وکیل امور قراردادها
دکمه اشتراک گذاری تلگرام

تنظیم حقوقی و تخصصی قرارداد ها


 تنظیم حقوقی و تخصصی قرارداد ها

اولین شرط ایجاد یک رابطه حقوقی امن بین دو طرف، تنظیم قرارداد است. برای تنظیم حقوقی و تخصصی قراردادها نیز نکات حقوقی زیادی وجود دارد. نکات حقوقی، اساسی ترین موضوع در تنظیم و انعقاد هر نوع قرارداد، پیمان، توافق، معاهده، عقد و معامله است. این نکات حقوقی شامل نکات ماهوی فنی در متن قرارداد و نکات شکلی و تحقیقاتی می شود.

با ملاحظه این نکات، اهمیت تنظیم قرارداد و یا اصلاح و تعدیل آن توسط وکیل تنظیم قراردادها مشخص می شود. انواع قراردادهای ملکی و ساختمانی و مشارکت در ساخت و پیش فروش و پیش خرید و قراردادهای تجاری و قراردادهای مربوط به شرکت ها و سهام و سایر انواع قراردادها پیچیدگی هایی دارند که رعایت و تمهید این نکات در آنها واجب و ضروری است.

نکات فنی و ماهوی در تنظیم قراردادها نکاتی هستند که بیشتر مربوط به وکیل تنظیم کننده قرارداد در متن خود قرارداد است. نکات شکلی و تحقیقاتی در قراردادها نکاتی هستند که اصولاً باید در زمان قبل از امضای قرارداد رعایت شود و علاوه بر وکیل قراردادها مردم عادی نیز می بایست از آن ها مطلع باشند.

 وکالت 2 e1430652773486 تنظیم حقوقی و تخصصی قرارداد ها

 ۱ – نکات حقوقی فنی و ماهوی در تنظیم قراردادها

نکات حقوقی فنی و ماهوی به معنای نکات در متن قرارداد که ناظر به عنوان قرارداد و ارکان قرارداد و الفاظ قرارداد و قوانین حاکم بر قرارداد و عرف ها و امور بنایی قرارداد و بار اثبات قرارداد و ادله اثبات قرارداد است که باید در تنظیم قرارداد رعایت شوند :

عنوان قرارداد

منظور عنوانی از عقود است که طرفین بر قرارداد خود می گذارند همچون بیع، اجاره، جعاله، وکالت. عنوان قرارداد مهم است و می تواند یکی از ملاک های اصلی در تفسیر و آثار قرارداد باشد. بنابراین باید کاملاً منطبق بر ماهیت رابطه حقوقی طرفین باشد. گاهی عنوان قرارداد قابل تشخیص است همچون بیع و اجاره ولی همیشه گذاشتن عنوان قراردادی بر یک رابطه حقوقی ساده نیست و باید حقوقدان و وکیل متخصص قراردادها این عنوان را تشخیص و تطبیق دهد مثل تشخیص وکالت با جعاله و دلالی با حق العمل کاری. بنابراین وکیل تنظیم کننده قرارداد باید عنوان و قالب حقوقی رابطه کاری طرفین را تعیین نماید. البته همیشه تعیین صریح عنوان عقد به مصلحت نیست و گاهی عمداً باید عنوان قرارداد مبهم و کلی باشد!! مثلاً تحت عنوان توافق نامه و قرارداد و صورتجلسه.

ارکان متن قرارداد

طرفین قرارداد و موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد و شروط ضمن عقد، چهار رکن نوشتاری در تمام قراردادها است. در قراردادهایی که ذکر مدت در آن شرط صحت قرارداد است مثل اجاره، مدت قرارداد هم جزء ارکان نوشتاری قرارداد است. البته مدت قرارداد با مدت تعهد تفاوت مهم دارد که در اغلب موارد این دو مفهوم با یکدیگر اشتباه گرفته می شود. (این مقاله را ببینید)

از میان این ارکان نوشتاری، رکن طرفین و موضوع و مبلغ قرارداد، رکن اساسی و واجب نوشتاری قرارداد است ولی شروط ضمن عقد رکن مورد تاکید و کاربردی است. مواردی مثل زمان تحویل باید ذیل ماده ی شروط ضمن عقد قرار گیرد ولی در قراردادهای غیر حرفه ای یک ماده مستقل به آن اختصاص میدهند و نظم نوشتاری قرارداد به هم می ریزد.

در قراردادها باید هر یک از ارکان متن قرارداد به خوبی تنظیم و نوشته شود :

در قسمت طرفین قرارداد باید مشخصات کامل و شناسنامه ای و کد ملی و آدرس و شماره تلفن و اقامتگاه طرفین ذکر شود. مضافاً باید مشخص شود امضا کننده ی قرارداد نماینده است یا اصیل. این موضوع خصوصاً در قرارداد با شرکت ها اشکالاتی را به وجود آورده است. مثلاً باید نوشت طرف اول : شرکت … با نمایندگی آقای … نه این که بنویسیم طرف اول : آقای … نماینده و مدیر عامل شرکت …

قسمت موضوع قرارداد و مبلغ قرارداد می بایست به نحوه واضح و کامل معلوم و معین گردد. اگر این امر رعایت نشود، می تواند به بطلان قرارداد بینجامد. موضوع و مبلغ قرارداد دقیقاً باید در قبال یکدیگر و شاخ در شاخ هم باشند چرا که تعهدات اصلی قرارداد هستند. فلذا نباید تعهدات فرعی را در موضوع قرارداد نوشت و الا تصور و تفسیر می شود که مبلغ قرارداد در عوض آن تعهد نیز قرار گرفته است.

قسمت شروط ضمن عقد بهترین قسمت برای مانور دادن و توافقات تکمیلی و پوشاندن تمام درزهای اختلاف برانگیز است. کلیه موارد مربوط به خسارات ها و مسئولیت ها و میزان آن ها (بالمناصفه، تضامنی، نسبی) خیارات و فسخ، زمان ها و مواعد، ضمانت اجراها، حق حبس و گروکشی تعهدات، سلب حقوق، داوری و … باید در قسمت شروط ضمن عقد پیش بینی شود. یادتان باشد هر تعهدی در قرارداد باید دارای ضمانت اجراء باشد و این ضمانت اجرا هم نباید به طور کلی تعیین شود چرا که ضمانت اجرای یک تعهد قابل تسری به تعهد دیگر نیست. در شروط ضمن عقد باید همه فروض و حالت ها پیش بینی شود. مثلاً ننویسیم … در هر زمان که قرارداد فسخ شد… بلکه بنویسیم … در هر زمان که قرارداد فسخ یا منحل شد… چون ممکن است قرارداد فسخ نشود ولی منفسخ یا باطل یا اقاله شود که همه این موارد نیز مشمول واژه انحلال می شود.

در قسمت شروط ضمن عقد می توان در خصوص ثمن و عوض قرارداد هم نکات مهمی را مطرح نمود. مثلاً می توان شرط نمود که صدور و تسلیم چک یا سفته متعلق به خریدار بابت ثمن قرارداد و یا امضای پشت چک و سفته اشخاص دیگر به عنوان ظهرنویس، به معنای تبدیل تعهد و رافع و سالب تعهد هر یک از خریداران به پرداخت ثمن بر اساس خود قرارداد نیست. یعنی فروشنده می تواند بدون توجه به چک ها و سفته ها، بر اساس خود قرارداد به هر یک از خریداران رجوع نماید و با وصول نقدی ثمن، چک ها و سفته ها را به صادر کننده آن مسترد نماید. مواظب باشید قرارداد را طوری ننویسید که چک یا سفته، بدل تعهد به پرداخت ثمن تلقی شود. در خصوص نحوه ی استفاده از چک و سفته در تنظیم قراردادها می توانید به دو مقاله مهم تفاوت چک و سفته (اینجا) و نکات کاربردی چک و سفته در تنظیم قرارداد (اینجا) مراجعه نمایید.

یکی از شرط های مهم در مورد اقساط ثمن می تواند این شرط باشد که چنانچه هر یک از چک های ثمن توسط فروشنده یا توسط اشخاص ثالث منتقل الیه برگشت خورد و یا هر یک از اقساط ثمن (که ممکن است در قالب چک نباشد) در موعد مقرر نقداً پرداخت نشود، فروشنده حق فسخ قرارداد را تا شش ماه دارد. همین شرط در مورد عدم تسلیم و تحویل چک ثمن هم می تواند قید شود. (پس دقت کنید ظهرنویسی و خرج کردن چک، ساقط کننده حق فسخ فروشنده نباشد به همین خاطر عبارت … یا توسط اشخاص ثالث منتقل الیه برگشت بخورد … هم باید به دنبال کلمه فروشنده ذکر کنیم!!)

اگر چک به عنوان ضمانت حسن انجام کار داده اید (چک تضمین) و یا در یک قرارداد شرط فسخ کردید و تا مدتی نمی خواهید طرف معامله چک ثمن را خرج و به اشخاص ثالث منتقل کند، به خط زدن قید حواله کرد اکتفا نکنید بلکه در قرارداد و هم بر روی خود چک باید بنویسیم : غیر قابل انتقال به اشخاص ثالث.

علاوه بر این که هر یک از ارکان قرارداد باید جامع و مانع و کامل باشد، چینش و ترتیب و نحوه جا دادن و گنجاندن مواد و تبصره های قرارداد در ذیل هر یک از ارکان نوشتاری قرارداد هم بسیار مهم است. مثلاً این که اندازه و رنگ در ذیل ماده مربوط به موضوع قرارداد ذکر شود و یا در ذیل ماده مربوط به شروط ضمن عقد آورده شود، ممکن است آثار حقوقی متفاوت داشته باشد و یا در تفسیر قرارداد اثر داشته باشد. گنجاندن رنگ در ذیل موضوع قرارداد، به معنای تعیین مبیع است و چنانچه مورد معامله فاقد آن رنگ باشد به معنای عدم تحویل است. ولی گنجاندن رنگ در ذیل شروط ضمن عقد، ممکن است نمایانگر صرفاً رغبت خریدار باشد و چنانچه مورد معامله فاقد آن رنگ باشد به معنای تحقق تحویل و با لحاظ حق فسخ (با خیار تخلف وصف یا تخلف از شرط صفت) برای خریدار است.

الفاظ و کلمات قرارداد

عبارات و الفاظ و واژگان قرارداد باید صحیح و در معنای حقوقی خود به کار رود و اجمال و ابهام نداشته باشد. مثلاً عباراتی همچون به هم زدن معامله، خلل وارد کردن به معامله، رد معامله و… مبهم است و الفاظ حقوقی نیست. آژانس های املاک در مبایعه نامه ها می نویسند : (… در صورت پاس نشدن هر چک معامله فسخ خواهد شد/ موجب فسخ معامله خواهد بود.) همین جمله ناقص کلی در دادگستری و دادگاه ها پرونده ایجاد کرده است و خودم شخصاً چند پرونده میلیاردی در مورد اختلاف تفسیر این جمله در دادگاه تجدید نظر استان تهران داشتم. این نتیجه ی غیر حقوقی نوشتن عبارات یک قرارداد است. بعداً اختلاف میشود که آیا منظور ایجاد حق فسخ برای فروشنده است و یا به این معنی است که معامله خود به خود فسخ خواهد شد (انفساخ)؟؟ اختلاف دیگر این که اگر هم منظور ایجاد خیار به نفع فروشنده است، در این صورت آیا منظور خیار شرط است و یا خیار تخلف از شرط فعل؟؟ و اگر شرط خیار است تا چه زمانی بالاخره؟؟ و حتی گاهی تفسیرهای مختلف از این جمله سبب بطلان معامله شده است!! همه این ها بخاطر یک جمله ناشیانه در قراردادهای اتحادیه ای و اینترنتی است.

مثال دیگر استفاده از واژه “ماه” در تعیین زمان فسخ قرارداد است. اگر در قرارداد قید شود که فروشنده از تاریخ قرارداد (اول مرداد) به مدت یک ماه حق فسخ دارد، این اختلاف ایجاد می شود که آخرین روز مهلت حق فسخ ۳۰ مرداد است و یا ۳۱ مرداد و یا اول شهریور!!؟؟ چرا که ۳۰ مرداد بر اساس تلقی قانون آیین دادرسی مدنی بر ۳۰ روزه بودن تمام ماه های سال است و ۳۱ مرداد بخاطر تعداد روزهای ماه مرداد و اول شهریور به خاطر بیان عرف مردم است که یک ماه بعد از اول مرداد، اول شهریور به ذهن می آید. همین مثال در مورد مبلغ قرارداد هم جاری است. مثلاً در مورد قراردادهایی که مبلغ قرارداد بر اساس ماه تعیین شده است، باید بین ماههای ۳۰ روزه و ۳۱ روزه تفکیک شود.

گاهی کاربرد نابجای کلمات (نیز) باعث اختلاف در تفسیر قرارداد شده است. مثلاً به این دو جمله دقت کنید : فروشنده نیز حق فسخ دارد. فروشنده حق فسخ نیز دارد. همچنین کلمات منفی (بدون و عدم و غیر و نا و بی) باید در جایی در جمله استفاده شود که عطف به کلمه مثبت بعدی نگردد. مثل این عبارت : تقسیم حقوق غیر مادی و مالی متعلق به طرفین قرارداد. در این جا اگر منظور حقوق مالی است، کلمه غیر در پشت مادی این تفسیر را ایجاد می کند که به مالی هم سرایت کرده است در حالی که اگر منظور حقوق مالی است باید بنویسیم : تقسیم حقوق مالی و غیر مادی.

علاوه بر الفاظ و واژگان قرارداد، کاربرد صحیح علائم نگارشی خصوصاً ویرگول هم مهم است. مثلاً این دو جمله را با هم مقایسه کنید تا ببینید ویرگول چگونه باعث اختلاف در یک قرارداد مشارکت شد : (پس از دریافت پول از شرکت، توسط طرف اول به طرف دوم پرداخت خواهد شد) و (پس از دریافت پول از شرکت توسط طرف اول، به طرف دوم پرداخت خواهد شد.)

قانون حاکم بر قرارداد

قبل از قرارداد فی الواقع قوانین آمره کشور بر رابطه کاری و شغلی طرفین حکومت دارد و حقوق و تعهدات آن ها را تعیین می کند. به همین جهت قوانین و مقرره ها و قاعده های قانونی حاکم بر رابطه حقوقی طرفین، بر خود متن قرارداد مقدم و مرجح است و چنانچه این قانون و قاعده در قرارداد نادیده انگاشته شود حتی می تواند منجر به بطلان قرارداد شود. لذا متن حقوقی قرارداد بدون اشراف به قانون حاکم بر قرارداد فایده ندارد. مثلاً اشخاص عادی قرارداد پیش فروش آپارتمان بین خود تنظیم می کنند. این قرارداد ولو این که خیلی پر ملات و با آب و تاب باشد، بدون رعایت قانون جدید پیش فروش آپارتمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ هیچ فایده ای ندارد.

گاهی هم به خیال خود در قرارداد تعهدی را به عهده نگرفته اید و لکن قانون آن تعهد را به عهده شما گذاشته است و از آن بی خبرید. بنابراین تسلط به قانون حاکم باعث می شود که در مواقعی که قانون آمره نیست، بتوانید تعهد قانونی خود را در قرارداد اسقاط کنید و یا به عهده طرف مقابل بگذارید.

قراردادی امضاء نکنید که خلاف قانون آمره باشد. در این صورت آن توافق باطل است و شما به خیال خود امتیازی را از طرف مقابل گرفته اید!! به طور مثال در قرارداد پیش فروش ساختمان، پیش خریدار در هر حال حق انتقال به غیر را طبق دلالت ماده ۱۸ قانون پیش فروش ساختمان دارد حالا اگر پیش فروشنده حق انتقال به غیر را از پیش خریدار سلب کند، آیا فایده ای دارد؟؟ و یا مثلاً شرط دادن حق طلاق به زن، تعهد کارگر زن در مقابل کارفرما مبنی بر خودداری از ازدواج و یا باردار شدن، تعهد زن به پرداخت نفقه در ازدواج دائم، شرط داوری در قرارداد با شرکت های دولتی، شرط سلب رجوع به مراجع قضایی.

عرف ها

عرف ها همان بحث قانون حاکم را دارد که در بالا از آن بحث کردیم. عرف های جامعه و یا عرف های خاص هر حرفه و شغل جزء جدا ناپذیر از قراردادها هستند هر چند شما از آن مطلع نباشید. بنابراین شناخت عرف ها و حتی الامکان تعیین تکلیف در مورد آن ها در قرارداد بسیار مهم است. مثلاً در قرارداد خرید آپارتمان، عرف کسر از ثمن در صورت کمتر بودن متراژ واقعی از متراژ مذکور در قرارداد نداریم ولی همین حالت در قرارداد پیش خرید آپارتمان، عرف است.

بنای قرارداد

بنای قرارداد توافقات و اموری در توافق دو نفر است که به حدی مهم است که گاهی در قرارداد ذکر نمی شود!! یعنی طرفین آن را بدیهی و اظهر علی الشمس می پندارند. مثل دوشیزه بودن و معتاد نبودن در قرارداد ازدواج. مثال کاربردی تر در قراردادهای مشارکت در ساخت است که منع حق فروش مالک نسبت به خود زمین، بنای قرارداد است هر چند در قرارداد این موضوع ذکر نشود.

بار اثبات در قرارداد

منظور از بار اثبات یعنی تکلیف اثبات انجام یک تعهد و یا واقعه به عهده یک طرف. طبق قوانین عام، بار اثبات به عهده مدعی است ولی در قرارداد تا حدودی می توان در خصوص تغییر بار اثبات هم تعیین تکلیف نمود. فلذا فقط پیش بینی حقوق و تعهدات طرفین در مرحله ثبوت کافی نیست و در بعضی از قراردادها لازم است که در خصوص جنبه اثباتی مفاد قرارداد و انتقال بار اثبات هم توافق شود.

مثلاً طبق قانون اثبات تحویل جنس با فروشنده است ولی می توان توافق نمود که خریدار وقتی می تواند دعوای عدم تحویل را علیه فروشنده اقامه نماید که آمادگی کامل خود را در خصوص تحویل گرفتن جنس به اثبات رسانده باشد. ولی اگر چنین شرطی پیش بینی نشود، بار اثبات لج بازی و خودداری خریدار از تحویل گرفتن جنس نیز با فروشنده است!! مثال شایع تر در مورد چک ها و سفته های ضمانت حسن انجام کار است. به طور کلی همین که کارفرما مدعی شود که کارمند تعهدات خود را انجام نداده، کافی برای مطالبه سفته است و کارمند باید حسن انجام تعهد خود را اثبات کند. ولی می توان شرط نمود که کارفرما وقتی می تواند چک و سفته تضمینی را به اجرا گذارد که با دلایل موجه و مستند، تخلف کارمند را از فلان تعهد در قرارداد اثبات نماید.

و یا این که در قرارداد مشارکت در ساخت اگر بنویسم در صورت امکان تامین ۱۰ پارکینگ، سازنده مکلف است که اخذ نماید، در این عبارت بار اثبات تقصیر سازنده با مالک است ولی اگر نوشته شود، سازنده مکلف به تامین ۱۰ پارکینگ است مگر این که طبق قانون ممکن نباشد. در این حالت بار اثبات عدم تقصیر به عهده سازنده است.

ادله اثبات در قرارداد

ادله اثبات ادله ای هستند که قانون آن ادله را دلیل اثبات یک عمل یا واقعه حقوقی می داند. مثلاً شهادت شهود یک دلیل قانونی اثبات دعاوی است و یا سند تک برگی دلیل اثباتی اثبات مالکیت بر اموال غیر منقول است. به طور کلی در قراردادها نمی توان در خصوص بی اعتبار کردن یک دلیل قانونی و یا اعتبار دادن به یک امری که قانون آن را دلیل اثبات دعاوی نمی داند توافق نمود. لکن تا حدودی می توان در یک قرارداد به این منطقه ممنوعه نیز قدم گذاشت. مثلاً می توان در یک قرارداد، دلیل اثباتی مطلع شدن فروشنده از یک مسئله را فقط از طریق ارسال اطلاعات به ایمیل فروشنده توافق نمود. فلذا خریدار دیگر نمی تواند از طریق جمع کردن چند شاهد از کف خیابان، اطلاع یافتن فروشنده را به اثبات برساند.

 ۲- نکات حقوقی شکلی و تحقیقاتی در تنظیم قراردادها 

منظور از نکات حقوقی شکلی و تحقیقاتی در تنظیم قراردادها ملاحظاتی است که باید هر شخصی در زمان قبل و حین و بعد از نوشتن قرارداد به آن توجه کند والا هر چقدر قراردادش از جهت فنی و ماهوی دقیق و تخصصی و پر آب و تاب و قشنگ باشد، هیچ فایده ای ندارد. اگر حرفه ای ترین و بهترین قرارداد را با برادر مالک نوشتید، به دردتان می خورد!!؟؟ پس به این نکات دقت کنید :

الف : نکات حقوقی شکلی قبل از تنظیم قرارداد

پیش نویس قرارداد را خوب ببینید و بخوانید و بفهمید.

برای امضای قرارداد عجله نکنید. قرارداد را نخوانده امضاء نکنید. پیش نویس آن را چند بار مطالعه کنید.

سعی کنید شما ارائه دهنده اولین پیش نویس از قرارداد باشید.

حتی اگر نمی توانید در پیش نویس قراردادی که جلوی شما گذاشته اند تغییری دهید، باز هم با مشاور حقوقی و وکیل متخصص قراردادها مشورت کنید.

پیشنویس قرارداد خود را برای طرف مقابل ارسال کنید و موارد اصلاح شده توسط طرف مقابل را مجدداً بررسی کنید تا به نسخه نهایی برسید.

قرارداد را تایپ کنید تا همه نسخه های آن متحد المتن و متحد الشکل باشد.

کلیه صفحات قرارداد امضاء شود نه فقط صفحه آخر!! کلیه اوراق پیوست های قرارداد امضاء شود و در قرارداد به پیوست داشتن و در کلیه اوراق پیوست نیز به منضم بودن به قرارداد شماره …. مورخ …. تصریح شود.

از طرف بخواهید در ذیل امضای خود نام کامل خود را به همراه تاریخ با دست خط خودش درج کند و اثر انگشت هم بزند. حتی الامکان طرف دو بار امضاء کند تا اگر امضای واقعی خودش رو نزده باشد، دروغش معلوم شود. بنابراین به امضای خالی اکتفا نکنید چرا که برخی اشخاص چند امضاء دارند.

تعداد نسخه های اصل قرارداد ذکر شود و این که مبادله گردیده است.

اگر نسخه های قرارداد کاربنی است، نسخه های کاربنی بدون کاربن امضاء شود. چون به اعتقاد برخی نسخه کاربنی نسخه اصل نیست.

از خط خوردگی، ابرو باز کردن، عوض کردن خودکار، نوشتن مجدد روی امضا، پر رنگ کردن یک کلمه یا عدد و … جداً پرهیز شود.

مواظب اشکال تایپی و سهو قلم و غلط املایی و صفرها و ریال و تومان و تاریخ ها و … باشید. در آینده می تواند باب سوء استفاده را باز کند.

اسم کامل شناسنامه ای و پسوندها و پیشوندهای نام و نام خانوادگی طرف در قرارداد نوشته شود. صفحه توضیحات شناسنامه را هم ببینید. اگر طرف قرارداد دارای اسم مستعار و لقب مشهور است، به این موضوع نیز در قرارداد اشاره شود.

قرارداد را از اول سطر کاغذ شروع نکنید. چون سطر اول زیر گیره فلزی پوشه می رود و خوانده نمی شود.

فضاهای خالی و فاصله بین کلمات امکان جعل رو زیاد می کند.

خودکار یا قلمی که قرارداد با آن نوشته می شود و طرف مقابل با آن امضاء می کند، موضوع مهمی است که باید جدی گرفته شود. باید مواظب خودکارهایی که جوهر آن بعد از چند روز محو می شود، باشیم. مورد داشتیم طرف خوشحال و خندان از این که ملکی را ارزان خریده بود ولی بعد از دو هفته دید که مبایعه نامه اش سفید سفیده!!

قرارداد حتی الامکان به امضای شهود معتبر برسد و مشخصات شهود ذکر شود.

در قراردادهای چاپی فقط به مطالب دستنویس اهمیت ندهید. قسمت های چاپی را هم بخوانید و در صورت تعارض با موارد دستنویس، آن ها را خط بزنید.

به محل تنظیم قرارداد در متن قرارداد تصریح شود.

قرارداد باید دارای تاریخ و شماره باشد.

تاریخ قرارداد را با اقدامات تکمیلی قابل اثبات سازید. یادتان باشد که به استناد ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست. مثلاً به بهانه ای قرارداد را در یک پرونده تامین دلیل یا اداره دولتی درج کنید یا یک اظهارنامه که در آن به قرارداد اشاره کرده اید به آدرس غیر واقعی بفرستید تا بعداً اثبات شود در آن تاریخ قرارداد شما وجود خارجی داشته است. بنابراین به تاریخ روی قراردادتان دلخوش نکنید. قراردادی که یک سال پیش نوشتید، اشخاص ثالث می توانند ادعا کنند که دیروز نوشتید و تاریخ آن را به قبل زدید. بار اثبات یک سال پیش نوشتن قرارداد به عهده شماست.

نکات مهم قرارداد با ورثه :

گواهی حصر وراث و گواهی واریز مالیات بر ارث، امضای کلیه ورثه و قیم وارث صغیر و گاهی هم دادستان، تحویل پول یا جنس به نسبت میزان سهم الارث وراث، از نکات مهم است. همچنین تحقیق در خصوص تسویه ترکه هم بسیار ضروری است. یعنی باید ابتدا وضعیت حق و حقوق طلبکاران متوفی و وصیت نامه احتمالی مشخص شود. بنابرین هیچ گاه قبل از تسویه ترکه، در خصوص ترکه با وراث معامله نکنید و الا طلبکاران متوفی یا کسی که به نفع او وصیت شده است، می توانند قرارداد شما را با وراث ابطال کنند.

نکات مهم قرارداد با شرکت و موسسه :

آیا شرکت طرف قرارداد ثبت شده و شخصیت حقوقی دارد؟ قرارداد با مجتمع، مجموعه، گروه، تیم، بیمارستان و تولیدی و امثالهم بدون این که در قالب سازمان و شرکت باشد و یا قرارداد با شرکت منحل شده به مشکل می خورد.

مهر و آخرین روزنامه رسمی و اساسنامه و دارندگان حق امضاء بررسی شود و پیوست قرارداد گردد.

آیا موضوع قرارداد با موضوع شرکت در اساسنامه هماهنگی و سنخیت دارد؟؟

بعضی مواقع نیازی به قرارداد با شرکت نیست با خود مدیر عامل قرارداد را تنظیم کنید و یا شرط مسئولیت تضامنی بین شرکت با مدیر عامل کنید. چرا که مثلاً حکم جلب مدیر عامل را بابت قرارداد با شرکت نمی توانید بگیرید. (استثناء در چک)

نکات مهم قرارداد با وکیل طرف معامله :

۱/ سند وکالتنامه : وجود سند رسمی وکالتنامه برای تنظیم وکالتی اسناد رسمی.

۲/ اعتبار فعلی وکالتنامه : آیا وکالتنامه ارائه شده در حال حاضر هم اعتبار دارد؟؟ وکالتنامه وقتی در حین قرارداد اعتبار دارد که :

اولاً وکیل عزل نشده باشد. البته به بلاعزل بودن وکیل اعتماد نکنید چون ممکن است حتی وکالتنامه بلاعزل هم با توافق وکیل و موکل، اقاله شده باشد و شما آگاهی از آن ندارید. بنابراین به دفترخانه تنظیم کننده وکالتنامه بروید و اعتبار وکالتنامه را چک کنید.

ثانیاً موکل باید زنده باشد. در این جهت به سن موکل در وکالتنامه و قدمت وکالتنامه باید توجه شود تا زنده بودن موکل مورد تردید نباشد.

ثالثاً موضوع وکالت توسط خود موکل قبلاً انجام نشده باشد. البته تحقیق در این دو مورد آخر مشکل است ولی حداقل از وکیل امضاء بگیرید که تایید کند موکلش قبلاً مورد وکالت را انجام نداده و هم تایید کند که موکلش زنده است تا اگر بعداً خلاف درآمد پای خود وکیل هم گیر باشد!!

رابعاً مدت وکالتنامه منقضی نشده باشد.

۳/ نفوذ اقدام وکیل : گاهی وکالتنامه صحیح و معتبر است ولی اقدام وکیل به تنهایی نافذ و موثر نیست که در دو حالت باید بررسی شود :

اولاً آیا وکالتنامه ی بلاعزل وکیل، بلاضم نیز هست یا نه؟ به این معنی که موکل، امین یا وکیل دیگری را ضمیمه و پیوست به وکیل نکرده باشد.

ثانیاً اگر وکیل دو نفر است، باید در وکالتنامه ذکر شود که هر وکیل به تنهایی و منفرداً می تواند قرارداد را امضاء کند.

۴/ اختیارات وکالتنامه : حدود اختیارات وکیل را دقیقاً چک کنید. مثلاً آیا وکیل در انعقاد معامله می تواند آن معامله را فسخ هم کند یا ثمن را وصول کند؟

ب : نکات حقوقی تحقیقاتی قبل از تنظیم قرارداد

فقط به متن حقوقی خود قرارداد و قشنگی و با آب و تاب بودن و بندها و تبصره های قراردادتان دلخوش نکنید. اگر یک قرارداد خیلی حرفه ای و به نفع خود و شیرین را نوشتیم و بعداً مشخص شد که با برادر مالک معامله کرده ایم چه خاکی باید در سر ریخت؟؟ بنابراین تحقیقات میدانی و اداری حتماً باید در کنار متن حقوقی و تخصصی قرارداد مورد توجه قرار گیرد. این تحقیقات شامل موارد ذیل می شود :

۱) تحقیق در خصوص وضعیت حقوقی خود موضوع قرارداد

مال غیر نبودن، مشاعی نبودن، در رهن نبودن، در توقیف و بازداشت نبودن، وقفی نبودن، معارض نداشتن، در پروسه دعوای قضایی قرار نداشتن، مسروقه نبودن، در اجاره مستاجر نبودن، تداخل نداشتن با املاک مجاور، در حریم دکل برق و رودخانه و جاده نبودن، در طرح دولت و شهرداری و یا طرح تفصیلی نبودن، عقب نشینی و اصلاحی نداشتن، ملی نبودن، تحت حق ارتفاق قرار نداشتن و…

۲) تحقیق در خصوص روابط حقوقی دست های قبلی

مبادا طرف معامله با دست قبلی خود در دعوا باشد و نتیجه آن دعوا به قرارداد شما هم سرایت کند. در این خصوص می توانیم به دادگاه محل وقوع ملک یا محل کار و سکونت طرف معامله تان مراجعه کنید و اسم فروشنده را به مسئول رایانه بدهید تا اگر پرونده ای در جریان است مشخص شود.

