تفاوت چک و سفته

4.3/5 - (24 امتیاز)
۴.۳/۵ - (۲۴ امتیاز)

چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارد. تفاوت چک و سفته همیشه مورد سوال است و این که چک بهتر است یا سفته ؟؟ ما در این مقاله مهم ترین تفاوت های چک با سفته را بررسی می کنیم تا هموطنان محترم شناخت بیشتری به این دو سند داشته باشند و در تنظیم قرارداد خود این موارد را رعایت کنند :

تفاوت چک و سفته چیست ؟

تفاوت چک و سفته

آیا سفته حکم جلب دارد ؟

۱ – چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقاً جرم نیست. البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادر کننده سفته می شود ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری برای او محسوب نمی شود و آثار حکم کیفری چک را ندارد.

چک جنبه کیفری داشته اما سفته حقوقی است.

۲ – چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک (واخواست) و بدون برگشت زدن، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست. یعنی با چک خالی نمی توان طرح دعوا کرد و حتماً باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد ولی سفته بدون واخواست کردن آن نیز در دادگاه قابل مطالبه است.

۳ – صدور گواهی عدم پرداخت چک در حکم واخواست چک است و رایگان انجام می شود. یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک هزینه ای نمی گیرد ولی واخواست سفته (اعتراض عدم پرداخت سفته) هزینه زیاد دارد و ۲ درصد مبلغ سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید.

۴ – گرفتن دسته چک از بانک هزینه ای ندارد و مالیات قابل توجه ای به آن تعلق نمی گیرد ولی گرفتن سفته خصوصاً مبالغ بالا و تعداد زیاد، هزینه دارد و بر اساس مبلغ چاپ شده در سفته مالیات اخذ می شود.

۵ – با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن می توانید بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، اموال بدهکار را توقیف کنید ولی در مورد سفته حتماً باید آن را واخواست کنید تا بتوانید از این مزیت استفاده نمایید.

تفاوت چک و سفته در انکار امضا

۶ – امضای چک قابل انکار نیست ولی امضای سفته قابل انکار است. به این توضیح که صادر کننده چک نمی تواند بگوید که امضای روی چک امضای من نیست و یا حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و عدم انتساب امضای چک به خود را با شکایت کیفری سرقت و جعل و یا مفقودی و جعل و یا خیانت در امانت و جعل اثبات نماید. ولی صادر کننده سفته می تواند بگوید امضای من نیست و هیچ دلیلی هم بر انکار خود لازم نیست ارائه نماید. در این مورد به مقاله کاربردی “آیا امضای چک قابل انکار است؟؟” (اینجا) در همین سایت مراجعه نمایید.

۷ – اگر چک را مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب امضاء کند، طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، خود مدیر عامل و نماینده با صاحب حساب چک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند ولی اگر مدیر عامل شرکت سفته را امضاء کند، خودش مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است. چون در مورد چک قانون خاص داریم.

۸ – صدور چک در وجه خود صادر کننده ممکن است ولی صدور سفته در وجه خود صادر کننده صحیح نیست.

۹ – گرفتن دسته چک محدودیت قانونی و تشریفات دارد ولی تهیه سفته بدون محدودیت و آسان است.

۱۰ – درج مبلغ در سفته اصولاً محدود به مبلغ چاپ شده در سفته است ولی درج مبلغ در چک نامحدود است.

تفاوت چک و سفته در خسارت تاخیر تادیه

۱۱ – خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، یقیناً و حتماً از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود ولی در سفته ممکن است تحت شرایطی از تاریخ مطالبه و یا طرح دعوا و یا طبق ماده ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته محاسبه شود.

۱۲ – مهلت واخواست در چک جهت استفاده از مزایای تجاری آن، ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید است ولی در مورد سفته، ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید است.

۱۳ – شناسایی هویت و آدرس و تلفن صادر کننده چک آسان تر از صادر کننده سفته است.

۱۴ – امضای ظهر (پشت) چک به معنای ظهر نویسی ولی امضای ظهر سفته معمولاً به معنای ضمانت تلقی می شود.

۱۵ – چک در زمان صدور و یا سررسید باید دارای محل در بانک محال علیه باشد ولی محل در مورد سفته مصداق و معنا ندارد.

۱۶ – در رویه فعلی اگر در دادگاه اثبات شود تاریخ مندرج در روی چک، تاریخ صدور نیست و تاریخ صدور واقعی چک هم مشخص نگردد، اشکالی برای چک ایجاد نمی شود ولی اگر تاریخ صدور سفته مشخص نباشد، سفته محسوب نمی شود و حکم رسید در کاغذ عادی را دارد و می توان به این امر در دادگاه ایراد نمود و مثلاً  توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی را آزاد کرد.

۱۷ – صادرکننده چک می تواند در مورد گم شدن و مفقودی چک خود شکایت کند ولی شکایت مفقودی و گم شدن سفته توسط صادرکننده سفته متصور نیست و در قانون پیش بینی نشده است.

۱۸ – وجود اصل چک در تصرف صادرکننده، “اماره قانونی” پرداخت وجه چک است ولی وجود اصل سفته در تصرف صادرکننده، “اماره قضایی” پرداخت وجه سفته است. به همین خاطر اگر بعد از صدور حکم قطعی محکومیت و تشکیل پرونده اجرایی، صادرکننده چک اصل لاشه ی چک ها را به دادگاه ارائه دهد، پرونده اجرایی چک مختومه می شود ولی اگر صادرکننده سفته اصل لاشه ی سفته ها را به دادگاه ارائه نماید، پرونده اجرایی سفته مختومه نمی شود چرا که قاضی با اماره قضایی نمی تواند پرونده اجرایی را مختومه نماید.

۱۹ – حکم کیفری منع از اصدار اسناد تجارتی شامل چک و سفته می شود ولی در مورد چک مستلزم ابطال برگه های چک است و در مورد سفته ابطال برگه های سفته پیش بینی نشده است. فلذا این نگرانی در مورد چک وجود دارد که چک های سفید موجود در دست صادرکننده به موجب حکم کیفری باطل شده باشد.

۲۰ – آدرس مکان واخواست چک (بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت) برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت محلی می کند در حالی که آدرس مکان واخواست سفته برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت نمی کند. مثلاً اگر چک را در بانک خیابان بهشت تهران برگشت بزنید، در دادگاه مربوط به منطقه ۱۱ تهران می توانید طرح دعوا کنید ولی واخواست سفته در خیابان بهشت (ساختمان روزنامه رسمی) موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه منطقه ۱۱ تهران نمی شود.

۲۱ – چک وسیله پرداخت است به همین خاطر ممکن است شما با کشیدن چک به کسی پول قرض دهید ولی سفته وسیله پرداخت نیست به همین خاطر با سفته نمی توان به کسی پول قرض داد. یقیناً صادر کننده سفته قرض گیرنده است ولی ممکن است صادر کننده چک قرض دهنده باشد!!

۲۲ – جدایی رابطه بین سفته و قرارداد بیشتر از جدایی رابطه چک و قرارداد قابل تصور است. به این معنی که وقتی بعد از قرارداد بابت ثمن از خریدار چک بگیرید و چک برگشت خورد، حق فسخ مذکور در قرارداد که در خصوص عدم پرداخت هر یک از اقساط ثمن توافق شده است، زایل نمیشود چون چک فقط یک وسیله پرداخت است. ولی اگر سفته بگیرید، احتمال بیشتری دارد که حق فسخ زایل گردد. چرا که رابطه شما با خریدار منحصر و متمرکز به خود برگ سفته می شود.

۲۳ – چک سند عادی لازم الاجراء است و علاوه بر دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری، از طریق اداره اجرای اسناد اداره ثبت نیز قابل مطالبه است ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل مطالبه و طرح دعوا است.

۲۴ – انتقال و فروش اموال صادر کننده سفته (بدهکار) بعد از تاریخ سررسید سفته، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین نیست ولی انتقال و فروش اموال صادر کننده چک (بدهکار) بعد از تاریخ سر رسید چک، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین است. (البته این تفاوت در قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصداق داشت)

۲۵ – در قانون تجارت در مورد چک فقط امضای چک پیش بینی شده است ولی در مورد سفته، امضاء یا مهر.

۲۶ – امتناع طلبکار از پذیرفتن طلب در مورد چک معنی ندارد چون رفتن یا نرفتن به بانک در اختیار دارنده چک است ولی در مورد سفته ممکن است طلبکار عمداً از پذیرش دریافت وجه نقدی سفته و استرداد سفته به صادرکننده خودداری نماید که در این صورت بدهکار باید مراجعه خود به طلبکار و امتناع طلبکار را اثبات نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

197 دیدگاه در “تفاوت چک و سفته
 • ۱۴۰۲-۰۱-۲۸ at ۱:۲۷ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام.
  ۲۵۰ م از کسی گرفتم، و در ازای ۲۵۰م سفته دادم، بدهی خودم رو تمام و کمال پرداخت کردم و فیش های واریزی موجود هست، اما نام برده سفته های من رو نمیده و قصد وصول اون ها رو داره

  Reply
  • ۱۴۰۲-۰۱-۲۸ at ۴:۴۲ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   ابتدا اظهارنامه مطالبه سفته های امانی ارسال کنید و سپس طرح دعوای استرداد سفته ها.

   Reply
 • ۱۴۰۱-۰۴-۱۸ at ۵:۴۵ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام
  بنده جهت فروش ملک اقدام به عقد قرارداد بیع نمودم ولی قسط آخر ثمن معامله را چک کشیده اند و چک برگشت خورده. بنده نزدیک یک سال است مهلت پرداخت داده ام ولیکن همچنان قسط آخر را پرداخت نمی کنند سوالم این است که تا چه مدت بعد از برگشت خوردن چک میتوان اقدام قانونی انجام داد و آیا میتوان به علت عدم ایفای به موقع تعهدات به ازای هر روز دیرکرد جریمه بگیرم (طبق مفاد قرارداد بیع)؟

  Reply
  • ۱۴۰۱-۰۴-۱۸ at ۷:۵۳ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   در مورد چک اقدام قبل از ۵ سال بهتر است. خسارت تاخیر در ایفای تعهد از تاریخ سررسید زمان مشخص تعهد و یا تاریخ چک حسب مورد محاسبه می گردد.

   Reply
 • ۱۴۰۱-۰۴-۱۲ at ۱۰:۳۱ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام خسته نباشید.بنده قصدشراکت بایکنفر به منظور اجاره یک مغازه و ریختن اجناسی رو داریم.بنده قرار هست مبلغی حدود۳۰۰میلیون چک بکشم و ایشان بهمون مقدارجنس تهیه کنندچون ازقبل دراینکار بوده‌اند.به منظور راحتی خیالم قرارشده بابت چک‌ها سفته بدهند البته تازمانی که اجناس اومد اعتبار داشته باشه .اما من میترسم که یموقع نتونم چک‌ها روکه دوماهه هستند پاس کنم البته ایشون خیلی مطمین هست و میگه ۱۰۰درصد پاس میشن.لطفا راهنماییم کنید چکارکنم یا موقع عقد قرارداد چه تضمینی بابت پاس شدن چک‌ها بگیرم و اینکه سفته هارو که قرار هست دریافت کنم چه خصوصیاتی داشته باشه…ممنونم از پاسخگویتون و از سایت عالیتون

  Reply
  • ۱۴۰۱-۰۴-۱۴ at ۲:۳۸ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   اگر یک ضامن معتبر هم ظهار سفته ها رو امضاء کند و یا اگر قرار است چک رو به فروشندگان اجناس پرداخت کنید، شریک هم ظهر چک را امضاء کند. به طور کلی باید یک قرارداد مشارکت مدنی و یا قرارداد سرمایه گذاری (حسب مورد که متفاوت هستند) تنظیم گردد.

   Reply
 • ۱۴۰۰-۰۹-۰۴ at ۱۲:۳۵ بعد از ظهر
  Permalink

  من به مقدار ۳۶عدد گوسفند وبره به یکی فروختم درعوض یک سفته ۵۰میلیونی ازش گرفتم وقرارداد بین خودمون نوشتیم که احیانا توان پرداخت نباشه ازیک جیریب زمین کشاورزی تحویل بدهد که متاسفانه بعدا فهمیدم که بین خواهر وبرادراش ومادرش هنوز زمین تقسیم نشده والان ایشان حدود ۴ماه که نه جواب تلفن میده ونه چیزی میگه فقط پیام میفرسته ندادرم نشده یا اینکه صبر کن خواهشا راهنماییم کنید تمام پس اندازم را برده نمیدونم چیکار کنم لطفا راهنماییم کنید ممنون

  Reply
  • ۱۴۰۰-۰۹-۰۷ at ۹:۴۴ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   صرف مشاعی بودن زمین موجب بطلان آن شرط نیست. به نظر اول سفته را با اظهارنامه مطالبه نمایید و شماره حساب بدهید ظرف ۵ روز پرداخت نماید و اگر پول را واریز نکرد، یا بر اساس همان سفته اقدام حقوقی نمایید و یا نسبت به زمین اقدام کنید. این که ماهیت شرط تحویل زمین، وثیقه یا رهن یا بیع یا تبدیل تعهد و … است باید موردی بررسی شود. چون اگر ماهیتاً عقد رهن باشد، باید از باب قواعد رهن اقدام نمود.

   Reply
 • ۱۴۰۰-۰۵-۰۹ at ۱۰:۴۰ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام وقت بخیر من به فردی مبلغ هفت میلیونو پانصد هزار تومان قرض دادم که به من سه عدد سفته دو میلیون تومانی داد تاریخه رسیده سفته ها برای یکماه اینده هست ولی وی از الان دیگر جواب تماس های بنده رانمیدهد وخودش را قایم کرده میخاهم بدانم ایا باید از الان اقدام کنم یا صبر کنم تا تاریخ موعد رسیده سفته ها وچیزه دیگری که نگرانم کرده این است که امضای اشتباه زده باشد پیشاپیش از پاسخوگویی شما سپاسگزارم

  Reply
  • ۱۴۰۰-۰۵-۱۰ at ۷:۲۷ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   باید موعد آن برسد. اگر امضای اشتباه زده باشد، باید اصالت سند را اثبات کنید و یا نهایتاً عقد قرض و طلب را با دو شاهد و یا حداقل یک شاهد و یک قسم تکمیلی خودتان اثبات کنید طبق ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی.

   Reply
 • ۱۴۰۰-۰۴-۲۸ at ۱۲:۳۸ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام با تشکر از سایت بسیار خوب و آموزنده شما
  من و دوستم در کار لوازم یدکی ماشین، مشارکتی رو شروع کردیم به اینصورت که لوازم رو من از چین تهیه کنم و ایشون بفروشن
  حالا بعد از چهار ماه فروش، ایشان به دلیل پرونده مال خری که مربوط به ۹ سال پیش بوده دستگیر و به زندان افتاده.
  منهم که بعد از این مدت رفتم برای جمع آوری حسابها، متوجه شدم تمام حسابها رو گرفته بدون اینکه به من بگه. با توجه به عدم وجود قرارداد بین ما به دلیل اعتماد اشتباه،
  حالا از شما تقاضا دارم راهنمایی بفرمایید که بهتر من از ایشون به عنوان خیانت در امانت شکایت کنم یا به گفته خودش ازش سفته بگیرم و یا از پدرش چک با سررسید یک ساله.
  مبلغ بدهکاری ایشان یک میلیارد تومن می باشد.
  ممون از راهنمایی که میفرمایید

  Reply
  • ۱۴۰۰-۰۴-۳۰ at ۷:۱۲ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   جنبه کیفری خیانت در امانت محرز نیست. به نظر از خودش و پدرش چک بگیرید، بهتر باشد.

   Reply
 • ۱۳۹۹-۱۱-۰۸ at ۳:۲۵ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام برادر خانم من چند ماه پیش به بهانه فرم شرکت گاز از خانم من امضا و اثر انگشت گرفتن الان مشخص شده سفته با سقف ۹۰ میلیون امضا کرده چطور میتونم اثبات کنم

  Reply
  • ۱۳۹۹-۱۱-۰۸ at ۵:۳۱ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   فقدان معامله پایه ی صدور سفته می تواند یک اماره برای صحت این ادعا باشد. در هر صورت اثبات آن مشکل است و ممکن است توسل به سوگند و قسم دادن خواهان در دادگاه، وی را منصرف از مطالبه وجه سفته کند.

   Reply
 • ۱۳۹۹-۱۰-۲۱ at ۹:۰۵ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام
  ببخشید من از کسی سیصدمیلیون طلبکارم چون چک نداره میگه سفته بهت میدم یک ماه دیگه پرداخت میکنم من از قانون سفته زیاد سر درنمیارم راستش میترسم قبول کنم اگه پرداخت نکرد چیزی دستگیرم میشود ازطریق سفته؟من را راهنمایی کنید
  ممنون

  Reply
  • ۱۳۹۹-۱۰-۲۴ at ۳:۰۵ بعد از ظهر
   Permalink

   سلام؛
   پشت سفته اش رو یک فرد معتبر امضاء کند. و یا یک توافق نامه داوری تحت نظر وکیل بنویسید که از همه بهتر است.

   Reply
 • ۱۳۹۹-۰۵-۲۶ at ۷:۵۸ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام و احترام… آیا این جمله کلی درست است که اگر بخواهیم تضمین به کسی بدهیم بهتر است سفته بدهیم و اگر خواستیم تضمین بگیریم بهتر است چک بگیریم ؟

  Reply
  • ۱۳۹۹-۰۵-۲۷ at ۶:۵۶ بعد از ظهر
   Permalink

   سلام
   تا یه حدی درست است ولی در نهایت آخر هر دو اوین است.

   Reply
 • ۱۳۹۸-۰۵-۰۱ at ۳:۰۴ بعد از ظهر
  Permalink

  عالی و جامع بود مخصوصاً قسمت اماره قضایی و قانونی برام نو و جالب بود. ممنون بابت مقالتون و موفق باشد

  Reply
  • ۱۳۹۸-۰۵-۰۸ at ۵:۴۱ قبل از ظهر
   Permalink

   سلام
   تشکر

   Reply
 • ۱۳۹۷-۰۸-۱۱ at ۴:۳۵ بعد از ظهر
  Permalink

  باسلام
  من بابت پرونده ای وکیلم از من سفته ده میلیونی امضا گرفته که مبلغ و تاریخ درش تایین نشده فقط ارزش سفته ده میلیون تومانی هستش
  اگر ایشان شکایتی بابت این سند از من مطرح کنه تا چه مبلغی برای من تعهد ایجاد میشه که پرداخت کنم؟
  با تشکر از شما

  Reply
  • ۱۳۹۷-۰۸-۱۲ at ۳:۴۹ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   تا سقف همان ۱۰ میلیون تومان مگر این که ثابت کنید بابت تضمین حق الوکاله بوده است نه خود حق الوکاله که در این صورت به میزان حق الوکاله.

   Reply
 • ۱۳۹۷-۰۸-۱۱ at ۴:۳۳ بعد از ظهر
  Permalink

  باسلام
  من به وکیلم بابت پرونده ای سفته ده میلیون تومانی دادم که مبلغ و تاریخش تایین نشده فقط ارزش سفته ده میلیونی هستش،ایشان اگر از من احیانا شکایتی مطرح کنه تا چه مبلغی من متعهد پرداخت میشوم.
  باتشکر از شما

  Reply
 • ۱۳۹۷-۰۸-۰۳ at ۵:۲۷ بعد از ظهر
  Permalink

  باسلام من۳۳میلیون سفته ازکسی داشتم بردم دادگاه کاراشاکردم ولی نوبت دادگاهم خیلی دیربرج ۱۰هستش چیکارکنم که قبل ازشروع دادگاهم حکم توقیف اموال بگیرم

  Reply
  • ۱۳۹۷-۰۸-۰۵ at ۵:۲۱ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام
   دادخواست تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ

   Reply
 • ۱۳۹۷-۰۷-۰۹ at ۱:۴۰ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام ممنون از مطالب مفیدتون
  بنده در حال بستن قرارداد با شخصی جهت نمایندگی فروش محصولم را دارم..و او بابت تضمین میخواهد سفته بدهد..
  لطفا راهنمایی بفرمایید متن قرارداد را چطور تضمین کنم که در صورت پاس نشدن چکهای مشتری نهایی از نماینده بتوانم ادعای خسارت کرده و خسارت را دریافت کنم..
  و اینکه سفته های دریافتی چه خصوصیاتی داشته باشند
  با تشکر

  Reply
  • ۱۳۹۷-۰۷-۰۹ at ۵:۵۰ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   اگر میخواهید اصولی کار کنید باید کل متن قرارداد نمایندگی محکم باشد چون تمام اجرای قرارداد به هم پیوسته است.
   در هر صورت سفته ها باید قابل جمع با مطالبات مشتریان و اصل تعهدات نماینده باشد و این که وجه التزام خسارت تخلف نماینده از هر یک از تعهداتش باشد نه ضمانت حسن اجرای تعهد.
   برای دیدن تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد به این مقاله رجوع نمایید.
   https://iran-gharardad.com/the-difference-between-penalty-clause-with-performance-bond/

   Reply
 • ۱۳۹۷-۰۵-۰۳ at ۵:۱۳ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام خدا قوت . تشکر بابت راهنمایی های خوبتون.
  من به یه نفر ۲۳تومن قرض دادم بخاطر اینکه باهم شریکی وام بگیریم
  گفت دو هفته ای میدم
  الان دوماهه نداده
  سفته گرفتم امضا و اثر انگشت و آدرس داره
  ولی مبلغ و تاریخ نداره
  مبلغ و تاریخ نیازه حتما باشه؟؟؟؟
  فیش واریزی بانک رو دارم.
  رسید هم ازش گرفتم که امضا و اثر انگشت داره
  .
  چیکار کنم. میتونم مطالبه کنم. اگر گفت ندارم چیکار میشه کرد؟
  ممنونم

  Reply
  • ۱۳۹۷-۰۵-۰۹ at ۴:۰۸ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   مبلغ را در به میزان طلبتان و تاریخ روز را درج و در دادگاه محل اقامت بدهکار اقامه دعوا نمایید.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۹-۲۶ at ۹:۰۶ بعد از ظهر
  Permalink

  درود برشما. مطلبتون عالی بود. جسارتا جز یکی دومورد که درخصوص صلاحیت شورای حل اختلاف و … می تونست توضیحات تفکیکی و تکمیلی داشته باشه. کاش این مطلب قابل دانلود یا دست کم کپی کردن بود. ممنون میشم اگر فایلش رو برام ایمیل کنید.
  برقرار باشید

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۹-۲۹ at ۹:۰۵ قبل از ظهر
   Permalink

   سلام
   تشکر
   چشم یک ایمیل به موبایلم ارسال فرمایید تا فایل آن ارسال گردد.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۹-۲۲ at ۱۱:۱۲ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام و تشکر بابت سایت خوبتون
  من از شخصی بابت قرارداد سرمایه گذاری سفته سفید امضا دارم و پشت سفته ها هم امضا نشده . برای شکایت باید در ابتدا اظهارنامه از طریق بانک ملی بفرستم و یا در همان ابتدا سفته ها را تاریخ بزنم و واخواست نمایم؟

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۹-۲۲ at ۲:۱۱ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   باید متن قرارداد بررسی شود. ولی اصولاً در حالت معمولی ، مطالبه سفته سفید امضاء منوط به ارسال اظهارنامه نیست. در هر صورت اگر واخواست ننمودید، مطالبه طلب ابتدا از طریق اظهارنامه و معرفی شماره حساب در آن جهت واریز و سپس طرح دعوا در دادگستری منطقی تر است. چون در مورد سفته سفید امضاء و سفید تاریخ، صادرکننده نمیداند که چه زمانی باید وجه را پرداخت نماید.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۹-۰۸ at ۳:۴۴ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام
  من چند روز قبل ضامن یکی از دوستان برای گرفتن وام بانکی شدم و جهت ضامنت سفته دادم و باقی ضامن ها چک بانکی و یا گواهی کسر از حقوق دادند. حالا به من گفتن که اگر اون فرد اقساط را پرداخت نکنه، چون من سفته دادم بانک سفته های من رو اجرا میذاره و با باقی ضامن ها و کاری نداره. آیا این درسته؟
  و چون مبلغ سفته بالا بوده ایا خطر زندان رفتن داره؟

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۹-۱۰ at ۵:۴۰ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   بستگی به خود بانک دارد. بله سفته آخرش زندان دارد ولی سابقه کیفری محسوب نمیشه.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۹-۰۱ at ۹:۰۲ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام وخسته نباشید از زحمات شما که اینگونه اطلاعات را به ما میرسانید بسیارممنونم بسیار عالیست

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۹-۰۲ at ۱۱:۵۵ قبل از ظهر
   Permalink

   سلام
   تشکر و ممنون

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۸-۰۷ at ۸:۲۶ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام، خسته نباشید عزیز
  من در موقعی که دلار ارزان بود یعنی سال۹۲ در یک شرکت سرمایه گذاری کردم چون در ابتدا خوش حساب بود فامیلهایم نیز بواسطه من پس انداز خود را به او داده اند مجموعا ۸ خانواده میباشیم که جمعا ۵۰۰میلیون تومان به او داده ایم و طرف تمام فامیلها من هستم بدون اینکه نفعی داشته باشم پس از حدود یک سال خوش حسابی تاکنون دیگر هیچ وجهی نداده است و فقط وعده های دروغ میدهد دو بار هم تاریخ تمام چکها را با وعده پرداخت به روز کرده ایم که آخرین آن همین برج هفت میباشد که پاس نشده اند و حالا فردا میخواهد بیاید دو برابر بدهی خود به من سفته بدهد شما را به انسانیت سوگند میدهم مرا راهنمایی کنید من چه کنم میگوید پشتوانه سفته را تعدادی از سهام شرکت قرار میدهم این در صورتی است که ساختمان شرکتش را بانک بابت وام خود توقیف کرده است و او میلیاردها تومان به مردم بدهکار است و هیچ اموال دیگری از او سراغ ندارم من چه باید بکنم که آن یک سالی را که سود همه را بحساب من ریخته است از اصل سرمایه کم نشود این خانواده ها همه پیرمرد و بازنشسته هستند تمام هستی خود را بواسطه من از دست داده اند از راهنمایی شما ممنون هستم

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۸-۰۹ at ۸:۴۴ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   ضمانت قرار دادن سهام به درد نمیخوره. از چاه در سیاه چاه افتادنه.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۷-۱۱ at ۲:۴۳ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام؛
  بله در صورت تخلف طرف مقابل طبق مفاد قرارداد، می توانید بر روی سفته ها اقدام کنید.

  Reply
 • ۱۳۹۶-۰۳-۲۵ at ۷:۱۴ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام و خسته نباشید.من یگ سفته ۲۰ میلیون به کارفرما دادم بابت حسن انجام کار همسرم.بعد از انجام یک ماه کار ۳۵۰۰۰۰ تومن حقوق دادن.یعنی نصف مبلغی که صحبت کردیم.قراردادی هم نداریم.حالا بعد از یک ماه خانمم از کار منصرف شده و اطلاع داد و آمد بیرون.بعد از دو ماه اومدن میگن حقوقی که دادیم رو پس بدید چون یکدفعه گذاشتید رفتید و ایم ضرر ماست.آیا میتونن سفته مارو اجرا بذارن با اینکه روش درج شده در وجه فلان بابت حسن انجام کار؟؟؟؟

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۳-۲۶ at ۱۰:۵۷ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام
   مصالحه کنید بهتر است چون بالاخره سفته ۲۰ میلیونی دستشون هست.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۳-۲۳ at ۶:۱۱ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام
  بنده از طرف یک آموزشگاه قراره دوره ای را آموزش ببینم و بعد به عنوان مدرس در همان جا مشغول به کار شوم اما مدیر موسسه مبلغ ۲۰میلیون سفته بابت حسن انجام تعهدات از بنده طلب کرده که متعهد شوم تا پایان دوره آموزش با موسسه همکاری کنم..
  حالا سوال من از جنابعالی این که چطور این سفته را پرداخت کنم ؟آیا باید تاریخی مشخص شود؟و اینکه راهنمایی بفمایید کلا این موضوع چطور قابل حل شدن است؟
  ممنون..

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۳-۲۴ at ۷:۵۵ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   در قرارداد باید شرایط وصول سفته و تخلفات شما که منجر به مطالبه سفته می شود به صراحت و شفاف قید شود و این که فقط خود کارفرما اقدام کند و در سفته هم حواله کرد خط بخورد و غیر قابل انتقال به ثالث باشد. می توان سفید تاریخ صادر کرد. ضمناً کپی سفته را هم بگیرید و تحویل سفته رسید شود.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۳-۱۵ at ۸:۰۰ قبل از ظهر
  Permalink

  عالی بود

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۳-۲۴ at ۸:۳۶ قبل از ظهر
   Permalink

   تشکر

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۲-۰۴ at ۱:۵۸ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام و عرض ادب خدمت شما همکار محترم و تشکر فراوان بابت مطالب مفید و بسیار عالمانه شما
  در مورد بند ۲۲ به نظر میرسه با توجه به رویه قضایی بخصوص در بحث انتقال اموال غیر منقول (مبایعه نامه)چک را وسیله پرداخت تلقی نکرده و صدور آن را نوعی تبدیل تعهد مدنی به تجاری قلمداد نموده اند لذا به نظر می رسد نتیجه آن با صدور سفته یکسان شود

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۲-۰۵ at ۴:۰۴ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   ضمن تشکر و سپاس از راهنمایی شما همکار عزیز و نظر بزرگوارانه شما، این مورد با توجه به برخی نظرات و پرونده ها ذکر شده است و طبیعتاً خلاف آن هم همان طور که شما فرمودید وجود دارد.

   Reply
   • ۱۳۹۶-۰۳-۲۳ at ۱۰:۱۱ بعد از ظهر
    Permalink

    سلام خسته نباشید من میخوام به مبلغ دو میلیون تومان از کسی وام بگیرم و عوضش بهش سفته بودم ولی بلد نیستم چیکار کنم لطفا کامل منو راهنمایی کنید

    Reply
    • ۱۳۹۶-۰۳-۲۴ at ۷:۵۲ قبل از ظهر
     Permalink

     با سلام؛
     یک متنی بنویسید که مبلغ ۲ میلیون تومان از فلانی قرض گرفتید و تا تاریخ فلان باید به شماره ….. واریز کنید و بعد از واریز وجه باید سفته رو ظرف ۲ روز عودت بدهد و امانی محسوب میشود. در سفته هم بنویسید بابت قرض الحسنه و غیر قابل انتقال به ثالث و حواله کرد هم خط بخورد. همچنین کپی سفته رو بگیرید و روی کپی سفته دریافت اصل سفته رو با تاریخ رسید بدهد.

     Reply
 • ۱۳۹۶-۰۲-۰۴ at ۵:۵۱ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام و عرض ادب
  من به مبلغ ۱۶ میلیون تومن به یک نفر فرش فروختم وایشان یک چک ۱۵ میلیونی یک نفر دیگر را به من داد ولی یک قرارداد دست نویس بین خودمان نوشتیم و مشخصات چک و معامله و مبلغ را نیز ذکر کردیم و خریدار هم قرارداد و هم پشت چک را امضا و اثر انگشت زد از تاریخ سررسید چک ۱۰ ماه و از تاریخ برگه زدن چک ۴ ماه میگذرد . الان من با این چک برگه زده شده و این قرارداد میتوانم طلبم رو وصول کنم ؟ چگونه ؟ پیشاپیش ممنون از راهنمایی هاتون

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۲-۰۵ at ۴:۰۹ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   باید بر اساس چک علیه صادرکننده چک و خریدار به عنوان ضامن چک طرح دعوای محکومیت تضامنی آن ها به پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و دادرسی نمایید. البته اگر خریدار ظهرنویس تلقی شود که به احتمال زیاد هم همین طور است چون بیش از ۱۵ روز از تاریخ سررسید چک را برگشت زده اید دیگر نمی توانید بر اساس چک از خریدار شکایت کنید و فقط باید بر اساس خود قرارداد باشد.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۲-۰۲ at ۸:۵۰ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام عرض ادب
  دوست عزیز من از کسی طلب داشتم که به جای چک از اون سفته با مضا و اثر انگشت گرفتم ولی متن سفته رو چیزی ننوشت ایا من میتونم متن سفته رو خودم بنویسم و روی اون اقدام کنم ؟

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۲-۰۳ at ۶:۱۸ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام
   بله در حدود همان مقدار طلب و تاریخ مقرر برای پرداخت دین.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۱-۳۱ at ۱۲:۵۸ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام باعرض خسته نباشی خدمت شما میخاستم بدونم برای بستن قرارداد وفروش اجناسم به مشتری از نظر شما گرفتن چک بهتره یا سفته داخل چک یاسفته چه چیزی نوشته بشه بهتره از نظر شما مچکرم اگه جوابمو بدید

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۲-۰۲ at ۷:۵۶ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   چک. در وجه خودتان. بهتر است در کنار چک قرارداد محکم هم باشد.

   Reply
 • ۱۳۹۶-۰۱-۲۳ at ۷:۴۸ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام، من بابت بدهی، مبلغ سه میلیون تومان سفته به طرف مقابل دادم و مبلغ یک میلیون آن را پرداخت کردم، اما طرف مقابل میخواد شکایت کنه و سفته رو بذاره اجرا، میخوام ببینم حکم جلب میتونه بگیره یا نه ؟

  Reply
  • ۱۳۹۶-۰۱-۲۷ at ۷:۲۹ بعد از ظهر
   Permalink

   سلام
   بله بعد از چند ماه که حکم قطعی شد.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۱۱-۰۹ at ۲:۵۰ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام
  سایت شما بسیار عالی و آموزنده است . تشکر می کنم از زحمات شما عزیز گرانقدر .

  Reply
  • ۱۳۹۵-۱۱-۱۰ at ۳:۵۲ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   ممنون از نظر بزرگوارانه شما.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۱۱-۰۷ at ۶:۵۷ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام و عرض ادب و خسته نباشید و تشکر از وقتی که میزارین
  حدوداً دو سال پیش مبلغ ٢۵٠ میلیون رو به دو صورت ١٠٠ میلیون واریز به حسابش و ١۵٠ میلیون دیگر یک قرارداد بست و از کارت من کشید و قرارداد به نام خودش بود
  بعد از یکسال قراردادی مبنی بر اینکه ٢۵٠ میلیون طبق سود بانکی(فرمول بانک مرکزی) محاسبه شد و مبلغی که من در این مدت خرد خرد گرفته بودم از کل سرمایه + سود بانکی کسر گردید و به یک مبلغ رسیدیم که سفته ازش گرفتم
  و سفته ها را واخواهی کردم
  حال سوال این است ایا این قرارداد با توجه به قانون ربا و سود بانکی در محضر قاضی قابل قبول هست اگه هست
  سود این مدت (بین حساب و کتاب و تاریخ واخواهی سفته) نیز محاسبه میشود
  سپاسگذار

  Reply
  • ۱۳۹۵-۱۱-۰۸ at ۲:۵۳ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   قرارداد ربوی است و میزان سود به میزان سود بانکی تاثیری در نفی آن ندارد و طرف مقابل میتواند به ربوی بودن بخشی از مبلغ سفته استناد نماید. مگر این که سود محاسبه شده در واقع در مقصود طرفین به معنای خسارت تاخیر تادیه بوده است که در این صورت هم به میزان تورم بانک مرکزی محاسبه می شود.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۱۰-۲۴ at ۶:۱۹ بعد از ظهر
  Permalink

  سلام
  میخواستم بپرسم اگر به هر دلیلى قادر به پرداخته سفته نباشى و سر موعد مقرر اون مقدار پول رو نداشته باشى و براى پرداختش نیاز به زمان داشته باشى اون موقع چه اتفاقى میوفته؟!فرض رو بر این بزارید که کسی که سفته به اسمش نوشته شده اصلا آدم قابل مذاکره اى نیست!

  Reply
  • ۱۳۹۵-۱۰-۲۴ at ۷:۱۵ بعد از ظهر
   Permalink

   سلام
   معمولا از زمان شکایت تا صدور حکم جلب و بازداشت حدود ۸ ماه طول میکشه.

   Reply
   • ۱۳۹۵-۱۰-۲۵ at ۸:۴۰ قبل از ظهر
    Permalink

    ممنون که جواب دادین🙏🏻

    Reply
 • ۱۳۹۵-۱۰-۱۸ at ۱۰:۰۵ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام ببخشید ما می خواهیم برای حسن انجام کاری از شخصی سفته یا چک بگیریم به نظر شما سفته بهتر است یا چک با توجه به اینکه میلغ تعهد زیر یک میلیون تومان است و ایا در صورت بروز اختلاف قابل طرح دعوی می باشد

  Reply
  • ۱۳۹۵-۱۰-۱۸ at ۸:۳۹ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   چک

   Reply
 • ۱۳۹۵-۱۰-۱۴ at ۵:۳۸ قبل از ظهر
  Permalink

  عرض سلام.
  من ۴۰ میلیون به عنوان قرض به کسی دادم در مبالغ ۱۰ و ۱۵ طی یک سال و فقط می تونم پرینت حسابم که پول کارت به کارت کردم و داشته باشم .چیز دیگه ازش نگرفتم.ایا با پرینت حساب میتونم ازش شکایت کنم و پولم و پس بگیرن؟؟

  Reply
  • ۱۳۹۵-۱۰-۱۴ at ۳:۴۴ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   بله

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۹-۱۷ at ۶:۱۹ بعد از ظهر
  Permalink

  با سلام
  من یه عدد سفته به کسی دادم که سادگی کرده و رویه سفته ننوشتم امانت هستش و حال ان شخص سفته را به اجرا گذاشته و از من مبلغی را که خودش روش نوشته و تاریخ زده را مطالبه میکند من فقط اثر انگشت زده ام خودش سفته را پر کرده و اینجانب یک فایل سوتی ازش دارم که وقتی داخله ماشین باهم رودر رو حرف میزدیم با گوشیم ضبط کرده ام لطفا مرا راهنمایی کنید چجوری ثابت کنم امانت بوده این سفته و یا فایله سوتی بدردم میخوره صداش
  کاملا واضحه و میگه که تو سفته را به امانت دادی بهم ولی من بخاطر اذیت دادنت به اجرا گذاشتم

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۹-۱۷ at ۶:۴۹ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   باید شکایت کیفری سوء استفاده از سفید امضاء مطرح کنید.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۹-۱۷ at ۵:۱۶ بعد از ظهر
  Permalink

  کارفرما از بنده سفته جهت تضمین میخواد و اینطور به نظر میرسه که این عرف از بن غلطه ! چرا باید خودمون را بدهکار کارفرما بکنیم ؟! من آبدارچی شرکتم برای کارم که میخواهند کلید به من بدهند راه تضمین دیگری هست که پیشنهاد کنید . ممنون

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۹-۱۷ at ۶:۵۲ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   حداقل حواله کرد سفته را خط بزنید و روی آن بنویسید غیر قابل انتقال به ثالث و در قرارداد ذکر کنید که اقدام به وصول سفته شماره … منوط به اثبات تخلف کارمند از فلان تعهد است و از آن کپی بگیرید و روی کپی رسید کنید.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ at ۰:۳۸ قبل از ظهر
  Permalink

  متن چک ضمانت چگونه نوشته شود تادرصورت عدم اجرای تعهد مبلغ چک را تماما وصول کرد

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ at ۴:۵۶ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   بابت ضمانت حسن انجام تعهدات قرارداد شماره … مورخ … البته متن چک مهم نیست بلکه شرط مربوطه در قرارداد مهم است که کامل و دقیق نوشته شود.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ at ۰:۳۴ قبل از ظهر
  Permalink

  عدم اجرای تعهد در وقت مقررچک ضمانت رامی توان از طریق اداره ثبت به اجرا کذشت

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۷-۱۶ at ۴:۵۷ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   بله

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۷-۰۵ at ۱۲:۲۸ بعد از ظهر
  Permalink

  ممنون عالی بود

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۷-۰۵ at ۴:۰۵ بعد از ظهر
   Permalink

   تشکر از حسن نظر شما

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۶-۲۱ at ۲:۰۹ بعد از ظهر
  Permalink

  جناب صالحی مستند ماده قانونی شماره ۲۴ رو میشه بفرمائید ؟

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۶-۲۲ at ۸:۳۰ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   همکار محترم
   مستند قانونی مورد ۲۴ ماده ۴ قانون قدیم نحوه محکومیت هالی بود که در حال حاضر در ماده ۲۱ قانون جدید نحوه محکومیت های مالی به طور بسیار کلی و مجمل گفته شده است شاید رویه قضایی به سمت تفکیک قانون قدیم برود و در غیر این صورت در قانون جدید مورد ۲۴ منتفی می گردد.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۶-۲۱ at ۲:۰۲ بعد از ظهر
  Permalink

  جناب صالحی ، خدا وکیلی دست مریزاد ، مطالب بسیار عالمانه ، مستند و از همه مهمتر کاربردی هست
  حقیقتا زحمت کشیدید برای این سایت وزین
  بسیار درود و بسیار سپاس
  کوچکترین موسوی

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۶-۲۲ at ۸:۳۳ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   جناب آقای وکیل موسوی
   بسیار از نظر بزرگوارانه شما سپاسگزاری می کنم.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ at ۸:۳۱ قبل از ظهر
  Permalink

  با سلام
  بنده ۴ ماه پیش در مقابل قرض که به شخصی دادم ۳۶ میلیون سفته گرفتم
  بدون تاریخ
  مبلغ و نام و آدرس کامل نوشته شده و امظا و اثر انگشت
  الان شکایت کردم شخص در دادگاه حاضر نمیشود و میگوید کاری از دست شما ساخته نیست
  دادگاه ۲۰ روز مهلت اعتراض داده
  لطفا راهنمایی کنید من چکار کنم

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۶-۰۹ at ۵:۴۹ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام
   حکم سفته که قطعی شد، جلبش کنید.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۵-۱۰ at ۵:۵۲ قبل از ظهر
  Permalink

  سلام من سرکارم بابت تضمین سفته داده ام آیا اگر بدون رضایت صاحب کار به کارم ادامه ندهم و قصد ترک انجا را داشته باشم سفته ضمانت مشکل ساز میشود؟

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۵-۱۰ at ۷:۳۳ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   بله فلذا بهتر است طبق تشریفات قانون کار استعفاء نمایید تا تخلف و تقصیر متوجه شما نباشد.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۴-۲۸ at ۱:۲۲ بعد از ظهر
  Permalink

  ممنون عالی بود که اطلاعات خود را در میان گذاشتید

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۴-۲۹ at ۹:۰۰ قبل از ظهر
   Permalink

   سلام ممنون تشکر سپاس

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۴-۱۲ at ۱۰:۴۱ بعد از ظهر
  Permalink

  باسلام وخسته نباشید وتشکر از وقتی که میگذارید.به شخصی مبلغی پول دادم و قرارشد که با آن در شرکتی که داشته کار کند وماهیانه مبلغ مشخصی به من به عنوان سود مشارکت پرداخت کند ولی قراردادی ننوشتیم.وبرای ضمانت از او به میزان یک و نیم برابر سرمایه ای که دادم سفته سفید امضاوانگشت گرفتم که پشت سفته هارا یک نفر دیگر ضمانت کرده قرار بود شش ماه با پول کار کنه وبعد از شش ماه اصل پول راهم پرداخت کند ولی همون دو سه ماه اول بیشتر پول به من نداد که من هم تقاضای پولم را کردم که با وعده و وعید الکی نزدیک به یک سال و نیم طولش داده و طی این مدت مبالغ کمی چند ماه یک بار پرداخت کرده که جمعا نزدیک به اصل پول رو تا حالا داده.میخواستم بپرسم باتوجه به اینکه سفته هاش بدون تاریخ صدور و پرداخت هستن و در وجه کسی هم نوشته نشده وفقط امضا و انگشت و مشخصات شخصی خودشه.من میتونم با شکایت به پولم برسم واینکه چون مبالغی قبلا به حسابم ریخته میتونه ادعا کنه که بابت سفته ها بوده؟لطفا راهنمایی فرمایید متشکرم

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۴-۱۳ at ۸:۰۴ قبل از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   قبلاً تحت نام ابی این سوال را مطرح کردید و پاسخ داده شد که عیناً ذکر می شود :
   فقط اصل پول را میتوانید مطالبه نمایید و در خصوص دعوای مطالبه سود مازاد آن، قرار عدم استماع دعوا به دلیل ربوی بودن صادر می شود و وجوهی که به شما پرداخت نموده بابت اصل پول احتساب می گردد. فلذا به خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص بانک مرکزی اکتفا کنید.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۴-۱۱ at ۶:۱۸ بعد از ظهر
  Permalink

  باسلام و خسته نباشید خدمت شما.من ۲سال پیش ۱۰۰میلیون به شخصی دادم و طبق قراردادی که بستیم قرارشد ماهیانه مبلغی مشخص به بنده به عنوان سود مشارکت بپردازد ولی نوع مشارکت مشخص نشده وقرارداد در یک نسخه نوشته شد که پیش خودمه.وبرای ضمانت مبلغ۱۵۰میلیون تومان سفته از او گرفتم که به امضاو انگشت خودش رسیده وپشت آنرا برادرش امضا کرده ودر قرارداد ذکرشده که در صورت عدم پرداخت سود مشارکت ماهیانه من میتوانم ازخودش و برادرش اصل وسود را مطالبه کنم.ولی فقط ۲ماه اول به تعهدش عمل کرده وماههای بعدرو بصورت چند ماه یک بار اون هم مبلغ کمی پرداخت میکرد.وبنده همون ماه سوم تقاضای پولم را کردم که نمیداد و میگفت فلان ماه پرداخت میکنم که حالا ۲ سال طول کشیده.طلب من از مبلغ سفته بیشتر شده و میخوام شکایت کنم چند سوال داشتم.۱-روی قراردام اقدام کنم یا سفته یاهردو تا بتونم به همه طلبم برسم.۲-طرف یه خونه داره که متعلق به خودشه اما سند نداره و با قرارداد بنگاهی برای اینکه ماواخواست ندیم زده به نام کس دیگه حالا به نظر شما واخواست بدهیم یه نه۳-مبالغی که قبلا جهت سود به حساب من ریخته آیا میتونه ادعا کنه که بابت اصل بوده

  Reply
  • ۱۳۹۵-۰۴-۱۱ at ۸:۲۵ بعد از ظهر
   Permalink

   با سلام؛
   فقط اصل پول را میتوانید مطالبه نمایید و در خصوص دعوای مطالبه مازاد آن، قرار عدم استماع دعوا صادر می شود و وجوهی که به شما پرداخت نموده بابت اصل پول احتساب می گردد. فلذا به خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص بانک مرکزی اکتفا کنید.

   Reply
 • ۱۳۹۵-۰۴-۱۱ at ۵:۰۴ بعد از ظهر
  Permalink

  عرض ادب
  من قصد دارم از یک سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری دعوت کنم.سرمایه ایشون در حدود ۵۰ میلیون تومان هست.سرمایه گذاری هم در مشاغل آزاد به کار گرفته میشود.آیا میتوان جهت این امر قرارداد محضری به ثبت رساند ؟ به چه نحو هست و هزینه آن حدودا چقدر است.ممنون از شما

  Reply