وکیل امور قراردادها
دکمه اشتراک گذاری تلگرام

تنظیم قرارداد انتقال سهام


 تنظیم قرارداد انتقال سهام

 

قرارداد انتقال سهام شرکت های تجاری سهامی خاص و با مسئولیت محدود تابع قوانین عام حقوق مدنی و قوانین خاص حقوق تجارت است. بنابراین در تنظیم قرارداد واگذاری سهام باید به این قوانین دقت کنیم.

در این مقاله توضیحاتی در خصوص نحوه ی تنظیم قرارداد انتقال سهام ارائه می دهیم. البته این توضیحات فقط جهت آشنایی با برخی موارد مهم این قراردادها است و پیشنهاد می گردد که تنظیم قرارداد واگذاری سهام تحت نظر یک وکیل متخصص قراردادها صورت گیرد و به اطلاعات اینترنتی و خود درمانی حقوقی اکتفاء نگردد.

تنظیم قرارداد انتقال سهام تنظیم قرارداد انتقال سهام

 

۱/ عنوان قرارداد

عنوان قرارداد انتقال سهام نباید مبایعه نامه و یا فروش سهام باشد. چرا که طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی مبیع باید عین باشد و بر این اساس حقوق معنوی و حقوق غیر مادی از قبیل سهام و حق الامتیاز و حق اختراع و حق مولف و امثالهم نمی تواند موضوع مبایعه نامه قرار گیرد. فلذا بهتر است تحت عنوان قرارداد انتقال سهام طبق ماده ۱۰ قانون مدنی باشد و یا عقد معین صلح سهام.

۲/ طرفین قرارداد

طرفین قرارداد شامل انتقال دهنده که همان سهام دار شرکت است و انتقال گیرنده است و خود شرکت به هیچ وجه طرف قرارداد قرار نمی گیرد. نهایتاً شرکت می تواند تایید کننده مفاد قرارداد باشد.

در صورتی که انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان چند نفر و متعدد باشند، باید مشخص گردد که چه کسی به چه کسی و به چه مقدار و تعداد سهام انتقال می دهد.

۳/ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد یعنی همان سهامی که منتقل می گردد. در این قسمت باید مشخصات و اوصاف سهام از قبیل تعداد سهام و تعداد کل سهام شرکت و نوع سهام (ممتاز و بی نام و …) و شماره ثبت و محل و نام کامل شرکت ذکر گردد.

نکته مهم این که علاوه بر تعداد سهام و تعداد کل سهام شرکت باید درصد سهام مورد معامله نسبت به کل سهام شرکت نیز قید گردد تا افزایش بعدی سرمایه از نوع افزایش تعداد سهام، موجب افت ارزش و رای و تعداد سهام انتقال گیرنده نگردد.  

۴/ مبلغ قرارداد

مبلغ سهام دو جنبه دارد. مبلغ اسمی سهام طبق اساسنامه که معمولاً ناچیز است و قیمت عرفی و روز سهام که بر اساس مجموع دارایی های مثبت و منفی و حقوق و تعهدات و دیون و اموال مادی و غیر مادی شرکت ارزش گذاری می گردد.

در تعیین مبلغ سهام شرکت باید کلیه این موارد مورد لحاظ قرار گیرد. ضمناً سود متعلقه به سهام تا زمان انعقاد قرارداد نیز باید تعیین تکلیف گردد و با مبلغ قرارداد اشتباه نگردد. 

۵/ شرایط ضمن عقد

شروط ضمن عقد محل مناسب برای توافقات تکمیلی و فرعی طرفین است که در این جا چند مورد خاص را ذکر می کنیم :

۵-۱- مجوز انتقال بر اساس اساسنامه

در قرارداد باید مصوبه هیئت مدیره و یا مجمع عمومی دائر بر تجویز انتقال سهام قید و یک نسخه از آن به انضمام صفحه ی مربوطه از دفتر سهام شرکت پیوست قرارداد گردد.

۵-۲- نحوه انتقال رسمی سهام در دفترخانه

در قرارداد انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص بعضاً سند رسمی انتقال هم تنظیم می شود. البته در شرکتهای با مسئولیت محدود طبق ماده ۱۰۳ قانون تجارت، تنظیم سند رسمی صلح سهم الشرکه واجب و حتمی است و حتی به نظر برخی دادگاه ها شرط صحت انتقال است. فلذا در خصوص تاریخ دفترخانه و خسارت تاخیر در ایفای تعهد و هزینه های انتقال و مالیات و غیره باید توافق گردد.

۵-۳- ثبت انتقال سهام و تغییرات در اداره ثبت شرکت ها

بعد از انتقال رسمی سهام در دفترخانه، باید انتقال سهام و تغییرات در اداره ثبت شرکت ها نیز به ثبت برسد. البته در قانون تجارت ثبت انتقال سهام الزامی نیست ولی در عمل تغییرات انتقال سهام نیز به اداره ثبت شرکت ها اعلام می گردد. کلیه هزینه ها و عملیات و پیگیری های اداری ثبت و انتقال سهام و مالیات ها و تاریخ ها و مواعد باید قید گردد.

۵-۴- پیوست نمودن اموال و حقوق و تعهدات شرکت

با توجه به این که ارزش واقعی و عرفی سهام بر اساس دارایی های مثبت و منفی شرکت تعیین می گردد، باید کلیه اموال منقول و غیر منقول، اموال مادی و غیر مادی، دارایی ها، مالکیت ها، مطالبات و دیون سررسید شده و سررسید نشده، محکومیت های مراجع قضایی و اداری، تعداد پرسنل، اسناد تجاری صادر و تسلیم شده به اشخاص، قراردادها، مالیاتها، بیمه و تامین اجتماعی، مفاصاها، احکام دادگاه ها، مجوزها و پروانه ها و گواهی نامه ها، حساب های بانکی، طلبکاران و بدهکاران، انبارها، صندوق ها، فهرست اصل اسناد و مدارک مهم، نرم افزارها، رمزها و پسوردها، کلیدها، ترازنامه و بیلان مالی و غیره به طور واضح و مستند در قرارداد واگذاری سهام شرکت قید گردد.

۵-۵- تعیین تکلیف اعضای هیئت مدیره و تحویل مهر و دسته چک و سربرگ

در صورتی که انتقال گیرنده برای خود سمت مدیریتی قائل شده است، باید همزمان با قرارداد انتقال یا صلح سهام، صورتجلسه تغییرات و ترکیب جدید هیئت مدیره تنظیم و در خصوص تحویل مهر و سربرگ ها و دسته چک شرکت نیز توافق گردد.


خسرو صالحی ( وکیل متخصص تنظیم قراردادها )

۰۲۱۸۸۹۷۹۵۷۱

بیشتر بدانید :   قرارداد مشارکت در ساخت

سوالات کاربران


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir