وکیل امور قراردادها
دکمه اشتراک گذاری تلگرام

تفاوت چک و سفته


تفاوت چک و سفته

 

چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارد. تفاوت چک و سفته همیشه مورد سوال است و این که چک بهتر است یا سفته ؟؟ ما در این مقاله مهم ترین تفاوت های چک با سفته را بررسی می کنیم تا هموطنان محترم شناخت بیشتری به این دو سند داشته باشند و در تنظیم قرارداد خود این موارد را رعایت کنند :

Czech and notes e1432259932266 تفاوت چک و سفته

۱ – چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقاً جرم نیست. البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادر کننده سفته می شود ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری برای او محسوب نمی شود و آثار حکم کیفری چک را ندارد. 

۲ – چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک (واخواست) و بدون برگشت زدن، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست. یعنی با چک خالی نمی توان طرح دعوا کرد و حتماً باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد ولی سفته بدون واخواست کردن آن نیز در دادگاه قابل مطالبه است.

۳ – صدور گواهی عدم پرداخت چک در حکم واخواست چک است و رایگان انجام می شود. یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک هزینه ای نمی گیرد ولی واخواست سفته (اعتراض عدم پرداخت سفته) هزینه زیاد دارد و ۲ درصد مبلغ سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید.

۴ – گرفتن دسته چک از بانک هزینه ای ندارد و مالیات قابل توجه ای به آن تعلق نمی گیرد ولی گرفتن سفته خصوصاً مبالغ بالا و تعداد زیاد، هزینه دارد و بر اساس مبلغ چاپ شده در سفته مالیات اخذ می شود.

۵ – با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن می توانید بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، اموال بدهکار را توقیف کنید ولی در مورد سفته حتماً باید آن را واخواست کنید تا بتوانید از این مزیت استفاده نمایید.

۶ – امضای چک قابل انکار نیست ولی امضای سفته قابل انکار است. به این توضیح که صادر کننده چک نمی تواند بگوید که امضای روی چک امضای من نیست و یا حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و عدم انتساب امضای چک به خود را با شکایت کیفری سرقت و جعل و یا مفقودی و جعل و یا خیانت در امانت و جعل اثبات نماید. ولی صادر کننده سفته می تواند بگوید امضای من نیست و هیچ دلیلی هم بر انکار خود لازم نیست ارائه نماید. در این مورد به مقاله کاربردی “آیا امضای چک قابل انکار است؟؟” (اینجا) در همین سایت مراجعه نمایید.

۷ – اگر چک را مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب امضاء کند، طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، خود مدیر عامل و نماینده با صاحب حساب چک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند ولی اگر مدیر عامل شرکت سفته را امضاء کند، خودش مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است. چون در مورد چک قانون خاص داریم.

۸ – صدور چک در وجه خود صادر کننده ممکن است ولی صدور سفته در وجه خود صادر کننده صحیح نیست.

۹ – گرفتن دسته چک محدودیت قانونی و تشریفات دارد ولی تهیه سفته بدون محدودیت و آسان است.

۱۰ – درج مبلغ در سفته اصولاً محدود به مبلغ چاپ شده در سفته است ولی درج مبلغ در چک نامحدود است.

۱۱ – خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، یقیناً و حتماً از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود ولی در سفته ممکن است تحت شرایطی از تاریخ مطالبه و یا طرح دعوا و یا طبق ماده ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته محاسبه شود.

۱۲ – مهلت واخواست در چک جهت استفاده از مزایای تجاری آن، ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید است ولی در مورد سفته، ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید است.

۱۳ – شناسایی هویت و آدرس و تلفن صادر کننده چک آسان تر از صادر کننده سفته است.

۱۴ – امضای ظهر (پشت) چک به معنای ظهر نویسی ولی امضای ظهر سفته معمولاً به معنای ضمانت تلقی می شود.

۱۵ – چک در زمان صدور و یا سررسید باید دارای محل در بانک محال علیه باشد ولی محل در مورد سفته مصداق و معنا ندارد.

۱۶ – در رویه فعلی اگر در دادگاه اثبات شود تاریخ مندرج در روی چک، تاریخ صدور نیست و تاریخ صدور واقعی چک هم مشخص نگردد، اشکالی برای چک ایجاد نمی شود ولی اگر تاریخ صدور سفته مشخص نباشد، سفته محسوب نمی شود و حکم رسید در کاغذ عادی را دارد و می توان به این امر در دادگاه ایراد نمود و مثلاً  توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی را آزاد کرد. 

۱۷ – صادرکننده چک می تواند در مورد گم شدن و مفقودی چک خود شکایت کند ولی شکایت مفقودی و گم شدن سفته توسط صادرکننده سفته متصور نیست و در قانون پیش بینی نشده است. 

۱۸ – وجود اصل چک در تصرف صادرکننده، “اماره قانونی” پرداخت وجه چک است ولی وجود اصل سفته در تصرف صادرکننده، “اماره قضایی” پرداخت وجه سفته است. به همین خاطر اگر بعد از صدور حکم قطعی محکومیت و تشکیل پرونده اجرایی، صادرکننده چک اصل لاشه ی چک ها را به دادگاه ارائه دهد، پرونده اجرایی چک مختومه می شود ولی اگر صادرکننده سفته اصل لاشه ی سفته ها را به دادگاه ارائه نماید، پرونده اجرایی سفته مختومه نمی شود چرا که قاضی با اماره قضایی نمی تواند پرونده اجرایی را مختومه نماید. 

۱۹ – حکم کیفری منع از اصدار اسناد تجارتی شامل چک و سفته می شود ولی در مورد چک مستلزم ابطال برگه های چک است و در مورد سفته ابطال برگه های سفته پیش بینی نشده است. فلذا این نگرانی در مورد چک وجود دارد که چک های سفید موجود در دست صادرکننده به موجب حکم کیفری باطل شده باشد.

۲۰ – آدرس مکان واخواست چک (بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت) برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت محلی می کند در حالی که آدرس مکان واخواست سفته برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت نمی کند. مثلاً اگر چک را در بانک خیابان بهشت تهران برگشت بزنید، در دادگاه مربوط به منطقه ۱۱ تهران می توانید طرح دعوا کنید ولی واخواست سفته در خیابان بهشت (ساختمان روزنامه رسمی) موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه منطقه ۱۱ تهران نمی شود. 

۲۱ – چک وسیله پرداخت است به همین خاطر ممکن است شما با کشیدن چک به کسی پول قرض دهید ولی سفته وسیله پرداخت نیست به همین خاطر با سفته نمی توان به کسی پول قرض داد. یقیناً صادر کننده سفته قرض گیرنده است ولی ممکن است صادر کننده چک قرض دهنده باشد!!

۲۲ – جدایی رابطه بین سفته و قرارداد بیشتر از جدایی رابطه چک و قرارداد قابل تصور است. به این معنی که وقتی بعد از قرارداد بابت ثمن از خریدار چک بگیرید و چک برگشت خورد، حق فسخ مذکور در قرارداد که در خصوص عدم پرداخت هر یک از اقساط ثمن توافق شده است، زایل نمیشود چون چک فقط یک وسیله پرداخت است. ولی اگر سفته بگیرید، احتمال بیشتری دارد که حق فسخ زایل گردد. چرا که رابطه شما با خریدار منحصر و متمرکز به خود برگ سفته می شود.

۲۳ – چک سند عادی لازم الاجراء است و علاوه بر دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری، از طریق اداره اجرای اسناد اداره ثبت نیز قابل مطالبه است ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل مطالبه و طرح دعوا است.

۲۴ – انتقال و فروش اموال صادر کننده سفته (بدهکار) بعد از تاریخ سررسید سفته، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین نیست ولی انتقال و فروش اموال صادر کننده چک (بدهکار) بعد از تاریخ سر رسید چک، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین است. (البته این تفاوت در قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصداق داشت)

۲۵ – در قانون تجارت در مورد چک فقط امضای چک پیش بینی شده است ولی در مورد سفته، امضاء یا مهر.

۲۶ – امتناع طلبکار از پذیرفتن طلب در مورد چک معنی ندارد چون رفتن یا نرفتن به بانک در اختیار دارنده چک است ولی در مورد سفته ممکن است طلبکار عمداً از پذیرش دریافت وجه نقدی سفته و استرداد سفته به صادرکننده خودداری نماید که در این صورت بدهکار باید مراجعه خود به طلبکار و امتناع طلبکار را اثبات نماید.


خسرو صالحی (وکیل پایه یک دادگستری و وکیل امور قراردادها)

khosro_salehi@yahoo.com

۸۸۹۷۹۵۷۱ – ۰۲۱

بیشتر بدانید :   تاثیر توقیف سند مالکیت زمین در قرارداد مشارکت در ساخت

سوالات کاربران


۱۷۷ سوال ارسال شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 1. شاهین گفت:

  باسلام
  من بابت پرونده ای وکیلم از من سفته ده میلیونی امضا گرفته که مبلغ و تاریخ درش تایین نشده فقط ارزش سفته ده میلیون تومانی هستش
  اگر ایشان شکایتی بابت این سند از من مطرح کنه تا چه مبلغی برای من تعهد ایجاد میشه که پرداخت کنم؟
  با تشکر از شما

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   تا سقف همان ۱۰ میلیون تومان مگر این که ثابت کنید بابت تضمین حق الوکاله بوده است نه خود حق الوکاله که در این صورت به میزان حق الوکاله.

 2. شاهین گفت:

  باسلام
  من به وکیلم بابت پرونده ای سفته ده میلیون تومانی دادم که مبلغ و تاریخش تایین نشده فقط ارزش سفته ده میلیونی هستش،ایشان اگر از من احیانا شکایتی مطرح کنه تا چه مبلغی من متعهد پرداخت میشوم.
  باتشکر از شما

 3. ابوالفضل توسلی گفت:

  باسلام من۳۳میلیون سفته ازکسی داشتم بردم دادگاه کاراشاکردم ولی نوبت دادگاهم خیلی دیربرج ۱۰هستش چیکارکنم که قبل ازشروع دادگاهم حکم توقیف اموال بگیرم

 4. مجتبی گفت:

  سلام ممنون از مطالب مفیدتون
  بنده در حال بستن قرارداد با شخصی جهت نمایندگی فروش محصولم را دارم..و او بابت تضمین میخواهد سفته بدهد..
  لطفا راهنمایی بفرمایید متن قرارداد را چطور تضمین کنم که در صورت پاس نشدن چکهای مشتری نهایی از نماینده بتوانم ادعای خسارت کرده و خسارت را دریافت کنم..
  و اینکه سفته های دریافتی چه خصوصیاتی داشته باشند
  با تشکر

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   اگر میخواهید اصولی کار کنید باید کل متن قرارداد نمایندگی محکم باشد چون تمام اجرای قرارداد به هم پیوسته است.
   در هر صورت سفته ها باید قابل جمع با مطالبات مشتریان و اصل تعهدات نماینده باشد و این که وجه التزام خسارت تخلف نماینده از هر یک از تعهداتش باشد نه ضمانت حسن اجرای تعهد.
   برای دیدن تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد به این مقاله رجوع نمایید.
   https://iran-gharardad.com/the-difference-between-penalty-clause-with-performance-bond/

 5. قربانی گفت:

  سلام خدا قوت . تشکر بابت راهنمایی های خوبتون.
  من به یه نفر ۲۳تومن قرض دادم بخاطر اینکه باهم شریکی وام بگیریم
  گفت دو هفته ای میدم
  الان دوماهه نداده
  سفته گرفتم امضا و اثر انگشت و آدرس داره
  ولی مبلغ و تاریخ نداره
  مبلغ و تاریخ نیازه حتما باشه؟؟؟؟
  فیش واریزی بانک رو دارم.
  رسید هم ازش گرفتم که امضا و اثر انگشت داره
  .
  چیکار کنم. میتونم مطالبه کنم. اگر گفت ندارم چیکار میشه کرد؟
  ممنونم

 6. مهرنوش گفت:

  درود برشما. مطلبتون عالی بود. جسارتا جز یکی دومورد که درخصوص صلاحیت شورای حل اختلاف و … می تونست توضیحات تفکیکی و تکمیلی داشته باشه. کاش این مطلب قابل دانلود یا دست کم کپی کردن بود. ممنون میشم اگر فایلش رو برام ایمیل کنید.
  برقرار باشید

 7. فرشید گفت:

  با سلام و تشکر بابت سایت خوبتون
  من از شخصی بابت قرارداد سرمایه گذاری سفته سفید امضا دارم و پشت سفته ها هم امضا نشده . برای شکایت باید در ابتدا اظهارنامه از طریق بانک ملی بفرستم و یا در همان ابتدا سفته ها را تاریخ بزنم و واخواست نمایم؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   باید متن قرارداد بررسی شود. ولی اصولاً در حالت معمولی ، مطالبه سفته سفید امضاء منوط به ارسال اظهارنامه نیست. در هر صورت اگر واخواست ننمودید، مطالبه طلب ابتدا از طریق اظهارنامه و معرفی شماره حساب در آن جهت واریز و سپس طرح دعوا در دادگستری منطقی تر است. چون در مورد سفته سفید امضاء و سفید تاریخ، صادرکننده نمیداند که چه زمانی باید وجه را پرداخت نماید.

 8. ناشناس گفت:

  با سلام
  من چند روز قبل ضامن یکی از دوستان برای گرفتن وام بانکی شدم و جهت ضامنت سفته دادم و باقی ضامن ها چک بانکی و یا گواهی کسر از حقوق دادند. حالا به من گفتن که اگر اون فرد اقساط را پرداخت نکنه، چون من سفته دادم بانک سفته های من رو اجرا میذاره و با باقی ضامن ها و کاری نداره. آیا این درسته؟
  و چون مبلغ سفته بالا بوده ایا خطر زندان رفتن داره؟

 9. ناشناس گفت:

  سلام وخسته نباشید از زحمات شما که اینگونه اطلاعات را به ما میرسانید بسیارممنونم بسیار عالیست

 10. مسعود گفت:

  با سلام، خسته نباشید عزیز
  من در موقعی که دلار ارزان بود یعنی سال۹۲ در یک شرکت سرمایه گذاری کردم چون در ابتدا خوش حساب بود فامیلهایم نیز بواسطه من پس انداز خود را به او داده اند مجموعا ۸ خانواده میباشیم که جمعا ۵۰۰میلیون تومان به او داده ایم و طرف تمام فامیلها من هستم بدون اینکه نفعی داشته باشم پس از حدود یک سال خوش حسابی تاکنون دیگر هیچ وجهی نداده است و فقط وعده های دروغ میدهد دو بار هم تاریخ تمام چکها را با وعده پرداخت به روز کرده ایم که آخرین آن همین برج هفت میباشد که پاس نشده اند و حالا فردا میخواهد بیاید دو برابر بدهی خود به من سفته بدهد شما را به انسانیت سوگند میدهم مرا راهنمایی کنید من چه کنم میگوید پشتوانه سفته را تعدادی از سهام شرکت قرار میدهم این در صورتی است که ساختمان شرکتش را بانک بابت وام خود توقیف کرده است و او میلیاردها تومان به مردم بدهکار است و هیچ اموال دیگری از او سراغ ندارم من چه باید بکنم که آن یک سالی را که سود همه را بحساب من ریخته است از اصل سرمایه کم نشود این خانواده ها همه پیرمرد و بازنشسته هستند تمام هستی خود را بواسطه من از دست داده اند از راهنمایی شما ممنون هستم

 11. وکیل امور قراردادها گفت:

  با سلام؛
  بله در صورت تخلف طرف مقابل طبق مفاد قرارداد، می توانید بر روی سفته ها اقدام کنید.

 12. سامان احسانی فرد گفت:

  با سلام و خسته نباشید.من یگ سفته ۲۰ میلیون به کارفرما دادم بابت حسن انجام کار همسرم.بعد از انجام یک ماه کار ۳۵۰۰۰۰ تومن حقوق دادن.یعنی نصف مبلغی که صحبت کردیم.قراردادی هم نداریم.حالا بعد از یک ماه خانمم از کار منصرف شده و اطلاع داد و آمد بیرون.بعد از دو ماه اومدن میگن حقوقی که دادیم رو پس بدید چون یکدفعه گذاشتید رفتید و ایم ضرر ماست.آیا میتونن سفته مارو اجرا بذارن با اینکه روش درج شده در وجه فلان بابت حسن انجام کار؟؟؟؟

 13. ساداتی گفت:

  با سلام
  بنده از طرف یک آموزشگاه قراره دوره ای را آموزش ببینم و بعد به عنوان مدرس در همان جا مشغول به کار شوم اما مدیر موسسه مبلغ ۲۰میلیون سفته بابت حسن انجام تعهدات از بنده طلب کرده که متعهد شوم تا پایان دوره آموزش با موسسه همکاری کنم..
  حالا سوال من از جنابعالی این که چطور این سفته را پرداخت کنم ؟آیا باید تاریخی مشخص شود؟و اینکه راهنمایی بفمایید کلا این موضوع چطور قابل حل شدن است؟
  ممنون..

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   در قرارداد باید شرایط وصول سفته و تخلفات شما که منجر به مطالبه سفته می شود به صراحت و شفاف قید شود و این که فقط خود کارفرما اقدام کند و در سفته هم حواله کرد خط بخورد و غیر قابل انتقال به ثالث باشد. می توان سفید تاریخ صادر کرد. ضمناً کپی سفته را هم بگیرید و تحویل سفته رسید شود.

 14. مسعود گفت:

  با سلام و عرض ادب خدمت شما همکار محترم و تشکر فراوان بابت مطالب مفید و بسیار عالمانه شما
  در مورد بند ۲۲ به نظر میرسه با توجه به رویه قضایی بخصوص در بحث انتقال اموال غیر منقول (مبایعه نامه)چک را وسیله پرداخت تلقی نکرده و صدور آن را نوعی تبدیل تعهد مدنی به تجاری قلمداد نموده اند لذا به نظر می رسد نتیجه آن با صدور سفته یکسان شود

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   ضمن تشکر و سپاس از راهنمایی شما همکار عزیز و نظر بزرگوارانه شما، این مورد با توجه به برخی نظرات و پرونده ها ذکر شده است و طبیعتاً خلاف آن هم همان طور که شما فرمودید وجود دارد.

   • امیررضا گفت:

    سلام خسته نباشید من میخوام به مبلغ دو میلیون تومان از کسی وام بگیرم و عوضش بهش سفته بودم ولی بلد نیستم چیکار کنم لطفا کامل منو راهنمایی کنید

    • وکیل امور قراردادها گفت:

     با سلام؛
     یک متنی بنویسید که مبلغ ۲ میلیون تومان از فلانی قرض گرفتید و تا تاریخ فلان باید به شماره ….. واریز کنید و بعد از واریز وجه باید سفته رو ظرف ۲ روز عودت بدهد و امانی محسوب میشود. در سفته هم بنویسید بابت قرض الحسنه و غیر قابل انتقال به ثالث و حواله کرد هم خط بخورد. همچنین کپی سفته رو بگیرید و روی کپی سفته دریافت اصل سفته رو با تاریخ رسید بدهد.

 15. محمد احمدی گفت:

  سلام و عرض ادب
  من به مبلغ ۱۶ میلیون تومن به یک نفر فرش فروختم وایشان یک چک ۱۵ میلیونی یک نفر دیگر را به من داد ولی یک قرارداد دست نویس بین خودمان نوشتیم و مشخصات چک و معامله و مبلغ را نیز ذکر کردیم و خریدار هم قرارداد و هم پشت چک را امضا و اثر انگشت زد از تاریخ سررسید چک ۱۰ ماه و از تاریخ برگه زدن چک ۴ ماه میگذرد . الان من با این چک برگه زده شده و این قرارداد میتوانم طلبم رو وصول کنم ؟ چگونه ؟ پیشاپیش ممنون از راهنمایی هاتون

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   باید بر اساس چک علیه صادرکننده چک و خریدار به عنوان ضامن چک طرح دعوای محکومیت تضامنی آن ها به پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و دادرسی نمایید. البته اگر خریدار ظهرنویس تلقی شود که به احتمال زیاد هم همین طور است چون بیش از ۱۵ روز از تاریخ سررسید چک را برگشت زده اید دیگر نمی توانید بر اساس چک از خریدار شکایت کنید و فقط باید بر اساس خود قرارداد باشد.

 16. Mehdi گفت:

  سلام عرض ادب
  دوست عزیز من از کسی طلب داشتم که به جای چک از اون سفته با مضا و اثر انگشت گرفتم ولی متن سفته رو چیزی ننوشت ایا من میتونم متن سفته رو خودم بنویسم و روی اون اقدام کنم ؟

 17. مسعود گفت:

  سلام باعرض خسته نباشی خدمت شما میخاستم بدونم برای بستن قرارداد وفروش اجناسم به مشتری از نظر شما گرفتن چک بهتره یا سفته داخل چک یاسفته چه چیزی نوشته بشه بهتره از نظر شما مچکرم اگه جوابمو بدید

 18. اسماعیل گفت:

  سلام، من بابت بدهی، مبلغ سه میلیون تومان سفته به طرف مقابل دادم و مبلغ یک میلیون آن را پرداخت کردم، اما طرف مقابل میخواد شکایت کنه و سفته رو بذاره اجرا، میخوام ببینم حکم جلب میتونه بگیره یا نه ؟

 19. مصطفی گفت:

  با سلام
  سایت شما بسیار عالی و آموزنده است . تشکر می کنم از زحمات شما عزیز گرانقدر .

 20. عباس گفت:

  با سلام و عرض ادب و خسته نباشید و تشکر از وقتی که میزارین
  حدوداً دو سال پیش مبلغ ٢۵٠ میلیون رو به دو صورت ١٠٠ میلیون واریز به حسابش و ١۵٠ میلیون دیگر یک قرارداد بست و از کارت من کشید و قرارداد به نام خودش بود
  بعد از یکسال قراردادی مبنی بر اینکه ٢۵٠ میلیون طبق سود بانکی(فرمول بانک مرکزی) محاسبه شد و مبلغی که من در این مدت خرد خرد گرفته بودم از کل سرمایه + سود بانکی کسر گردید و به یک مبلغ رسیدیم که سفته ازش گرفتم
  و سفته ها را واخواهی کردم
  حال سوال این است ایا این قرارداد با توجه به قانون ربا و سود بانکی در محضر قاضی قابل قبول هست اگه هست
  سود این مدت (بین حساب و کتاب و تاریخ واخواهی سفته) نیز محاسبه میشود
  سپاسگذار

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   قرارداد ربوی است و میزان سود به میزان سود بانکی تاثیری در نفی آن ندارد و طرف مقابل میتواند به ربوی بودن بخشی از مبلغ سفته استناد نماید. مگر این که سود محاسبه شده در واقع در مقصود طرفین به معنای خسارت تاخیر تادیه بوده است که در این صورت هم به میزان تورم بانک مرکزی محاسبه می شود.

 21. Delroba گفت:

  سلام
  میخواستم بپرسم اگر به هر دلیلى قادر به پرداخته سفته نباشى و سر موعد مقرر اون مقدار پول رو نداشته باشى و براى پرداختش نیاز به زمان داشته باشى اون موقع چه اتفاقى میوفته؟!فرض رو بر این بزارید که کسی که سفته به اسمش نوشته شده اصلا آدم قابل مذاکره اى نیست!

 22. مينا گفت:

  سلام ببخشید ما می خواهیم برای حسن انجام کاری از شخصی سفته یا چک بگیریم به نظر شما سفته بهتر است یا چک با توجه به اینکه میلغ تعهد زیر یک میلیون تومان است و ایا در صورت بروز اختلاف قابل طرح دعوی می باشد

 23. مانی گفت:

  عرض سلام.
  من ۴۰ میلیون به عنوان قرض به کسی دادم در مبالغ ۱۰ و ۱۵ طی یک سال و فقط می تونم پرینت حسابم که پول کارت به کارت کردم و داشته باشم .چیز دیگه ازش نگرفتم.ایا با پرینت حساب میتونم ازش شکایت کنم و پولم و پس بگیرن؟؟

 24. علی گفت:

  با سلام
  من یه عدد سفته به کسی دادم که سادگی کرده و رویه سفته ننوشتم امانت هستش و حال ان شخص سفته را به اجرا گذاشته و از من مبلغی را که خودش روش نوشته و تاریخ زده را مطالبه میکند من فقط اثر انگشت زده ام خودش سفته را پر کرده و اینجانب یک فایل سوتی ازش دارم که وقتی داخله ماشین باهم رودر رو حرف میزدیم با گوشیم ضبط کرده ام لطفا مرا راهنمایی کنید چجوری ثابت کنم امانت بوده این سفته و یا فایله سوتی بدردم میخوره صداش
  کاملا واضحه و میگه که تو سفته را به امانت دادی بهم ولی من بخاطر اذیت دادنت به اجرا گذاشتم

 25. امیرحسین گفت:

  کارفرما از بنده سفته جهت تضمین میخواد و اینطور به نظر میرسه که این عرف از بن غلطه ! چرا باید خودمون را بدهکار کارفرما بکنیم ؟! من آبدارچی شرکتم برای کارم که میخواهند کلید به من بدهند راه تضمین دیگری هست که پیشنهاد کنید . ممنون

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   حداقل حواله کرد سفته را خط بزنید و روی آن بنویسید غیر قابل انتقال به ثالث و در قرارداد ذکر کنید که اقدام به وصول سفته شماره … منوط به اثبات تخلف کارمند از فلان تعهد است و از آن کپی بگیرید و روی کپی رسید کنید.

 26. نازنین قلی زاده گفت:

  متن چک ضمانت چگونه نوشته شود تادرصورت عدم اجرای تعهد مبلغ چک را تماما وصول کرد

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   بابت ضمانت حسن انجام تعهدات قرارداد شماره … مورخ … البته متن چک مهم نیست بلکه شرط مربوطه در قرارداد مهم است که کامل و دقیق نوشته شود.

 27. علی حسین زاده گفت:

  عدم اجرای تعهد در وقت مقررچک ضمانت رامی توان از طریق اداره ثبت به اجرا کذشت

 28. رشیدی گفت:

  ممنون عالی بود

 29. سید کاظم موسوی گفت:

  جناب صالحی مستند ماده قانونی شماره ۲۴ رو میشه بفرمائید ؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   همکار محترم
   مستند قانونی مورد ۲۴ ماده ۴ قانون قدیم نحوه محکومیت هالی بود که در حال حاضر در ماده ۲۱ قانون جدید نحوه محکومیت های مالی به طور بسیار کلی و مجمل گفته شده است شاید رویه قضایی به سمت تفکیک قانون قدیم برود و در غیر این صورت در قانون جدید مورد ۲۴ منتفی می گردد.

 30. سید کاظم موسوی گفت:

  جناب صالحی ، خدا وکیلی دست مریزاد ، مطالب بسیار عالمانه ، مستند و از همه مهمتر کاربردی هست
  حقیقتا زحمت کشیدید برای این سایت وزین
  بسیار درود و بسیار سپاس
  کوچکترین موسوی

 31. محسن گفت:

  با سلام
  بنده ۴ ماه پیش در مقابل قرض که به شخصی دادم ۳۶ میلیون سفته گرفتم
  بدون تاریخ
  مبلغ و نام و آدرس کامل نوشته شده و امظا و اثر انگشت
  الان شکایت کردم شخص در دادگاه حاضر نمیشود و میگوید کاری از دست شما ساخته نیست
  دادگاه ۲۰ روز مهلت اعتراض داده
  لطفا راهنمایی کنید من چکار کنم

 32. aty گفت:

  سلام من سرکارم بابت تضمین سفته داده ام آیا اگر بدون رضایت صاحب کار به کارم ادامه ندهم و قصد ترک انجا را داشته باشم سفته ضمانت مشکل ساز میشود؟

 33. ناشناس گفت:

  ممنون عالی بود که اطلاعات خود را در میان گذاشتید

 34. پرویز آزاد گفت:

  باسلام وخسته نباشید وتشکر از وقتی که میگذارید.به شخصی مبلغی پول دادم و قرارشد که با آن در شرکتی که داشته کار کند وماهیانه مبلغ مشخصی به من به عنوان سود مشارکت پرداخت کند ولی قراردادی ننوشتیم.وبرای ضمانت از او به میزان یک و نیم برابر سرمایه ای که دادم سفته سفید امضاوانگشت گرفتم که پشت سفته هارا یک نفر دیگر ضمانت کرده قرار بود شش ماه با پول کار کنه وبعد از شش ماه اصل پول راهم پرداخت کند ولی همون دو سه ماه اول بیشتر پول به من نداد که من هم تقاضای پولم را کردم که با وعده و وعید الکی نزدیک به یک سال و نیم طولش داده و طی این مدت مبالغ کمی چند ماه یک بار پرداخت کرده که جمعا نزدیک به اصل پول رو تا حالا داده.میخواستم بپرسم باتوجه به اینکه سفته هاش بدون تاریخ صدور و پرداخت هستن و در وجه کسی هم نوشته نشده وفقط امضا و انگشت و مشخصات شخصی خودشه.من میتونم با شکایت به پولم برسم واینکه چون مبالغی قبلا به حسابم ریخته میتونه ادعا کنه که بابت سفته ها بوده؟لطفا راهنمایی فرمایید متشکرم

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   قبلاً تحت نام ابی این سوال را مطرح کردید و پاسخ داده شد که عیناً ذکر می شود :
   فقط اصل پول را میتوانید مطالبه نمایید و در خصوص دعوای مطالبه سود مازاد آن، قرار عدم استماع دعوا به دلیل ربوی بودن صادر می شود و وجوهی که به شما پرداخت نموده بابت اصل پول احتساب می گردد. فلذا به خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص بانک مرکزی اکتفا کنید.

 35. ابی گفت:

  باسلام و خسته نباشید خدمت شما.من ۲سال پیش ۱۰۰میلیون به شخصی دادم و طبق قراردادی که بستیم قرارشد ماهیانه مبلغی مشخص به بنده به عنوان سود مشارکت بپردازد ولی نوع مشارکت مشخص نشده وقرارداد در یک نسخه نوشته شد که پیش خودمه.وبرای ضمانت مبلغ۱۵۰میلیون تومان سفته از او گرفتم که به امضاو انگشت خودش رسیده وپشت آنرا برادرش امضا کرده ودر قرارداد ذکرشده که در صورت عدم پرداخت سود مشارکت ماهیانه من میتوانم ازخودش و برادرش اصل وسود را مطالبه کنم.ولی فقط ۲ماه اول به تعهدش عمل کرده وماههای بعدرو بصورت چند ماه یک بار اون هم مبلغ کمی پرداخت میکرد.وبنده همون ماه سوم تقاضای پولم را کردم که نمیداد و میگفت فلان ماه پرداخت میکنم که حالا ۲ سال طول کشیده.طلب من از مبلغ سفته بیشتر شده و میخوام شکایت کنم چند سوال داشتم.۱-روی قراردام اقدام کنم یا سفته یاهردو تا بتونم به همه طلبم برسم.۲-طرف یه خونه داره که متعلق به خودشه اما سند نداره و با قرارداد بنگاهی برای اینکه ماواخواست ندیم زده به نام کس دیگه حالا به نظر شما واخواست بدهیم یه نه۳-مبالغی که قبلا جهت سود به حساب من ریخته آیا میتونه ادعا کنه که بابت اصل بوده

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   فقط اصل پول را میتوانید مطالبه نمایید و در خصوص دعوای مطالبه مازاد آن، قرار عدم استماع دعوا صادر می شود و وجوهی که به شما پرداخت نموده بابت اصل پول احتساب می گردد. فلذا به خسارت تاخیر تادیه طبق شاخص بانک مرکزی اکتفا کنید.

 36. مهدی اخوان گفت:

  عرض ادب
  من قصد دارم از یک سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری دعوت کنم.سرمایه ایشون در حدود ۵۰ میلیون تومان هست.سرمایه گذاری هم در مشاغل آزاد به کار گرفته میشود.آیا میتوان جهت این امر قرارداد محضری به ثبت رساند ؟ به چه نحو هست و هزینه آن حدودا چقدر است.ممنون از شما

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir