وکیل امور قراردادها

نکات ماده 454 و 455 قانون مدنی
سه شنبه ۰۶ فرو ۱۳۹۸

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی

سه شنبه ۰۶ فرو ۱۳۹۸

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی ، مهم ترین مستندات قانونی در بحث […]

سلب حق پیش فروش در قرارداد مشارکت در ساخت
سه شنبه ۰۶ فرو ۱۳۹۸

ضمانت اجرای شرط سلب حق پیش فروش در قرارداد مشارکت در ساخت

سه شنبه ۰۶ فرو ۱۳۹۸

ضمانت اجرای شرط سلب حق پیش فروش در قرارداد مشارکت در ساخت

ضمانت اجرای شرط سلب حق پیش فروش در قرارداد مشارکت در ساخت   اگر در قرارداد مشارکت در ساخت ، […]

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir