وکیل امور قراردادها

تنظیم قرارداد فروش اقساطی کالا
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تنظیم قرارداد فروش اقساطی کالا

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تنظیم قرارداد فروش اقساطی کالا

 تنظیم قرارداد فروش اقساطی کالا قرارداد فروش اقساطی کالا یک نوع بیع نسیه است. به این معنی که کل کالا […]

تنظیم قرارداد انتقال سهام
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تنظیم قرارداد انتقال سهام

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تنظیم قرارداد انتقال سهام

 تنظیم قرارداد انتقال سهام   قرارداد انتقال سهام شرکت های تجاری سهامی خاص و با مسئولیت محدود تابع قوانین عام […]

بررسی شرط وجه التزام گزاف
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

بررسی شرط وجه التزام گزاف

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

بررسی شرط وجه التزام گزاف

بررسی شرط وجه التزام گزاف   وجه التزام در تنظیم قراردادها یک شرط مجازات حقوقی برای طرف متخلف از تعهدات […]

نکات چک و سفته
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نکات کاربردی چک و سفته در تنظیم قراردادها

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نکات کاربردی چک و سفته در تنظیم قراردادها

نکات کاربردی چک و سفته در تنظیم قراردادها نکات چک و سفته چک و سفته در قراردادها نقش پرکاربرد دارند. […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

انواع قراردادها

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

انواع قراردادها

انواع قراردادها قراردادها از جهات مختلف قابل تقسیم بندی هستند. در علم حقوق از حیث آثار حقوقی تقسیم می شوند. […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

پیام وکیل قراردادها

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

پیام وکیل قراردادها

پیام وکیل قراردادها در حال حاضر میلیون ها پرونده قضایی در کشور و حجم انبوهی از دعاوی مردم در نتیجه […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تنظیم قراردادها

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تنظیم قراردادها

تنظیم حقوقی و تخصصی قراردادها (تنظیم قرارداد) مهم ترین و اولین کار برای شروع هر رابطه حقوقی و کاری و […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

پشتیبانی حقوقی قراردادها

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

پشتیبانی حقوقی قراردادها

پشتیبانی حقوقی قراردادها پشتیبانی حقوقی قراردادها، خدمات حقوقی مربوط به مشاوره حقوقی و تنظیم دادخواست و شکواییه و لوایح دعاوی […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

وکیل قراردادها

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

وکیل قراردادها

وکیل قراردادها (وکیل قراردادها) در واقع یک وکیل پایه یک دادگستری است که به طور تخصصی در زمینه تنظیم انواع […]

تنظیم حقوقی و تخصصی قرارداد ها
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تنظیم حقوقی و تخصصی قرارداد ها

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تنظیم حقوقی و تخصصی قرارداد ها

 تنظیم حقوقی و تخصصی قرارداد ها اولین شرط ایجاد یک رابطه حقوقی امن بین دو طرف، تنظیم قرارداد است. برای تنظیم […]

تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قراردادها
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قراردادها

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قراردادها

  تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قراردادها   بعد از تنظیم قرارداد ممکن است فروشنده و خریدار دچار اختلاف شوند […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نکات اخلاقی و روانشناسی در قرارداد ها

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نکات اخلاقی و روانشناسی در قرارداد ها

نکات اخلاقی و روانشناسی در قرارداد ها   تنظیم قرارداد فقط از جنبه حقوقی نباید بررسی شود. نکات اخلاقی و […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

مزایای تنظیم قرارداد در روابط کاری

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

مزایای تنظیم قرارداد در روابط کاری

  اهمیت و مزایای تنظیم قرارداد در روابط کاری   در بیان اهمیت (تنظیم قرارداد) در روابط کاری و تجاری […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

قراردادگستری به جای دادگستری

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

قراردادگستری به جای دادگستری

  قراردادگستری به جای دادگستری   این سایت با هدف گسترش فرهنگ (تنظیم قرارداد) در کشور و ارائه خدمات حقوقی […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

علل بی توجهی به تنظیم قرارداد

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

علل بی توجهی به تنظیم قرارداد

  علل بی توجهی به تنظیم قرارداد   نوشتن معاملات و دیون به حدی اهمیت دارد که آیه قرآن است. (سوره […]

تفسیر قراردادها
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تفسیر قراردادها

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تفسیر قراردادها

  تفسیر قراردادها   تفسیر قرارداد لاجرم در هر قراردادی مطرح می شود. کامل ترین قراردادها در مواقع اختلاف به تفسیر […]

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir