تفاوت چک و سفته

4.3/5 - (24 امتیاز)
۴.۳/۵ - (۲۴ امتیاز)

چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارد. تفاوت چک و سفته همیشه مورد سوال است و این که چک بهتر است یا سفته ؟؟ ما در این مقاله مهم ترین تفاوت های چک با سفته را بررسی می کنیم تا هموطنان محترم شناخت بیشتری به این دو سند داشته باشند و در تنظیم قرارداد خود این موارد را رعایت کنند :

تفاوت چک و سفته چیست ؟

تفاوت چک و سفته

آیا سفته حکم جلب دارد ؟

۱ – چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقاً جرم نیست. البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادر کننده سفته می شود ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری برای او محسوب نمی شود و آثار حکم کیفری چک را ندارد.

چک جنبه کیفری داشته اما سفته حقوقی است.

۲ – چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک (واخواست) و بدون برگشت زدن، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست. یعنی با چک خالی نمی توان طرح دعوا کرد و حتماً باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد ولی سفته بدون واخواست کردن آن نیز در دادگاه قابل مطالبه است.

۳ – صدور گواهی عدم پرداخت چک در حکم واخواست چک است و رایگان انجام می شود. یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک هزینه ای نمی گیرد ولی واخواست سفته (اعتراض عدم پرداخت سفته) هزینه زیاد دارد و ۲ درصد مبلغ سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید.

۴ – گرفتن دسته چک از بانک هزینه ای ندارد و مالیات قابل توجه ای به آن تعلق نمی گیرد ولی گرفتن سفته خصوصاً مبالغ بالا و تعداد زیاد، هزینه دارد و بر اساس مبلغ چاپ شده در سفته مالیات اخذ می شود.

۵ – با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن می توانید بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، اموال بدهکار را توقیف کنید ولی در مورد سفته حتماً باید آن را واخواست کنید تا بتوانید از این مزیت استفاده نمایید.

تفاوت چک و سفته در انکار امضا

۶ – امضای چک قابل انکار نیست ولی امضای سفته قابل انکار است. به این توضیح که صادر کننده چک نمی تواند بگوید که امضای روی چک امضای من نیست و یا حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و عدم انتساب امضای چک به خود را با شکایت کیفری سرقت و جعل و یا مفقودی و جعل و یا خیانت در امانت و جعل اثبات نماید. ولی صادر کننده سفته می تواند بگوید امضای من نیست و هیچ دلیلی هم بر انکار خود لازم نیست ارائه نماید. در این مورد به مقاله کاربردی “آیا امضای چک قابل انکار است؟؟” (اینجا) در همین سایت مراجعه نمایید.

۷ – اگر چک را مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب امضاء کند، طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، خود مدیر عامل و نماینده با صاحب حساب چک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند ولی اگر مدیر عامل شرکت سفته را امضاء کند، خودش مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است. چون در مورد چک قانون خاص داریم.

۸ – صدور چک در وجه خود صادر کننده ممکن است ولی صدور سفته در وجه خود صادر کننده صحیح نیست.

۹ – گرفتن دسته چک محدودیت قانونی و تشریفات دارد ولی تهیه سفته بدون محدودیت و آسان است.

۱۰ – درج مبلغ در سفته اصولاً محدود به مبلغ چاپ شده در سفته است ولی درج مبلغ در چک نامحدود است.

تفاوت چک و سفته در خسارت تاخیر تادیه

۱۱ – خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، یقیناً و حتماً از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود ولی در سفته ممکن است تحت شرایطی از تاریخ مطالبه و یا طرح دعوا و یا طبق ماده ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته محاسبه شود.

۱۲ – مهلت واخواست در چک جهت استفاده از مزایای تجاری آن، ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید است ولی در مورد سفته، ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید است.

۱۳ – شناسایی هویت و آدرس و تلفن صادر کننده چک آسان تر از صادر کننده سفته است.

۱۴ – امضای ظهر (پشت) چک به معنای ظهر نویسی ولی امضای ظهر سفته معمولاً به معنای ضمانت تلقی می شود.

۱۵ – چک در زمان صدور و یا سررسید باید دارای محل در بانک محال علیه باشد ولی محل در مورد سفته مصداق و معنا ندارد.

۱۶ – در رویه فعلی اگر در دادگاه اثبات شود تاریخ مندرج در روی چک، تاریخ صدور نیست و تاریخ صدور واقعی چک هم مشخص نگردد، اشکالی برای چک ایجاد نمی شود ولی اگر تاریخ صدور سفته مشخص نباشد، سفته محسوب نمی شود و حکم رسید در کاغذ عادی را دارد و می توان به این امر در دادگاه ایراد نمود و مثلاً  توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی را آزاد کرد.

۱۷ – صادرکننده چک می تواند در مورد گم شدن و مفقودی چک خود شکایت کند ولی شکایت مفقودی و گم شدن سفته توسط صادرکننده سفته متصور نیست و در قانون پیش بینی نشده است.

۱۸ – وجود اصل چک در تصرف صادرکننده، “اماره قانونی” پرداخت وجه چک است ولی وجود اصل سفته در تصرف صادرکننده، “اماره قضایی” پرداخت وجه سفته است. به همین خاطر اگر بعد از صدور حکم قطعی محکومیت و تشکیل پرونده اجرایی، صادرکننده چک اصل لاشه ی چک ها را به دادگاه ارائه دهد، پرونده اجرایی چک مختومه می شود ولی اگر صادرکننده سفته اصل لاشه ی سفته ها را به دادگاه ارائه نماید، پرونده اجرایی سفته مختومه نمی شود چرا که قاضی با اماره قضایی نمی تواند پرونده اجرایی را مختومه نماید.

۱۹ – حکم کیفری منع از اصدار اسناد تجارتی شامل چک و سفته می شود ولی در مورد چک مستلزم ابطال برگه های چک است و در مورد سفته ابطال برگه های سفته پیش بینی نشده است. فلذا این نگرانی در مورد چک وجود دارد که چک های سفید موجود در دست صادرکننده به موجب حکم کیفری باطل شده باشد.

۲۰ – آدرس مکان واخواست چک (بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت) برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت محلی می کند در حالی که آدرس مکان واخواست سفته برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت نمی کند. مثلاً اگر چک را در بانک خیابان بهشت تهران برگشت بزنید، در دادگاه مربوط به منطقه ۱۱ تهران می توانید طرح دعوا کنید ولی واخواست سفته در خیابان بهشت (ساختمان روزنامه رسمی) موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه منطقه ۱۱ تهران نمی شود.

۲۱ – چک وسیله پرداخت است به همین خاطر ممکن است شما با کشیدن چک به کسی پول قرض دهید ولی سفته وسیله پرداخت نیست به همین خاطر با سفته نمی توان به کسی پول قرض داد. یقیناً صادر کننده سفته قرض گیرنده است ولی ممکن است صادر کننده چک قرض دهنده باشد!!

۲۲ – جدایی رابطه بین سفته و قرارداد بیشتر از جدایی رابطه چک و قرارداد قابل تصور است. به این معنی که وقتی بعد از قرارداد بابت ثمن از خریدار چک بگیرید و چک برگشت خورد، حق فسخ مذکور در قرارداد که در خصوص عدم پرداخت هر یک از اقساط ثمن توافق شده است، زایل نمیشود چون چک فقط یک وسیله پرداخت است. ولی اگر سفته بگیرید، احتمال بیشتری دارد که حق فسخ زایل گردد. چرا که رابطه شما با خریدار منحصر و متمرکز به خود برگ سفته می شود.

۲۳ – چک سند عادی لازم الاجراء است و علاوه بر دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری، از طریق اداره اجرای اسناد اداره ثبت نیز قابل مطالبه است ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل مطالبه و طرح دعوا است.

۲۴ – انتقال و فروش اموال صادر کننده سفته (بدهکار) بعد از تاریخ سررسید سفته، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین نیست ولی انتقال و فروش اموال صادر کننده چک (بدهکار) بعد از تاریخ سر رسید چک، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین است. (البته این تفاوت در قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصداق داشت)

۲۵ – در قانون تجارت در مورد چک فقط امضای چک پیش بینی شده است ولی در مورد سفته، امضاء یا مهر.

۲۶ – امتناع طلبکار از پذیرفتن طلب در مورد چک معنی ندارد چون رفتن یا نرفتن به بانک در اختیار دارنده چک است ولی در مورد سفته ممکن است طلبکار عمداً از پذیرش دریافت وجه نقدی سفته و استرداد سفته به صادرکننده خودداری نماید که در این صورت بدهکار باید مراجعه خود به طلبکار و امتناع طلبکار را اثبات نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

197 دیدگاه در “تفاوت چک و سفته
 • ۱۳۹۵-۰۴-۰۸ at ۹:۲۷ قبل از ظهر
  Permalink

  ممنون از مطالب مفیدتون پیشنهاد میکنم لینک زیر را که در مورد سفته است را ملاحظه نمائید.
  https://goo.gl/bqvP6A

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۴-۰۸ at ۱:۵۸ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   خواهش میکنم.
   بله لینک رو بررسی کردم. تشکر

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۴-۰۳ at ۱۰:۴۲ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام ،خیلی مطلب خوبی بود برای من که از اینجور موارد فانونی کامل بی اطلاع بودم،یک سوال داشتم اگه وقت بگذارید وجواب بدید، من از کسی مبلغ ۱۰۰ تومن سفته دارم تنها انوال که داره سر قفلی یک ملک هست ایا سر قفلیرو میشه مصادره کرد?

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۴-۰۳ at ۱۱:۵۵ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   ضمن تشکر از نظرتون؛
   توقیف سرقفلی و توقیف حق کسب و پیشه از مباحث بسیار مفصل حقوقی است و خلاصتا در کل جایز و امکان پذیر است و در خصوص جزئیات آن میتوانید همین عبارت را در گوگل سرچ کنید تا از رویه و نظرات مطلع شوید.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۴-۰۲ at ۲:۲۳ بعد از ظهر
  Permalink

  باسلام ممنون بسیار عالی بود ودارای نکات مهم وکلیدی

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۴-۰۲ at ۳:۱۱ بعد از ظهر
   Permalink

   سلام؛
   خیلی خیلی ممنون

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۴-۰۲ at ۱۱:۰۱ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام، ممنون از زحماتتون.
  من برای حسن انجام کار ۵۰ میلیون سفته دادم و فقط امضا و اثر انگشت زدم بدون تاریخ. ایا همین قدر اطلاعات روی سفته برای شکایت کافیه. اگه شکایت کردند چه کار میتونم بکنم. با تشکر

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۴-۰۲ at ۱۲:۰۱ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   سفته سفید امضاء معتبر است به شرطی که دارنده در حدود اختیارات مفاد خالی سفته را تکمیل و پر نموده باشد. شما میتوانید دفاع نمایید که سفته ضمانت فی نفسه بدهی محسوب نمی شود و باید تخلف نموده باشم تا شرط وصول سفته محقق شود آن هم به اندازه ضرر مورد ادعا. البته این دفاع، استدلال مخالف هم دارد.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۳-۲۷ at ۲:۵۸ بعد از ظهر
  Permalink

  درود بر شما
  سپاس از مطالب زیبای شما
  در خصوص ارائه سفته به منظور ضمانت چند سوال داشتم
  فرضا من از شخصی جهت سرمایه گذاری مبلغی را اخذ میکنم.و قصد دارم در قبال ضمانت به ایشان سفته ارائه میدهم
  اول اینکه شنیده شده باید در سفته ای که ارائه میدهم تنها اسم و امضا و اثر انگشت من باشد! در غیر اینصورت سفته فاقد ارزش است ( یا اینکه آدرس و شماره تلفن و سایر جزئیات باید تکمیل شود ).آیا این صحت دارد ؟
  دوم اینکه آیا باید پشت سفته مال و اموال جهت ضمانت یا امضای شخص ثالث جهت ضمانت وجود داشته باشد یا اینکه بنده تنها با خرید سفته از بانک و امضا و اثر انگشت میتوانم سفته را به ایشان ارائه بدهم ؟
  سپاس از شما

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۳-۲۷ at ۵:۰۳ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   مندرجات واجب در سفته که باید پر شود تاریخ صدور و سررسید و نام متعهد و متعهد له است. پشت سفته نیاز به ضامن ندارد. آنچه باید شما عمل کنید خط زدن حواله کرد و درج عبارت غیر قابل انتقال به ثالث در روی سفته است.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۳-۰۷ at ۱۱:۳۴ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام،من چکی کشیده ام برای یکسال دیگر،آیا این چک کیفریست یا حقوقی؟

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۳-۰۷ at ۱:۵۷ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   چک موعد دار حقوقی است ولکن باید موعد دار بودن را اثبات کنید چرا که فرض دادسراها بر این است که چک در همان روز سررسید صادر شده است.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۳-۰۶ at ۱:۲۰ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام و عرض ادب
  جناب صالحی با آرزوی توفیق برایتان ، بنده مبلغی را جهت سرمایه گذاری در یک مغازه به احدی از دوستان نقدا داده ام . قرار بر مشارکت در سود حاصله ماهیانه بود . اما بدلایلی تحقق پیدا نکرد (بخاطر عدم حضور مداوم و سرکشی بنده از مغازه و اینکه همه امورات بعهده ایشان بود )و ایشان مقرر کردند مبلغی مشخص شده را از درآمد به بنده اختصاص میدهد . بابت این موضوع قراردادی منعقد نشده و مدرکی نگرفته ام . لطفا راهنمایی کنید چه متن و قراردادی مناسبتر است و صلاح است در قبال آورده نقدی ام چک بگیرم یا سفته. ضمنا ایشان هیچ اموال از قبیل ملک و خودرو و غیره در اختیار ندارد و تنها اموالش همان مغازه و متعلقاتش است که فرد دیگری هم در آن سهیم شده است. لطفا راهنمایی کنید . مچکرم

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۳-۰۶ at ۷:۰۰ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   سود ثابت ماهانه ربا است و در دادگاه نمیتوانید مطالبه نمایید. باید یک قرارداد مضاربه ی تخصصی تنظیم شود که هم مشکل سود ثابت حل شود و هم بحث تضامین سرمایه.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۲-۱۳ at ۸:۵۲ بعد از ظهر
  Permalink

  با عرض سلام و ادب .ضمن تشکر و سپاس از مقاله ی پربار وکامل شما ، سوالی دارم که اگر راهنمایی بفرماید بسیار سپاسگزارم. من در دفتر اسناد رسمی براساس اعتماد و شرایط حاکم که برای دوام زندگیم مجبور به امضای دویست میلیون تومان سفته به عنوان بدهی شدم و در دفتر اسناد هم ثبت شد و سند رسمی هم در این خصوص تنظیم گردید برروی سفته ها تاریخ زده نشد و فقط عنوان بدهی و امضای من میباشد که در سند فرد باصطلاح طلبکار مشخصاتش قید گردیده در صورتیکه من واقعا به این شخص بدهکار نیستم ولحظه ی امضا نمودن سفته ها گفتم من در شرایطی هستم که اگر بگویید خودت را در آتش بیانداز این کاررا خواهم کرد ولی سردفتر بعد از این که کار تمام شد و من متوجه شدم فریبکاری بوده اعتراض کردم گفت هر کجا بروید شکایت کنید من بعنوان شاهد که ازت پرسیدم شما بدهکارهستید به این آقا در جواب گفتید بله شهادت میدهم الان حدود ۹ ماه از این ماجرا میگذرد و طرفم هنوز اقدامی نکرده ولی همیشه تهدید میشوم لطفا بفرمایید در صورت اقدام ایشان من چه کار میتوانم در دفاع از خودم و حل این مشکل انجام بدهم ممنون . ناگفته نماند من یک چک سفید امضا به تاریخ سال ۱۳۸۹دارم که در وجه حامل است و مبلغ ندارد آیا میشود از این هم استفاده کرد ؟

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۲-۱۴ at ۱۰:۴۶ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   با توجه به این اقرار به دین نموده اید، فقط در صورت اثبات فساد اقرار و یا اشتباه موجه و یا صوری بودن و … میتوانید از شر این سفته ها خلاص شوید که البته احتمال اثبات و پذیرش آن در دادگاه بسیار کم است و اگر سفته را در بازار خرج کند که دیگر به هیچ وجه ارتباطی به اشخاص ثالث با حسن نیت ندارد.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۲-۱۲ at ۶:۵۶ بعد از ظهر
  Permalink

  باعرض سلام و خسته نباشید,خدمت شماجناب صالحی,یک مشکلی,دارم امیدوارم که,کمک,کنید,یک سال,پیش تو یه شرکت کار میکردم و۲۰میلیون پول دادم به,مدیر عامل شرکت در قبالش بیست برگ سفته به همراه یک برگه قرار داد که در اون ذکر شده است که ایشان در قبال اون بیست میلیون باید ماهیانه مبلغی به من بپردازند,گرفتم با,امضای,خودش ومهر شرکت, مدت قرارداد یکساله بوده الان نزدیکه یکساله که ایشان زندان هستن,وحدود۴۰۰میلیون بدهی,دارن, وهیچ مالی هم ندارن تو این یکسال اقدام نکردم الان باید چطور واز کجا برای مطالبه پولم اقدام کنم ممنون

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۲-۱۳ at ۴:۳۱ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام
   باید طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه نمایید و در نهایت حکم جلب بگیرید.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۱-۲۸ at ۱۱:۳۱ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام. بسیار عالی بود. بسیار صریح و عالی.

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۱-۲۸ at ۴:۳۹ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   تشکر لطف دارید.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۱-۱۰ at ۷:۲۰ قبل از ظهر
  Permalink

  با تشکر از اطلاعات مفیدتون
  سوالی داشتم یکی از بستگان بند دچارمشکلی شدن ظاهرا با زور و تهدید ۱۸ فقره سفته امضا کردن به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰تومان حتی شکایت هم شده آیا قابل حله؟؟؟

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۱-۱۰ at ۱۰:۴۹ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام
   باید شکایت کیفری کند و این ادعا اثبات شود والا مسئولیت پرداخت وجه سفته ها را دارد خصوصا که سفته ها خرج شود.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۱۱-۲۵ at ۹:۵۱ بعد از ظهر
  Permalink

  باسلام سوالی داشتم لطفا ازطریق ایمیلم راهنماییم بفرمایید.
  مراحل وچگونگی طرح شکایت وعنوان شکایت از فردی که دست نویس وامضا واثرانگشت داده که امانی تعدادی سکه طلا راگرفته وهرزمان اعلام شود بازمیگرداند را برایم بگویید.وآیا امکان برنده شدن را دراین شکایت دارم ،چند درصد؟ دراین شکایت بدون وکیل گرفتن موفق میشوم یا حتما باید وکیل بگیرم؟ ودیگر اینکه میتوانم دونفر آقا رابعنوان شاهد واگذاری معرفی کنم، نیازی است یا کار را محکمتر میکند وبهتر است؟ میخواهم طوری وارد دادگاه وشکایت بشوم که احتمال نگرفتن حقم صفر درصد باشد، چون حضرت عباسی هم پولم رو دادم هم آبرومو بردن وهم گردن کلفتی میکنن وتوشرایط بد مالیم ،بدهیشونو نمیدن، پس جایی برا ارفاق ولطف نزاشتن.

  Reply
  • ۱۳۹۴-۱۱-۲۶ at ۷:۱۰ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   ابتدا باید اظهارنامه رسمی بفرستید و سکه های امانی را ظرف سه روز مطالبه نمایید و اگر نداد، شکایت خیانت در امانت در دادسرا محل وقوع خیانت. اگر مطمئن هستید امضا امضای خودش هست نیازی به شاهد نیست. چالش شکایت شما امکان اثبات صوری بودن امانت توسط طرف مقابل است.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۱۱-۲۵ at ۹:۴۳ بعد از ظهر
  Permalink

  سوالی داشتم
  از پاسخگوییتون واقعا سپاسگذارم. سوالم این بود که وقتی حکم جلب برای سفته صادر بشه وطرف رو بندازی زندان، تا چه مدت اون تو میشه نگرش داشت ؟ وآیا در این زمان قاضی با وصیغه متهم سفته رو آزادمیکنه یا نه حتما باید بدهیشو بده بعد آزاد بشه؟ ودیگه اینکه بعد از بازداشت طرف میتونه باترفند بدهیشو تقسیط کنه یا بهتر بگم راهش برای تقسط زمان بازداشت براش باز است یانه؟ وشرمنده میشه بفرمایید درمورد کسی که پشت سفته رو امضا کرده بگید مراحل شکایت وحکمها وغیرش چه فرقی با فرد امضا کننده جلوی سفته داره ولزوما از کدوم شکایت کنیم بهتره؟

  Reply
  • ۱۳۹۴-۱۱-۲۶ at ۷:۰۳ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   حکم جلب سفته به دلیل ماده ۳ ، تا زمان پرداخت طرف در زندان است مگر حکم اعسار صادر شود که در این صورت اگر هر قسط را ندهد حکم جلب صادر میشود. ادعای اعسار باید به اثبات برسد. فرد امضا کننده پشت سفته ضامن سفته تلقی میشود و همان مسئولیت صادر کننده سفته را دارد و باید علیه هر دو طرح دعوا نمود و محکومیت تضامنی آن ها را از دادگاه درخواست کرد.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۹-۱۵ at ۴:۰۸ قبل از ظهر
  Permalink

  مطالب درج شده خیلی کامل و عالی بود

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۹-۱۵ at ۴:۰۷ بعد از ظهر
   Permalink

   با سپاس و تشکر

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۹-۱۰ at ۱۲:۵۰ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام خدمت شما جناب صالحی و تشکر از مطلب بسیار مفیدتان سوالی داشتم از خدمت حضرت عالی
  مستند و دلیل بر تفاوت قید شده در بند ۲۴ چیست؟

  Reply
 • ۱۳۹۴-۰۹-۰۳ at ۱۲:۳۴ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام
  تشکر بابت مقاله خوبتون و پیگیری پاسخ به سوالات
  کارمند من یکسال پیش ترک کار کرد و سپس از طریق اداره کار شکایت نمود . چون قرارداد فیمابین منطبق بر قوانین اداره کار نیود( قید شده براساس ماده ۱۰ قانون مدنی ) اداره کار ما را مکلف به پرداخت مابقی مطالبه ایشان کرده است اما بابت خسارتهای وارده گفته شده از طریق دادگاه اقدام شود. ضمانت قرارداد سفته در وجه شرکت میباشد . حال سوال من این است که :
  ۱ – آیا زمان واخواست سفته ها باید حتما ابتدا قراردا بررسی و خسارت ایشان اثبات شود یا اینکه ابتدا اجرا و توقیف و جلب انجام میشود سپس به مفاد قرارداد رجوع میگردد؟
  ۲- شخص حقیقی یا شخص حقوقی در نحوه مطالبه تاثیری دارد ؟
  ۳- متوجه نشدم که از طریق دادگاه اقدام کنم یا روزنامه رسمی یا اداره ثبت ؟ (میگن از طریق کلانتری هم میشه)
  با تقدیم احترام

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۹-۰۴ at ۳:۰۳ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   بر اساس سفته ها از طریق دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده اقامه دعوا نمایید و بار اثبات حسن انجام تعهد و عدم تخلف با خوانده است.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۸-۲۷ at ۲:۰۱ بعد از ظهر
  Permalink

  ممنون از توضیحاتتون.عالی بود

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۸-۲۷ at ۲:۰۸ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   تشکر و سپاس…

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۸-۱۵ at ۱:۳۸ بعد از ظهر
  Permalink

  باسلام.بسیار سپاسگذارم.واقعاً تا به حال این مطالب مفید از قانون چک و سفته را هیچ کجا ندیده بودم.

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۸-۱۵ at ۳:۱۰ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   تشکر از نظر بزرگوارانه شما.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۸-۱۴ at ۸:۲۳ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام خدمت شما جناب صالحی
  ممنون از مقاله بسیار عالی شما
  چند سوال داشتم از محضر عالی شریک تجاری بنده حدود ۸ ماه پیش۴۰۰میلیون تومان من را برده و من از ایشون ۸۵میلیون سفته یک رسید سکه ۲۴۰عددی به حکم خیانت در امانت که اگر در مورخ فلان ندهد مرتکب خیانت در امانت شده است اما عملا بنده بهشون سکه ندادم بلکه به عنوان تضمین گرفتم و قرارداد های متعدد در خصوص واردات خودرو و رسید حواله ارزی ویک رسید که به حسابشان در ایران ریختم را دارم
  تمام مدارکی که بنده از ایشون دارم حدود ۷۰۰میلیون تومان هست و کل مدارک با دست خط خودش پر و امضا اثر انگشت شده است
  ودر تمام قرارداد ها اقرار به دریافت وجه وخودرو نموده است
  حال میخواستم بدونم با توجه به مدارک موجود میتوان طرف رو دستگیر و راهی زندان نمود و حکم توقیف اموالش را گرفت؟
  بنده تمام سرمایه ام رفته و توان پرداخت خسارت ناحتمالی را ندارم
  حال شما چه راهکاری میتوانید به بنده بدهید
  پیشاپیش از بذل توجه شما کمال سپاس را دارم

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۸-۱۵ at ۳:۱۳ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   مدارک شما برای اقدام قانونی کیفری یا حقوقی کافی است و میتوان حکم جلب و بازداشت شریک تان را گرفت. شما میتوانید برای این که هزینه های طرح دعوا کمتر شود خودتان با پشتیبانی حقوقی یک وکیل در دادگاه اقدام نمایید.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۶-۲۹ at ۲:۳۶ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام، من از شخص کلاهبرداری که الان تو زندان هستش بمبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال سفته دارم و شکایتم را بصورت کیفری تحت عنوان کلاهبرداری انجام دادم از طرف دیگر پلاک ثیتی ۳ تا از اموالش را دارم آیا می تونم اموالش رو توقیف کنم یعنی با واخواست میشه امواش را توقیف کرد و هزینه واخواست در این مورد چقدر میشه؟ مدت زمان توقیف اموال چقدره؟میخوام جزو نفرات اول باشم.طرف میلیاردی پول مردم رو خورده

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۶-۳۰ at ۷:۰۱ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   کلاهبرداری با اقدام بر اساس سفته قابل جمع نیست. اگر بر اساس سفته اقدام میکنید ۲ درصد سفته را واخواست کنید و املاکش را بدون خسارت احتمالی توقیف کنید و یا بدون واخواست توقیف کنید با پرداخت حدوداً ۱۵ درصد خسارت احتمالی که بعدا دریافت میکنید. خودتان بسنجید کدام بهتر است.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۶-۱۷ at ۵:۲۶ قبل از ظهر
  Permalink

  عالی بود ممنون

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۶-۱۷ at ۱:۲۸ بعد از ظهر
   Permalink

   تشکر و سپاس

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۵-۲۹ at ۳:۴۴ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام من یک فروشنده هستم یکی از مشتری ها یه چکی را داده به من بعد سررسید که شده گفته چک را چند روز نگه دار بعد وصول نکرده الان که بردم بامک میگه یکسال پیش اعلام مفقودی چک کرده اونوقت ١ کاه پیش امضا کرده داده به من
  میتونم به جرم کلاه برداری ازش شکایت کنم

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۵-۳۰ at ۴:۵۰ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   می توانید دفاع کنید که اعلام مفقودی بلاوجه است و چک توسط خودش در ماه پیش صادر شده است. در این صورت چک معتبر است و نوبت به تصور کلاهبرداری نمیرسد.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۵-۲۹ at ۱۱:۴۱ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام و خسته نباشید .
  اگه یه لطفی گنید کلمات روان تری استفاده کنید یا بعد هر کلمه نا معمول برای عموم معنی ملموسش رو در پرانتز بنویسید ممنون میشیم!!

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۵-۲۹ at ۱۱:۵۴ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   بله حتما البته طبع مقالات حقوقی لاجرم کلمات تخصصی دارد که گریزی نیست. ولی چشم و ممنون از تذکر شما

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۵-۲۲ at ۷:۵۰ قبل از ظهر
  Permalink

  باسلام و تشکر
  بنده ازکارمندم سفته دارم آیا برای وصول آن باید قصور ایشان را اثبات کنم یا بدون شرط قابل وصول است.ضمنا در سفته بابت ذکر نشده است
  سپاس از شما

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۵-۲۲ at ۸:۰۶ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   اصل بر عدم انجام تعهد است و کارمند به عنوان متعهد علیه باید ایفای صحیح و کامل تعهدات و استحقاق استرداد سفته را اثبات نماید.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۵-۱۱ at ۸:۲۶ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام
  من توی شرکت ۴۰میلیون سفته دادم بابت حسن انجام کار ک البته اینو ننوشتم تو سفته ها،شماره سفته ها و رسید و قرارداد هم ندارم.بدلیل یه جر و بحث اخراجم کرد،کارمو هم خوب انجام دادم،ب شرکت ضرر هم نزدم،خیانت هم نکردم،
  کیفری ب جرم خیانت در امانت شکایت کردم،بازپرس گفت روی این پرونده حساب نکن چون سفته ها رو برا ضمانت دادی!برو حقوقی شکایت کن،
  رفتم دفترخدمات قضایی گفتن باید کپی سفته ها رو داشته باشی تا بشه اسکنشون کرد و شکایت کرد،شاهد هم ندارم الأ زنم ک قبلأ اونجا کار کرده،
  بعد براش اظهار نامه فرستادم ک جواب نداد.
  حالا ب نظر شما چکار باید بکنم؟
  سفته هامو نمیده چطور پس بگیرم ازش؟
  ممنون میشم کمکم کنید
  تشکر

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۵-۱۲ at ۴:۵۴ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   ناچاراً باید منتظر باشید تا او یا شخص ثالث شکایت حقوقی مطرح کند و سپس شما شکایت متقابل استرداد سفته مطرح کنید. هر ماه باید از طریق رایانه انفورماتیک قوه قضاییه اسم خود را بدهید تا از شکایت مطلع شوید چه بسا آدرس شما را صوری اعلام کنند.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۵-۰۸ at ۲:۰۰ قبل از ظهر
  Permalink

  باسلام
  از مطالب ارزشمند و پاسخهای صبورانه و دقیق حضرتعالی استفاده کردم.یک راهنمایی از محضرتان تقاضا داشتم:
  حدود۸ماه پیش منزلی را فروخته ام که وامی داشت و بدلایل بانکی، وام بنام خودم باقی ماند لیکن خریدار جهت ضمانت پرداخت اقساط، سفته ای معادل اصل و فرع وام به بنده واگذار نمود.اکنون با ادعای واهی،شرایط و اصل معامله را زیر سوال برده و از پرداخت اقساط هم خودداری مینماید.سه سوال از محضر حضرتعالی دارم:
  ۱-آیا اساسا معامله ای که ۸ ماه پیش با جمیع شرایط انجام شده ودر مرجع رسمی ثبت گردیده اکنون میتوان در خصوص آن ادعا یا شبه ای وارد کرد (براساس برداشتی متفاوت از یکی از بندهای قولنامه دستنویس بین خودمان)؟
  ۲-اگر سفته را واخواست نمایم ایشان میتوانند با ادعا یا اعمال نفوذ،پرداخت آنرا به تعویق اندازند یا مشکل ایجاد کنند؟
  ۳-دادگاه برای صدور حکم پرداخت،به ادعای بدهکار هم توجه میکند یا سفته لازم الپرداخت و در حکم پول است؟
  قبلا از عنایت حضرتعالی کمال تشکر و امتنان را دارم.

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۵-۰۸ at ۵:۱۹ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   ضمن تشکر از شما
   ادعا به هر حال ممکن است وارد باشد و تنظیم سند رسمی مانع دعوای فسخ یا بطلان نیست. اگر معامله باطل شود، دعوای سفته که بر اساس معامله باطل صادر شده است هم قابل رسیدگی نیست. البته خریدار باید دعوای بطلان یا فسخ معامله و استرداد سفته مطرح کند والا با حرف و حدیث و ادعا نمی تواند کاری کند.

   Reply
   • ۱۳۹۴-۰۵-۰۹ at ۲:۱۹ بعد از ظهر
    Permalink

    باسلام
    از راهنمایی شما متشکرم.پس وصول وجه سفته ها زیاد هم مثل چک راحت نیست،درست متوجه شدم؟

    Reply
    • ۱۳۹۴-۰۵-۰۹ at ۷:۰۸ بعد از ظهر
     Permalink

     با سلام؛
     بله وجه سفته هم داستان های خودش رو دارد.

     Reply
 • ۱۳۹۴-۰۴-۲۵ at ۱۰:۴۲ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام درود دارم خدمت جنابعالی.
  سوالی داشتم مبنی بر اینکه بنده نزد شخصی سفته دارم و توانایی پرداختش را ندارم،حالا از او مهلت خواستم که نمیدهد واعلام کرده بدون احضاریه دادگاه حکم جلب مرا میگیرد،آیا میتواند بدون احضاریه یکسره برای من حکم جلب بگیرد؟واگر چنین بشود سرنوشت من به چه صورت است؟
  با تشکر از شما.

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۴-۲۹ at ۱۰:۳۹ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   طرح دعوای سفته حدودا شش ماه طول میکشد تا به جلب برسد و قطعا به شما ابلاغ میشود مگر آدرس اشتباهی دهد و یا ابلاغ در روزنامه شود.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۴-۱۶ at ۶:۵۳ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام و تشکر فراوان
  ۶سال پیش منزلی پیش خرید کردم و در مقابل وجه پرداختی ۳۰ میلیون چک و ۱۰ میلیون سفته گرفتم.متاسفانه با بی دقتی بنگاه و من طرف کلاه بردار روی قسمت تاریخ چک عبارت بدون تاریخ را قید نمود و ظاهرا از حالت کیفری خارج شد.لطفا راهنمایی بفرمایید برای چک آیا فقط می توانم طرح شکایت حقوقی کنم و باید نیم عشر آنرا بپردازم یا امکان برگشت زدن وچود دارد؟با فشار قاضی هزینه ساخت ساختمان را پرداخت کردم و طی صورتجلسه ای با حضور سایر مالکین و وکیلم مقرر شد مبلغ هزینه شده از ثمن معامله کسر گردد ولی متاسفانه بعد از خرج طرف کلاه بردار انکار می کند که مخارج را من تامین نموده ام و قاضی ادعا دارد دوباره باید طرح شکایت کنم و فاکتور ها کارشناسی شوند.برای خلافی ساختمان هم قاضی من را مجبور نمود که ضامن این کلاه بردار شوم تا رای صادر کند و حالا چکم در شهرداری در حال برگشت خوردن است و آن هم باید در همان طرح شکایت مطرح گردد تا از ثمن معامله کسر گردد.با این حساب مبلغ از کل میزان اولیه هم بالا زده است.آیا راه دیگری وجود دارد که دوباره چند سال در پیچ و خم دادگستری گرفتار نشوم؟

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۴-۱۶ at ۹:۰۴ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   باید در همان پرونده اجرایی ساخت، به میزان معادل پولی تعهد حکم جلبش را می گرفتید و ادعای اجرای حکم از طرف محکوم علیه باید اثبات شود نه شما. به هر حال اگر کار از کار گذشته است که دیگر چاره ای جز طرح دعوای مجدد ندارید.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۳-۲۵ at ۶:۴۰ بعد از ظهر
  Permalink

  جناب صالحی عزیز مطالب بسیار آموزنده و کاربردی بود از حسن انتخاب شما سپاسگزارم لکن مورد ۲۲ و ۲۴ جای دقت و تامل دارد!!

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۳-۲۶ at ۶:۳۷ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   ممنون و تشکر

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۳-۱۲ at ۹:۴۰ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام و تشکر فراوان سوالم این است ،اگر شخصی چک برگشتی داشته باشد و مراجعه نکند، و پس از۲سال تمامی مبلغ را پرداخت کرده و شکایات را پس بگیرد ،ایا راهی هست که به دلیل عدم مراجعه طی این مدت که به عبارتی به معنی فرار است، به زندان نرود؟

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۳-۱۳ at ۹:۵۲ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   هر زمان مبلغ چک و خسارات پرداخت شود، مجازات متوقف می شود. البته باید پول باید یا به حساب دادگستری واریز شود و یا شاکی دریافت پول را تایید کند.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۳-۱۲ at ۹:۳۴ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام و تشکر سوالی داشتم،اگر چک برگشت خورده و شخص صادر کننده مراجعه نکند و بعد از ۲سال تمامی بدهی خود را پرداخت کند و شکایات را پس بگیرد چون به دلیل عدم مراجعه مجرم شناخته شده،چکار میتواند کند که اصلا به زندان نرود؟

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۳-۱۳ at ۹:۵۰ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   هر زمان مبلغ چک و خسارات پرداخت شود، مجازات متوقف می شود.

   Reply
 • ۱۳۹۴-۰۱-۲۵ at ۹:۵۹ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام خدمت شما و تشکر بابت مطالب مفید این سایت
  اگر چکی فرضا تاریخ پرداختش ۵ /۹۴/۲ باشد اما در همان تاریخ توسط دارنده جهت وصول به بانک مراجعه نشود و مثلا ۱۰ روز بعد مراجعه به بانک شود و با با عدم موجودی مواجه بشود ایا این چک از حالت کیفری خارج میشود؟
  یعنی برای اینکه چک کیفری باشد باید حتما در همان تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه شود؟

  Reply
  • ۱۳۹۴-۰۱-۲۶ at ۱۲:۴۲ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   لزومی ندارد در همان روز سررسید چک مراجعه کنید. شما تا شش ماه برای شکایت کیفری فرصت دارید یعنی تا شش ماه از تاریخ سررسید فرصت برگشت زدن دارید.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۲-۰۷ at ۷:۵۸ بعد از ظهر
  Permalink

  جناب آقای وکیل با سپاس از مطالب آموزنده شما، سوالی دارم، آیا سفته خطرناک نیست؟ مثلا شخص “الف” با نیت بالا کشیدن اموال شخص “ب” اقدام به جعل امضا و دستخط شخص” ب” کند، آیا این خطر وجود ندارد که دادگاه قادر به تشخیص جعل امضا نشود و شخص “ب” قربانی شود؟ اساسا چه لزومی دارد که سفته با وجود خطراتی که دارد به راحتی در دسترس عموم باشد.

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۲-۰۸ at ۷:۴۵ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   حق طرح دعوای جعل و کلاهبرداری برای ب محفوظ است ولی اگر ب نتواند اثبات کند، به قول شما ب قربانی می شود. مشکلات سفته دلیل بر این نمی شود که اصل قضیه ممنوع شود. مگر چاقو خطر ندارد ولی ممکن است ممنوع شود!!؟؟ طرف اعدام میشه به ناحق، سفته که جای خود را دارد.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۱-۳۰ at ۹:۴۱ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام خدمت همکار محترم. آرزوی توفیق روز افزون برای شما. مقاله جالب و کاربردی بود.

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۱-۳۰ at ۱:۱۵ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   ممنون و تشکر از نظر لطف شما.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۱-۲۳ at ۷:۰۷ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام و عرض ارادت خدمت وکیل عزیز.
  خیلی مفید و به زبان ساده و قابل فهم برای همه اشخاص بود. ممنون از شما.
  سوال داشتم : سفته ای که سررسید آن نرسیده قابل طرح است؟

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۱-۲۳ at ۷:۳۱ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   ممنون از نظر لطف شما
   در مطالبه سفته ای که هنوز سر رسید آن نرسیده است، دارای حق منجز نیستید و قابل طرح نیست. صبور باشید!

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۱-۰۲ at ۵:۰۵ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام و تشکر از آقای صالحی عزیز بابت سوال و پاسخ های خوب وب سایت
  چند مورد هست که چنانچه پاسخ بفرمایید مزید امتنان خواهد بود:
  ۱- در جوابی به سوالات بالا گفته شده که روند صدور حکم جلب سفته حداقل پنج ماهه که خب قابل توجهه. آیا میشه برای این مدت هم تقاضای خسارت تأخیر کرد و معمولاً دادگاه خسارت رو به چه صورت محاسبه و اضافه به مبلغ سفته می کنه؟
  ۲- شروع پروسه واخواست سفته از “ساختمان روزنامه رسمی خیابان بهشت” هست یا از “دفاتر خدمات قضایی” (همین یک شعبه هست یا تعدد داره؟)
  ۳- پیش از مراجعه به محل پاسخ سوال فوق، آیا باید دارنده سفته به صادر کننده تقاضای مکتوب اعلام کند مبنی بر بازگرداندن مبلغ سفته یا هیچ تماسی با صادر کننده لازم نیست؟
  سپاسگزارم

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۱-۰۲ at ۷:۱۳ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   شما باید در دادخواست خود از دادگاه تقاضای خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ سر رسید سفته رو کنید.
   برای واخواست سفته ها باید به روزنامه رسمی بروید و برای طرح دعوا به دفاتر خدمات قضایی.
   واخواست سفته به معنای اعتراض رسمی عدم پرداخت به صادر کننده است ولی شما همه این ها را کنار بگذارید و با صادر کننده سفته به توافق و مصالحه برسید. ان شاء اله (دادگاه آخرین گزینه باشد)

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۱-۰۱ at ۶:۰۰ قبل از ظهر
  Permalink

  جناب صالحی عزیز
  ضمن تشکر خالصانه از شما ممنون میشم اگه در خصوص سه سوال زیر نظرتون رو بفرمایین :
  ۱- آیا واخواست سفته رو اصولاً خود فرد هم که سررشته ای در وکالت نداره میتونه انجام بده یا نه؟
  ۲- اگه کار واخواست سفته به وکیل سپرده بشه چه مزایایی نسبت به حالتی که خودش پیگیری می کنه براش خواهد داشت؟ آیا از نظر مدت زمانی که کل کار طول میکشه هم تفاوت قابل توجهی وجود داره؟
  ۳- تعدادی سفته دارم از یه نفر و هیچ اموالی ازش سراغ ندارم و شاید هم اصلاً اموالی نداشته باشه ولی تقریباً مطمئن هستم که اگه سفته هاشو بذارم اجرا و جلبش کنم بالاخره خانواده و … کمکش می کنند و طلب منو جور می کنند و میدن ان شاءالله. در چنین شرایطی که خیلی امیدی به ضبط مال از طرف نداری ولی میخوای با فشار به خانواده و … به پولت برسی پیشنهاد شما به عنوان مناسبترین راهکار برای اجرای سفته چی هست؟

  باز هم ممنونم.

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۱-۰۱ at ۷:۲۹ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   برای واخواست سفته نیازی به وکیل نیست و باید به ساختمان روزنامه رسمی خیابان بهشت در تهران رجوع کنید. حضور وکیل از جهت وقت های دادگاه تاثیر خاصی ندارد. برای شروع در دادگاه محل آدرس طرف باید طرح دعوا کنید از طریق دفاتر خدمات قضایی.
   واخواست سفته در مواردی توصیه می شود که طرف مال و اموال دارد و شما می خواهید بلافاصله بدون واریز خسارت احتمالی توقیف و تامین کنید والا در مورد افرادی که مال و اموال از آنها سراغ ندارید، واخواست سفته برای شروع به طرح دعوا خیلی واجب نیست. لذا فقط ۳ درصد هزینه دادرسی را تمبر باطل کنید. اگر حکم جلب می خواهید بدون واخواست سفته هم می توانید بعد از حکم قطعی از دادگاه دستور جلب را تقاضا کنید.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۱-۰۱ at ۱:۴۰ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام و تشکر بابت مطالب بسیار آموزنده سایت بخصوص که در مورد جنبه های مختلف به صورت موشکافانه به مسایل پاسخ فرموده اید.
  من تعدادی سفته از کسی دارم و میخوام اونارو به اجرا بذارم. با پاسخ های شما به سایر سوالات، چون مال و اموالی ازش سراغ ندارم فکر می کنم تنها راه من واخواست سفته است با پرداخت ۲ درصد مبلغش. اگه درسته لطفاً بفرمایید که از زمان مراجعه به دادگاه برای واخواست تا زمان صدور رأی دادگاه در شهر تهران حدوداً چه مدت طول میکشه؟ (منظورم اینه که از الان چه مدت طول میکشه که من با حکم دادگاه بتونم طرف رو جلب کنم و اون یا خانواده اش رو برای پرداخت وجه توی فشار قانونی قرار بدم؟) بسیار سپاسگزارم ان شاءالله همیشه شاد باشید.

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۱-۰۱ at ۷:۲۲ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   واخواست سفته در مواردی توصیه می شود که طرف مال و اموال دارد و شما می خواهید بلافاصله بدون واریز خسارت احتمالی توقیف و تامین کنید والا در مورد افرادی که مال و اموال از آنها سراغ ندارید، واخواست سفته برای شروع به طرح دعوا خیلی واجب نیست. لذا فقط ۳ درصد هزینه دادرسی را تمبر باطل کنید. اگر حکم جلب می خواهید بدون واخواست سفته هم می توانید بعد از حکم قطعی از دادگاه دستور جلب را تقاضا کنید. به طور معمول حداقل از زمان شروع تا حکم جلب در بهترین و خوشبینانه ترین حالت ۵ ماه طول میکشه.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۰-۲۸ at ۱۲:۵۱ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام
  ضمن تشکر از مطالب ارائه شده سوالی از خدمتتون داشتم بنده در شرکتی مشغول به کار بودم و بابت حسن انجام کار سفته اخذ کردند و در قبال آن هیچ رسیدی به بنده ندادند. حال که دیگر در آن شرکت نمی باشم سفته را به من مسترد نمی کنند. آیا از طریق دادگاه امکان داره جلوی سفته را ببندم و از درجه اعتبار ساقط کنم؟ البته شماره سفته را ندارم. سپاسگزارم

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۰-۲۸ at ۴:۲۴ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   فعلاً فقط می توانید اظهارنامه قانونی مبنی بر استرداد سفته های امانی برای شرکت و مدیر عامل آن بفرستید.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۰-۱۰ at ۸:۱۶ بعد از ظهر
  Permalink

  خیلی استفاده کردم. ممنون خیلی کامل و دقیق بود. امیدوارم موفق باشید. لذت بردم.

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۰-۱۲ at ۳:۵۰ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   لطف دارید جناب داوودی.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۰-۱۰ at ۱:۳۶ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام؛
  جناب صالحی، آیا هر کس سفته ای از شخص دیگری داشته باشد از طریق پیگیری در دادگاه قطعا می تواند آن را به پول تبدیل کند یا ممکن است صادر کننده به بهانه یا شگردهای مختلف (عدم استطاعت مالی، انتقال اموال، نداشتن کار و …) از زیر بار پرداخت سفته شانه خالی کند؟ در این صورت برخورد دادگاه چیست؟
  (منظورم اینه که آیا دادگاه به هر شکل و تحت هر شرایطی که باشه اونو محکوم به پرداخت می کنه و اون ملزم میشه یا میتونه برای همیشه از زیر بارش در بره؟)
  متشکرم

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۰-۱۰ at ۱۱:۱۷ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   صادر کننده سفته در هر صورت محکوم میشه ۱۰۰ درصد. ولی در مقام اجرای حکم بله میتونه شیطنت کنه و با ترفندهای قانونی اجرای حکم رو با تاخیر و سختی مواجه کنه مثل ادعای دروغی نداری و تقسیط و یا فراری بشه و یا زمینی در کوه های زاگرس به عنوان تنها مالش به دادگاه معرفی کنه و از این دست ادا و اصولا !!!

   Reply
 • ۱۳۹۳-۱۰-۰۹ at ۵:۱۵ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام؛
  جناب صالحی عزیز، در مورد شماره ۵ “با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن می توانید بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری اموال بدهکار را توقیف کنید ولی در مورد سفته حتماً باید آن را واخواست کنید تا بتوانید از این مزیت استفاده نمایید.” یعنی کسی که می خواهد توقیف اموال برای سفته بگیرد علاوه بر ۲ درصد باید بابت “خسارت احتمالی” هم بپردازد؟ ممنون

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۰-۰۹ at ۶:۳۱ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   جناب محمد
   واخواست سفته و پرداخت ۲ درصد هزینه آن موجب معافیت از پرداخت خسارت احتمالی است. یعنی یا واخواست یا خسارت احتمالی.

   Reply
   • ۱۳۹۳-۱۰-۱۰ at ۱:۳۰ قبل از ظهر
    Permalink

    با سلام و سپاس از پاسخگویی شما
    پس دو روش در به اجرا گذاشتن سفته وجود دارد:
    ۱- سفته را واخواست می کنیم که در اینصورت باید ۲% مبلغ سفته را بپردازیم.
    ۲- بدون واخواست کردن سفته و بدون پرداخت ۲% ، باید خسارت احتمالی پرداخت شود.
    چنانچه مطلب رو درست عرض کردم لطف می کنید پاسخ دو مورد زیر رو بفرمایید:
    – در خصوص نحوه اجرای روش دوم مختصری توضیح بدین.
    – منظور از خسارت احتمالی چیست و میزان آن معمولاً چقدر است؟

    Reply
    • ۱۳۹۳-۱۰-۱۰ at ۱۱:۰۸ قبل از ظهر
     Permalink

     با سلام؛
     اگر سفته را واخواست نکنید باید فقط کپی مصدق برگ سفته رو ضمیمه و پیوست دادخواست خود نمایید و اگر بخواهید قبل از حکم اموال طرف رو توقیف کنید حدوداً ۱۵ درصد مبلغ سفته به صندوق دادگستری واریز می کنید تا اگر ادعای شما رد شد طرف بتواند از محل آن پول خسارات وارده به خود را جبران کند. اگر دعوای شما قبول شد کلیه مبلغ خسارت احتمالی به شما مسترد می شود. ولی ۲ درصد مبلغ واخواست مسترد نمی شود و طرف محکوم به پرداخت آن به شما علاوه وجه سفته می شود.

     Reply
 • ۱۳۹۳-۱۰-۰۵ at ۸:۰۹ قبل از ظهر
  Permalink

  مطالب خیلی ارزنده بود جناب آقای صالحی. چطور می شود با شما تماس برقرار کرد؟؟ ۰۹۱۰۱۵۳۸۱۷۱

  Reply
  • ۱۳۹۳-۱۰-۰۵ at ۱۱:۲۸ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام
   ممنون از نظر لطف شما. آدرس ما در سایت درج شده است و شماره تلفن دفتر : ۸۸۹۷۹۵۷۱ – ۰۲۱

   Reply
 • ۱۳۹۳-۰۹-۲۸ at ۶:۱۳ قبل از ظهر
  Permalink

  درود بر شما

  Reply
  • ۱۳۹۳-۰۹-۲۸ at ۶:۴۷ قبل از ظهر
   Permalink

   سپاس؛ درود من و هر چه خوبی است بر شما

   Reply
 • ۱۳۹۳-۰۹-۲۲ at ۴:۴۶ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام؛
  تفاوت قیمت هر برگ چک و سفته نیز قابل توجه است. هر برگ چک ۴۰۰ ریال هزینه صدور دارد اما قیمت سفته به مبلع اسمی آن بستگی دارد.

  Reply
  • ۱۳۹۳-۰۹-۲۳ at ۲:۳۶ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام
   ممنون از نظر شما.
   بله این مورد هم یکی از موارد تفاوت ها است.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۰۹-۲۲ at ۳:۴۶ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام جناب آقای صالحی من کارمند بانک هستم بسیار استفاده کردم.
  میتونم برای دوستان خود این مطالب را با حفظ اسم شما ارسال کنم؟

  Reply
  • ۱۳۹۳-۰۹-۲۳ at ۲:۳۳ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   ضمن تشکر از نظر لطف شما
   مطالب را با اسم یا بی اسم فرقی ندارد می توانید هر استفاده ای بفرمایید.

   Reply
 • ۱۳۹۳-۰۹-۱۶ at ۴:۰۴ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام جناب صالحی
  از خواندن این مقاله بسیار کاربردی بسیار لذت بردم
  سوالی داشتم درسته که در موقع معامله اگر خریدار هستیم چک بدهیم و اگر فروشنده ایم سفته بگیریم. اگر بله میشه لطف کنید علت آن را هم توضیح دهید. با تشکر

  Reply
  • ۱۳۹۳-۰۹-۱۶ at ۶:۴۲ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   خانم آزاده محترم اول از این که نسبت به مقاله نظر لطف داشتید، ممنونم.
   در خصوص سوال شما حقیقتاً من این مورد رو نشنیدم ولی نمی توان به عنوان یک قاعده کلی این موضوع را عنوان کرد. در حقیقت باید در خصوص هر قرارداد و معامله و در نظر داشتن تمام شرایط اقتصادی طرفین، تصمیم گرفت که چک بگیریم یا سفته. مثلاً اگر فروشنده باشیم و خریدار یک شرکت باشد، حتماً باید چک بگیریم تا بتوان حکم جلب مدیر عامل را گرفت و الا در سفته مدیر عامل مسئول نیست. و یا بر عکس اگر خریدار مشکوک به سوء سابقه یا غیر نرمال باشد، باید ازش سفته بگیریم چون ممکن است چک خریدار مثلاً امانی باشد یا آن برگ چک از طرف مراجع قضایی باطل شده باشد و ما ندانیم و بعداً مجبور شویم چک را مسترد نماییم ولی اگر سفته بگیریم خیالمان راحت است که به هر حال از خریدار یک سند تجاری معتبر داریم که اکثر مزیت های چک را دارد و شر هم نمی شود!! پس موردی باید تصمیم گرفت. موفق باشید…

   Reply
 • ۱۳۹۳-۰۹-۰۶ at ۴:۴۰ قبل از ظهر
  Permalink

  بسیار عالی بود همکار عزیز. این همه دقت و نکته سنجی شما قابل تحسین بود. از مطالب شما استفاده کردم.

  Reply
  • ۱۳۹۳-۰۹-۰۶ at ۱۰:۲۹ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام همکار محترم
   بزرگوارید، ممنون

   Reply
 • ۱۳۹۳-۰۸-۱۶ at ۸:۵۹ بعد از ظهر
  Permalink

  عالی بود

  Reply
  • ۱۳۹۳-۰۸-۱۷ at ۹:۴۳ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛ ممنون و تشکر از نظر لطف شما

   Reply
  • ۱۳۹۳-۰۷-۱۶ at ۲:۴۴ بعد از ظهر
   Permalink

   خواهش میکنم.

   Reply