تنظیم لایحه و دادخواست قراردادها

اگر اختلافات قراردادی شما با اشخاص به دادگستری کشیده شده است و یا لزوماً می بایست در دادگستری مطرح شود و قصد گرفتن وکیل هم ندارید، در این صورت لازم است که تنظیم دادخواست و شکواییه و لایحه دفاعیه در تمام مراحل دادگاه و دادرسی توسط وکیل امور قراردادها انجام شود.

تنظیم دادخواست و لوایح دعاوی قراردادها

دادخواست پایه یک دعوای قضایی است پس هیچ گاه خودسرانه دادخواست و لایحه دفاعیه خود را تنظیم نکنید. بسیاری از موارد باخت در دعوا بخاطر خود درمانی حقوقی است. البته اگر دعوا و اختلاف پیچیده و مهم باشد، استفاده از وکیل متخصص دعاوی قراردادها ضرورت دارد.

خسرو صالحی (وکیل پایه یک دادگستری تهران) و کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران و وکیل امور قراردادها، پشتیبانی حقوقی امور قراردادهای هموطنان گرامی را با کیفیت متمایز و تخصصی ارائه می نماید.