لایحه اسقاط خیار غبن افحش

4.7/5 - (3 امتیاز)
۴.۷/۵ - (۳ امتیاز)

لایحه اسقاط خیار غبن افحش : در بعضی از قراردادها شرط اسقاط خیارات ( ساقط کردن اختیار فسخ معامله ) می شود که یکی از موارد آن خیار غبن فاحش می باشد که به معنی ارزان فروختن و یا گران خریدن است. این لایحه در خصوص پرونده ای بوده که اسقاط خیارات در آن شرط شده ولکن این اسقاط شامل خیار غبن افحش نمی شود.

نمونه لایحه اسقاط خیار غبن افحش

بسمه تعالی

ریاست محترم قوه قضاییه

حضرت آیت اله سید ابراهیم رئیسی

با سلام؛

موضوع : تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۳۱۶۰۱۹۱۲ صادره از شعبه ۶۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مقام تایید دادنامه بدوی شماره ۹۸۰۹۹۷۲۹۲۸۳۰۰۵۲۹ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش جواد آباد بواسطه مخالفت آن با شرع بین (مسئله پنجم مبحث خیار غبن تحریر الوسیله امام خمینی (ره) و قاعده فقهی لاضرر

خواهان اعاده دادرسی : آقای …. به نشانی ……

خوانده اعاده دادرسی  : آقای ….. به نشانی …..

مشخصات پرونده : شعبه اول دادگاه عمومی بخش جواد آباد ورامین استان تهران پرونده کلاسه ….. و شعبه ۶۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران پرونده کلاسه ….

جهت اعاده دادرسی : مخالفت با شرع بین (مسئله پنجم مبحث خیار غبن کتاب تحریر الوسیله امام خمینی (ره) و قاعده فقهی لاضرر

ادله عدم شمول شرط اسقاط خیار غبن فاحش به غبن افحش

احتراماً اینجانب …. محکوم علیه دادنامه های فوق الذکر به استحضار می رساند :

۱/ اینجانب مالک سابق شش دانگ زمین مورد معامله بوده ام که به موجب مبایعه نامه مورخ ۲۰/۱/۹۶ ملک خود را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به آقای … فروختم و متعاقباً اطلاع حاصل نمودم که قیمت ملک حداقل به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان است و بر این اساس دچار غبن افحش (شدیدتر از غبن فاحش) گردیده ام.

۲/ با توجه به این که قانوناً و شرعاً حق فسخ با خیار غبن افحش برای اینجانب ایجاد گردیده بود، به اتکای حق فسخ خود، تصرفاتی در موضوع معامله نمودم که طبق مواد ۴۴۹ و ۴۵۰ و ۴۵۱ قانون مدنی، فسخ عملی و فعلی قرارداد بوده است به این نحو که ملک را طبق مبایعه نامه مورخ ۱/۴/۱۳۹۶ به مبلغ متعارف ۳۵۰ میلیون تومان به آقای … فروختم.

۳/ در انتهای مبایعه نامه ذکر شده است (… و حق فسخ از طرفین معامله اسقاط گردید …) که در این خصوص :

عدم شمول بر خیارات به طور کلی

اولاً : به معنی اسقاط کافه خیارات قانونی و شرعی از جمله خیار غبن فاحش و غبن افحش نیست و ناظر به فسخ یکجانبه و بدون دلیل و اصطلاحاً پشیمانی است و در صورت تردید در اسقاط یا عدم اسقاط خیارات قانونی و شرعی، بقای خیارات استصحاب می گردد. فلذا اینجانب خیار غبن فاحش و به طریق اولی افحش خود را اسقاط نکرده ام.

عدم شمول بر خیار غبن افحش به طور خاص

ثانیاً : حتی اگر فرضاً خیار غبن فاحش اسقاط می گشت، بازهم به دلیل افحش بودن غبن ((سه برابر ارزانتر فروختن))، امکان فسخ معامله توسط فروشنده وجود داشت. چرا که اسقاط خیارات از جمله خیار غبن، طبق قاعده لاضرر و حسب قصد بنایی طرفین، به معنی اسقاط خیار غبن افحش نیست و اطلاق ندارد. یعنی اگر فروشنده فرضاً اراده بر چشم پوشی از غبن خود در معامله نموده است، به معنی اسقاط غبن افحش و اساسی ((سه برابر ارزان تر)) نیست. امام خمینی (ره) در کتاب تحریر الوسیله مبحث خیار غبن مسئله پنجم، اسقاط خیار غبن را شامل خیار غبن افحش ندانسته اند. فلذا دادنامه شعبه ۶۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران دائر بر اطلاق اسقاط خیار بر غبن افحش، غیر شرعی و غیر قانونی و بر خلاف فتوای امام و قاعده شرعی و فقهی لاضرر می باشد.

علیهذا با توجه به این که خریدار با سوء استفاده از کبر سن و بیماری و بی اطلاعی اینجانب و با هر ترفندی، ملک ۴۰۰ میلیونی را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان خریداری نمود و مضافاً در معرض شکایت کیفری انتقال مال غیر نیز واقع گشته ام و این حکم شرعی و قانونی و عادلانه و منصفانه نیست، لذا از آن مقام محترم، پذیرش و تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده را استدعا دارم.

برای مشاهده سایر نمونه لوایح دفاعیه قرارداد ها می توانید به این صفحه از وب سایت ایران قرارداد مراجعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *