وکیل امور قراردادها

پنج شنبه ۰۸ اسف ۱۳۹۸

بررسی آورده و سهم الشرکه و تقسیم در قرارداد مشارکت در ساخت

پنج شنبه ۰۸ اسف ۱۳۹۸

بررسی آورده و سهم الشرکه و تقسیم در قرارداد مشارکت در ساخت

بررسی آورده و سهم الشرکه و تقسیم در قرارداد مشارکت در ساخت قرارداد مشارکت در ساخت عقدی است که به […]

پنج شنبه ۰۸ اسف ۱۳۹۸

تاثیر توقیف سند مالکیت زمین در قرارداد مشارکت در ساخت

پنج شنبه ۰۸ اسف ۱۳۹۸

تاثیر توقیف سند مالکیت زمین در قرارداد مشارکت در ساخت

تاثیر توقیف سند مالکیت زمین در قرارداد مشارکت در ساخت   پرسش اساسی این است که تاثیر توقیف سند مالکیت زمین […]

فسخ مشارکت در ساخت
پنج شنبه ۰۸ اسف ۱۳۹۸

امکان فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با پیش فروش و تاثیر آن در قرارداد پیش فروش

پنج شنبه ۰۸ اسف ۱۳۹۸

امکان فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با پیش فروش و تاثیر آن در قرارداد پیش فروش

امکان فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با پیش فروش و تاثیر آن در قرارداد پیش فروش قرارداد مشارکت در ساخت […]

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir