عدم صلاحیت و اختیار داور در رسیدگی به دعوای تایید فسخ و انفساخ قرارداد

1/5 - (1 امتیاز)
۱/۵ - (۱ امتیاز)

با بررسی مقررات قانونی و اصول حقوقی به شرح ذیل، عدم صلاحیت و اختیار داور در رسیدگی به دعوای تایید فسخ و انفساخ قرارداد ، در موارد ذیل مشخص و محرز می گردد :

 

۱/ طبق ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، باید دعاوی انحلال قرارداد در موضوعات مشمول شرط داوری ذکر شده باشد. در غیر این صورت داور صلاحیت و اختیار رسیدگی ندارد. 

۲/ طبق ماده ۲۴۶ قانون مدنی، با فسخ و انفساخ قرارداد شروط ضمن عقد از جمله شرط داوری باطل می گردد و دیگر داور صلاحیت و اختیار رسیدگی به دعوای فسخ و انفساخ را ندارد و اِلا دور باطل حاصل می آید. مگر صراحتاً شرط شود که شرط داوری مستقل از اعتبار قرارداد است. 

۳/ ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی موید همین نظر است.

۴/ اختیارات و صلاحیت داور استثناء است و در موارد شک و تردید اصل بر صلاحیت عام دادگستری است.

۵/ نظریه مشورتی شماره ۷۲۱/۷ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تایید نموده که داور صلاحیت رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد را ندارد.

۶/ آراء متعدد صادره از شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران که در سامانه ملی آراء قضایی قابل جستجو است. کلمات کلیدی : فسخ داور

فلذا اگر بنا باشد داور بتواند در خصوص دعاوی انحلال قرارداد و تبعات آن نیز رای صادر نماید، باید بخشی از شرط داوری چنین باشد :

کلیه اختلافات حاصله بین طرفین اعم از اجرای تعهدات، نقض تعهدات، انحلال قرارداد (اقاله، فسخ، انفساخ، بطلان، ابطال، اتمام مدت)، آثار و تبعات و الزامات بعد از انحلال قرارداد، خسارات، تفسیر و غیره توسط داور مرضی الطرفین آقای / خانم …….. کد ملی ……. موبایل ….. واتساپ …… ایمیل ….. به نشانی ……. حل و فصل می گردد. شرط داوری مستقل از اعتبار و صحت و بقای قرارداد است.

 

 

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.