تنظیم قرارداد ازدواج

3.8/5 - (10 امتیاز)
۳.۸/۵ - (۱۰ امتیاز)

بله ازدواج یک قرارداد است. ازدواج هم یک چهره آسمانی و عبادی دارد و هم یک چهره خشک حقوقی. در ازدواج نه باید خیلی حقوقی برخورد کرد و نه خیلی غیر حقوقی!! مثلاً خواستگاری که ادعا دارد دکتر و مالک فلان کارخانه است، مطالبه نکردن اسناد و مدارک آن، یک کار احمقانه است. برخی مواقع وقتی پسری ادعا می کند که مالک یک آپارتمان هست در واقع پدرش مالک هست!! بنابراین قبل از ازدواج، تحقیقات حقوقی در کنار تحقیقات محلی و نیز تنظیم حقوقی قرارداد ازدواج لازم است.

مثلاً در موارد مشکوک می توان در رایانه دادگاه خانواده و دادگاه کیفری شهر اسم خواستگار را سرچ کرد تا سابقه اش معلوم شود البته با حفظ حرمت و آبروی افراد. کپی اسناد مالکیت و مدارک تحصیلی را بدون رودربایستی حتماً باید بگیرید یا حداقل ملاحظه کنید. برای جهیزیه صرف فاکتور کافی نیست، باید لیست اقلام جهیزیه و تحویل گرفتن آن توسط زوج امضاء شود.

تنظیم قرارداد ازدواج

تنظیم قرارداد ازدواج

رعایت جوانب حقوقی فقط مربوط به قبل از ازدواج نیست، بلکه بعد از ازدواج هم لازم است. مثلاً افزایش مهریه بعد از ازدواج باطل است و باید ضمن عقد باشد. پس روی آن حساب باز نکنید. بخشش مهریه در حالت احساسات به لحاظ حقوقی درست است هر چند اخلاقاً صحیح نیست. اگر مهریه زن سکه طلا باشد و شما بخواهید معادل آن را سند ملک به نام همسرتان بزنید، حتماً باید رسید بگیرید که آپارتمان بابت مهریه سکه طلا است والا به عنوان پرداخت مهریه حساب نمی شود.

به هر حال گاهی شرایط طرفین و یا خانواده آن ها اقتضاء می کند که قبل از ازدواج، مسائل حقوقی بیشتر تاکید شود و مهم ترین مسئله حقوقی قبل از ازدواج تحقیقات و شروط ضمن عقد ازدواج است.

شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد ازدواج راهکاری مناسب برای امنیت حقوقی زوجین و جبران نقص قوانین است که شامل شروط چاپی عقدنامه و سایر شروط دلخواه زوج یا زوجه می شود. ما به شروط چاپی عقدنامه که بی کم و کاست امضاء شود، عادت کرده ایم. در صورتی که می توان از قبل در تنظیم قرارداد ازدواج توافق نمود که فلان شرط آن تغییر داده شود و یا اصلاً یک شرط جدید در صفحه سایر شروط عقدنامه اضافه شود. اگر نگران حرف و حدیث فامیل هستید، لازم نیست تعدیل و تغییر شرایط عقدنامه و یا شرط جدید در خود عقد نامه ذکر شود، بلکه اگر در ورق عادی به صورت محرمانه و خصوصی بین خود زوجین به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج توافق شود نیز کفایت می کند.

در این نوشتار مختصر، تنظیم حقوقی قرارداد ازدواج را از جهت شروط ضمن عقد بررسی می کنیم :

الف : تعدیل و تغییر شروط چاپی عقدنامه

شروط عقدنامه یک شروط استاندارد و فیکسی است که در تمام عقدنامه های چاپی سازمان ثبت وجود دارد. این شروط خوب است ولی بنا به شرایط شخصیتی و اجتماعی زوجین در مواردی ناکارآمد است و می توان در آن ها تغییر و تعدیل صورت داد.

در شرط الف مربوط به نصف دارایی می توان توافق نمود که مثلاً زوج مبلغ آن را به یک چهارم کاهش دهد. زوجه به جای تا نصف عبارت نصف را ذکر نماید. زوج شرط نماید که نصف دارایی از مستثنیات دین (یک خانه و خودروی متوسط) حساب نشود. زوج شرط کند اگر طلاق بعد از روابط زناشویی واقع شود، نصف دارایی به زوجه تعلق بگیرد و غیره.

در شرط ب که دوازده شرط مربوط به وکالت زن در طلاق است نیز می توان تغییراتی ایجاد کرد. در همین جا باید ذکر شود که اعطای حق طلاق به زن غلط است بلکه وکالت در طلاق به زن صحیح است.

شرط اول : در این شرط قید الزام زوج ممکن نباشد، باب سوء استفاده را برای برخی مردان بی مسئولیت باز می کند. از این جهت که زن با مشقت حکم نفقه را می گیرد و اجراییه هم صادر می شود و سپس مرد برای ساقط کردن شرط وکالت طلاق، مبلغ نفقه را نه برای ادای دین بلکه برای اذیت و لج بازی واریز می کند و عملاً سبب وکالت در طلاق را از بین می برد و بعد از آن دوباره به رفتار نامسئولانه خود ادامه می دهد. بنابراین می توان این شرط را این گونه تعدیل نمود که صرف نفقه ندادن به مدت شش ماه و عدم احراز اعسار زوج برای دادگاه، سبب تحقق وکالت زن در طلاق است.

شرط دوم : این شرط خیلی کلی است و عملاً با اثبات عسر و حرج زوجه برای درخواست طلاق فرقی ندارد. بنابراین می توان برای جلوگیری از تصمیم سلیقه ای قضات سخت گیر تا حدودی مصادیق آن را تعیین کرد و سقف تحمل طاقت ناپذیر را نیز پایین آورد.

شرط پنجم : شرط نمود که کسب درآمد شبهه دار یا حرام زوج به فتوای یکی از مراجع تقلید نیز سبب وکالت در طلاق است.

شرط هفتم : این شرط که زوجه وقتی بتواند وکالت در طلاق داشته باشد که اعتیاد زوج شدید باشد و زندگی را به خاک سیاه بنشاند، عملاً فرقی با اثبات عسر و حرج ندارد و اگر این شرط هم نباشد، زوجه با اثبات عسر و حرج می تواند طلاق بگیرد. بنابراین در برخی موارد خاص، می توان شرط نمود که صرف هر نوع اعتیاد مشخص زوج به مواد مخدر مجرمانه یا مواد غیر مجرمانه که اعتیاد محسوب شود، موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق است. ولی در حال حاضر به موجب شرط عقدنامه اگر یک مرد پولدار معتاد شود ولی خوب تغدیه داشته باشد و بهترین تریاک را بکشد، وکالت در طلاق برای زن محقق نمی شود در صورتی که آن مرد به لحاظ رفتاری و شخصیتی فرقی با سایر معتادان ندارد هر چند که اعتیادش ظاهراً خانمان سوز نیست. البته درج شرط به معنای استفاده از آن نیست و هیچ زنی مثلاً به خاطر معتاد به سیگار شدن شوهرش از شرط طلاق استفاده نمی کند ولی دلیل نمی شود که شرط نشود. گاهی اثر روانی یک توافق بیشتر از اثر حقوقی آن است و این نکته ای است که ما هنوز نمی دانیم!!

شرط دوازدهم : شرط دوازدهم عقدنامه ها ناقص است و می توان آن را به این حالت اصلاح و توافق کرد : چنانچه زوج همسر دیگری به صورت دائم یا موقت اختیار کند اعم از این که در علقه زوجیت زوج باقی باشد یا نباشد. البته درج این شرط نباید لزوماً موجب استفاده خانم ها از آن شود. صبوری، بخشش، بزرگواری، نداشتن غیرت بیجا برای خانم ها بهتر از طلاق است.

ب : شروط اضافی ضمن عقدنامه

منظور از شروط اضافی یعنی شروطی به غیر از شروط چاپی عقدنامه است که در صفحه سایر شروط و یا در ورق کاغذ عادی توافق می شود. مثلاً میتوان در تنظیم قرارداد ازدواج موارد ذیل را حسب شرایط خاص هر یک از زوجین شرط نمود :

۱) حق تعیین مسکن با زوجه باشد و یا با نظر مشترک زوجین در شهر فعلی یا در کل ایران و یا در ایران و خارج از ایران.

۲) حق تحصیل در تهران – در کل ایران – در خارج کشور /  به غیر از فلان رشته یا در همه رشته ها.

۳) حق خروج از کشور کراراً یا چند بار فقط / به همراه فرزند و یا تنها.

۴) حق اشتغال زن به فلان شغل و مشابه آن / هر شغل متعارفی / در شهر فعلی / هر جا در کشور که آن شغل اقتضاء نماید.

۵) شرط این که عقد ازدواج متبانیاً بر اساس مدرک دکتری یا فلان شغل یا نسب یا سلامت جسمی یا مالکیت زوج بر فلان منزل مسکونی و عدم سابقه ازدواج زوج یا زوجه منعقد گشته است. البته دوشیزگی زوجه نیازی نیست ذکر شود چون عرفاً نیز بنای عقد است.

۶) اسقاط حق حبس زوجه یعنی زوجه شروع زندگی مشترک با زوج را منوط به پرداخت مهریه یا بخشی از آن ننماید.

۷) در خصوص تعیین مهریه می توان شروطی را توافق نمود که تا حدودی نظر خانواده ها را به هم نزدیک کند و ازدواج بخاطر مهریه به هم نخورد. ما فقط یاد گرفته ایم که مهریه شمعدان و سکه طلا و وجه نقد و فلان دانگ یک آپارتمان باشد. در صورتی که می توان مهریه را به روش های ابتکاری حقوقی دیگری هم تعیین کرد که نظر خانواده ها را نزدیک کند و نگرانی های دو طرف هم کم شود. مثلاً به جای مالکیت آپارتمان، خب حق استفاده از منافع آپارتمان به مدت ۱۰ سال شرط شود از هیچی که بهتر است!! سیاه و سفید نبینید. یا مثلاً پدر زوج ضامن تضامنی مهریه شود. زوجه تا ۳ سال حق مطالبه مهریه خود را نداشته باشد و بعد از آن مدت، مهریه عند المطالبه گردد و غیره.

۸) شرط پرداخت خسارت مادی و معنوی با نقض هر یک از شروط علاوه بر استفاده از وکالت در طلاق.

در پایان بازهم میگویم این صحبت ها برای همه ازدواج ها نیست. بین دو تا خانواده متعارف و دو نفر که شناخت کافی و علاقه نسبت به هم دارند، خوبیت ندارد شرط و شروط گذاشتن خیلی مطرح بشه …!!!

نمونه شرط مهریه

در تاریخ …. در دفترخانه …. و همزمان با عقد ازدواج دائم بین خانم …. و آقای …. در خصوص مهریه به عنوان شرط ضمن عقد نکاح، به شرح ذیل توافق نمودند :

۱/ تعداد ۲۵ سکه طلای تمام بهار آزادی عند المطالبه.

۲/ تعداد ۲۵ سکه طلای تمام بهار آزادی بعد از ۱۰ سال از زمان عقد.

۳/ تعداد ۵۰ سکه طلای تمام بهار آزادی بعد از ۱۵ سال از زمان عقد ولکن چنانچه زوج قبل از آن استطاعت مالی حاصل نماید، شرط مدت قهراً منتفی و اسقاط و تعداد ۵۰ سکه عند المطالبه می گردد. منظور از استطاعت مالی، ایجاد اموالی مازاد بر زندگی و رفاه متعارف برای زوج است.

۴/ تعداد ۵۰ سکه طلای تمام بهار آزادی بعد از ۴۰ سال از زمان عقد ولکن چنانچه علیرغم عدم تخلف زوجه، زوج سوء معاشرت با زوجه نماید همچون اعتیاد، خیانت، ترک انفاق بیش از شش ماه، رها نمودن زندگی، ازدواج موقت و سایر فعل و ترک فعل هایی که عرفاً و شرعاً بی مسئولیتی مرد نسبت به همسرش محسوب گردد (بدون نیاز به این که زوجه به سبب عسر و حرج درخواست طلاق یکطرفه نماید) و یا زوج بدون سوء معاشرت زوجه، درخواست طلاق یکطرفه و دلبخواهی نماید، شرط مدت قهراً منتفی و اسقاط و تعداد ۵۰ سکه عند المطالبه می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

22 دیدگاه در “تنظیم قرارداد ازدواج
 • ۱۴۰۰-۱۱-۰۴ at ۸:۵۰ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام
  ما یکساله نامزدیمون و الان خانواده ها سر مهریه به توافق نمی‌رسند و نامزدم هم اعتماد نمیکنه ک مهریه رو قبول کنه بعد من ببخشم چه پیشنهادی میکنید ک ما بتونیم ازدواج کنیم

  Reply
  • ۱۴۰۰-۱۱-۰۶ at ۳:۳۹ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   پیشنهادات این مقاله را با نامزدتان مطرح کنید.

   Reply
 • ۱۴۰۰-۰۴-۲۹ at ۸:۰۲ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام
  من با یه آقا نامزد شده ام که هنوز فرآیند طلاق ایشان تمام نشده است . با توجه به موقعیت طرفین من پیشنهاد دادم صیغه تمام عمر انجام شود ولی شرایط ازدواج دائم را در یک قرار داد بنویسیم تا زمانی که کار طلاق تمام شود و بعد به صورت دائم ازدواج کنیم ؟ چجوری قراردادی میتونیم بنویسیم و آیا این کار درستی هست؟ و اینکه آیا اگه بچه ای به وجود بیاد و طلاق ایشان هنوز تمام نشده باشه میتونیم ازدواج را دائمی کنیم؟

  Reply
  • ۱۴۰۰-۰۴-۳۰ at ۶:۵۹ بعد از ظهر
   Permalink

   سلام؛
   حتی به فرض که قرارداد بنویسید ضمانت اجرای خاصی ندارد. اصولاً هر زمان نامزدی را می توان به هم زد. مواد ۱۰۳۵ و ۱۰۳۶ قانون مدنی را بخوانید.

   Reply
 • ۱۳۹۹-۱۰-۰۷ at ۹:۰۳ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام و ممنون از مطالب خوب شما
  آیا میتوان در شروط ضمن عقد، پرداخت مهریه را به شرایط خاص؛ برای مثال “اثبات خیانت زوج به زوجه برای دادگاه”، مشروط نمود؟

  Reply
  • ۱۳۹۹-۱۰-۰۸ at ۸:۵۳ قبل از ظهر
   Permalink

   سلام؛
   تشکر
   یک شرط مهریه براتون می فرستم ان شاء اله موثر باشد :

   در تاریخ …. در دفترخانه …. و همزمان با عقد ازدواج دائم بین خانم …. و آقای …. در خصوص مهریه به عنوان شرط ضمن عقد نکاح، به شرح ذیل توافق نمودند :

   ۱/ تعداد ۲۵ سکه طلای تمام بهار آزادی عند المطالبه.

   ۲/ تعداد ۲۵ سکه طلای تمام بهار آزادی بعد از ۱۰ سال از زمان عقد.

   ۳/ تعداد ۵۰ سکه طلای تمام بهار آزادی بعد از ۱۵ سال از زمان عقد ولکن چنانچه زوج قبل از آن استطاعت مالی حاصل نماید، شرط مدت قهراً منتفی و اسقاط و تعداد ۵۰ سکه عند المطالبه می گردد. منظور از استطاعت مالی، ایجاد اموالی مازاد بر زندگی و رفاه متعارف برای زوج است.

   ۴/ تعداد ۵۰ سکه طلای تمام بهار آزادی بعد از ۴۰ سال از زمان عقد ولکن چنانچه علیرغم عدم تخلف زوجه، زوج سوء معاشرت با زوجه نماید همچون اعتیاد، خیانت، ترک انفاق بیش از شش ماه، رها نمودن زندگی، ازدواج موقت و سایر فعل و ترک فعل هایی که عرفاً و شرعاً بی مسئولیتی مرد نسبت به همسرش محسوب گردد (بدون نیاز به این که زوجه به سبب عسر و حرج درخواست طلاق یکطرفه نماید) و یا زوج بدون سوء معاشرت زوجه، درخواست طلاق یکطرفه و دلبخواهی نماید، شرط مدت قهراً منتفی و اسقاط و تعداد ۵۰ سکه عند المطالبه می گردد.

   Reply
 • ۱۳۹۸-۱۰-۳۰ at ۳:۴۰ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام
  آیا این امکان وجود دارد ک این شرط و بزاریم ک اگه طرف مقابل بعد از ازدواج خیانت کرد ( به هرطریقی. جنسی یا عاطفی) قصاص عضو بدن و طلب کنیم؟ یا اموالش و طلب کنیم؟
  یعنی اگه فرد خودش این شرط و قبول کنه امکان اجرای همچین حکمی وجود داره ؟

  Reply
  • ۱۳۹۸-۱۱-۰۴ at ۲:۰۴ بعد از ظهر
   Permalink

   سلام
   در قالب مطالبه خسارت ممکن است. البته این جور شرط ها در دادگاه های ایران خیلی قابل قبول نیست.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۱۱-۱۲ at ۹:۵۲ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام.ممنونم از پاسخ گوییتون. خانمی هستم با اینکه شاغل بودم در سندازدواجم خانه دار ثبت شده ومن بعداز ۶ماه متوجه شدم.امکان اصلاح یا تغییر وجود داره؟

  Reply
  • ۱۳۹۶-۱۱-۱۴ at ۱:۵۹ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   باید از طریق دادگاه اقدام به اصلاح سند نمایید.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۸-۱۹ at ۸:۳۱ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام، آیا میتوان شرایط ضمن عقد را بعد از عقد با توافق زن و شوهر باطل کرد؟ و ایا زن میتواند بعد از عقد مهریه را به شوهر خود ببخشد و ثبت شود؟

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۸-۲۱ at ۱۰:۳۹ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام
   بله اسقاط شرط ممکن است. ضمناً مهریه را می توان ابراء نمود و یا به زوج بخشید که هر کدام نتایج متفاوت دارد. ابراء طلب ایقاع و هبه طلب عقد است.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۲-۲۵ at ۴:۵۱ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام
  بنده قبل از عقد تعهد کتبی به خانواده خانمم مبنی بر افزایش تعداد سکه های مهریه بعد از عقد داده ام و حالا آنها آن را به اجرا گذاشته اند آیا این تعهد الزامی برای من بوجود می آورد؟

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۲-۲۵ at ۸:۱۵ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   طبق نظر شورای نگهبان افزایش مهریه بعد از عقد باطل است.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۱۲-۱۵ at ۲:۰۷ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام
  من ازدواج صیغه دائم با حضور خانواده ها کردم که شرط شد بعد از دو ماه عقد دائم شودکه عمل نکرد بماند.
  اکنون من فرزندی ۶ماهه دارم که ایشان با حیله شناسنامه را به نام برادرم و زن برادرم کرد گفت مشکلم حل شود بنام خودم میزنم الان نمیزند چگونه این شناسنامه را عوض کنم ؟ایا من هم مجرم میشوم؟چکار کنم

  Reply
  • ۱۳۹۴-۱۲-۱۵ at ۳:۵۲ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   با توجه به این که نطفه ی فرزند در دوره صیغه شرعی منعقد شده است، لذا زوج با توجه به باردار شدن زوجه مکلف به ثبت ازدواج موقت و اخذ شناسنامه برای طفل است و شما باید در دادگاه خانواده شکایت کنید و یا حتی می توان شکایت کیفری طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده از زوج نمود.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۰-۱۹ at ۹:۵۲ قبل از ظهر
  Permalink

  اخیراً سند ازدواج از حالت کتابچه ای خارج شده و بصورت تک برگی است (عقد ازدواج شرعی در سفارت ایران در خارج از کشور) که جایی برای اضافه کردن همه این شروط وجود نداشت. لذا فقط یک جمله در انتهای برگه اضافه شد تحت عنوان زوجه حق تحصیل، کار و طلاق دارد. ما تمایل به اضافه کردن موارد دیگری هستیم از جمله شروطی که در فوق ذکر شده. در این صورت چطور می توان این شروط را به سند ازدواج اضافه کرد؟ آیا نیاز به امضای قراردادی جداگانه بین بنده و همسرم هست؟ ممنون

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۰-۱۹ at ۱۱:۴۱ قبل از ظهر
   Permalink

   توافقات بعد از عقد ازدواج، شرط ضمن عقد محسوب نمی شود. ولی می توان وکالت رسمی به زن داد و موارد مورد توافق در آن باشد تا چنانچه مرد (موکل) تخلف کرد زن وکیل در طلاق باشد. اگر سفارت سند متمم رسمی تنظیم کرد به عنوان جزء لاینفک عقدنامه محسوب می شود و اگر هم امکان ثبت نداشت می توان در برگ عادی جداگانه به عنوان سند ضمیمه عقدنامه و شروط ضمن عقد ازدواج توافق کرد و در دو نسخه یکسان و با خط زوجین نوشته و امضاء و اثر انگشت شود.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۰-۱۵ at ۱۲:۴۰ بعد از ظهر
  Permalink

  یه سوال دیگه چرا مطالب سایتتون رو نمیشه کپی کرد؟ میخواستم پرینت بگیرم که یادم نره!!!

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۰-۱۵ at ۴:۲۲ بعد از ظهر
   Permalink

   خب بذارید توفیق داشته باشیم دوباره به ما در سایت سر بزنید!!

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۰-۱۵ at ۱۲:۳۸ بعد از ظهر
  Permalink

  ممنون از مطالب مفیدی که گذاشتید. در موضوع ازدواج با کسی که قبلاً اعتیاد داشته و الان مدعی پاکی ست چه شروطی میشه لحاظ کرد که جای پا رو محکم کنه؟

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۰-۱۵ at ۱:۴۵ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   ضمن تشکر از نظر لطف شما، جای پا رو توکل به خدا محکم میکنه. در این موردی که مطرح کردید می توان مثلاً صرف برگشت به اعتیاد به هر درجه و به هر ماده مخدر را از موارد تحقق وکالت زن در طلاق شرط نمود. البته با توجه به حساسیت موضوع با وکیل مشاوره حضوری داشته باشید.

   Reply