۳) تحقیق در خصوص قراردادهای دست های قبلی

گاهی قرارداد را بر اساس قراردادی که طرف معامله تان با اشخاص قبلی نوشته است، منعقد می کنید. در این صورت از آن قرارداد و نحوه اجرای آن و عدم فسخ و اقاله آن و شروط ضمن عقد و الحاقیه ها و متمم های بعدی آن و همچنین صحت تاریخ آن مطمئن شوید. چون گفتیم تاریخ قرارداد در برابر ثالث قابل استناد نیست. مضافاً بررسی شود که حق انتقال مورد معامله از طرف قراردادتان سلب نشده باشد. حتماً اصل یا دست کم یک کپی امضاء شده از آن قرارداد (قرارداد دست قبلی) را از طرف معامله تان بگیرید. ضمناً دیدن پشت برگه قراردادها هم یادتان نرود و ترتیب و تطبیق قراردادها را با یکدیگر بررسی کنید.

۴) تحقیق در خصوص متزلزل نبودن مالکیت طرف قرارداد

صرف مالک بودن طرف قرارداد کفایت نمی کند. این مالکیت باید منجز و قطعی باشد. کسی که بر اساس حکم غیابی ملک را در مزایده خریداری کرده و مالک شده و یا دست قبلی علیه طرف قرارداد شما شرط فسخ کرده است، اگر چه در حال حاضر مالک هستند و قانوناً حق تصرف و فروش دارند ولی معامله با این دسته از مالک ها ریسک زیادی دارد.

۵) تحقیق در خصوص اهلیت طرف قرارداد

طرف قرارداد ممنوع المعامله، ممنوع الفعالیت، محجور، ورشکسته نباشد. در قرارداد با شرکت ها و تجار حتی احتمال ورشکستگی هم می دهید معامله نکنید. در قرارداد با پیران و سالخوردگان و بیماران مواظب باشید فرزندان و ورثه اش بعداً ادعا نکنند که پدرمان آلزایمر داشت و عقلش زایل شده بود.

۶) تحقیق در خصوص هویت طرف قرارداد

آیا شخصی که می خواهید با او قرارداد بنویسید واقعاً همان کسی است که اسم آن در قرارداد ذکر شده است؟ یعنی مصداق همان فرد است؟ به عکس کارت ملی و شناسنامه اعتماد نکنید و تحقیق محلی کنید. پرونده کلاهبرداری در دادگاه تهران داشتم که خواهر دوقلوی مالک مبایعه نامه را امضاء کرده!!

۷) تحقیق در خصوص مشخصات طرف قرارداد

اگر قانوناً و یا طبق قرارداد در طرف معامله اوصاف خاصی شرط باشد که مستقیماً ارتباط به معامله دارد مثل قرارداد وکالت با وکیل دادگستری و یا آن اوصاف ارتباطی به معامله ندارد لکن بنای رغبت شما در معامله با طرف است مثل قرارداد خرید خودرو از پزشک، در هر حال مدارک آن را از طرف بخواهید و خجالت نکشید. اگر با مهندس معامله می کنید پروانه نظام مهندسی اگر با وکیل دادگستری معامله می کنید پروانه وکالت دادگستری اگر با پزشک معامله می کنید مجوز نظام پزشکی را درخواست کنید.

۸) تحقیق در خصوص هویت موضوع قرارداد

آیا این زمینی که نشان شما داده اند همان زمین موضوع قرارداد است؟ خصوصاً در زمین های واقع در دشت ها و کوهها که امکان اشتباه انداختن و فریب بیشتر است.

۹) تحقیق در خصوص مشخصات موضوع قرارداد

قیمت و ارزش موضوع معامله و مشخصات رنگ و اندازه و جنس و نیز عیوب و نواقص را بررسی کنید. توابع موضوع معامله از جمله اصل اسناد و مدارک گمرگی و بیمه و فاکتورها و دستورالعمل های نحوه استفاده کالا هم بررسی شود.

۱۰) تحقیق در خصوص ثمن (عوض) قرارداد

اگر طرف معامله شماره حساب شخص دیگر را می دهد در قرارداد قید شود.

اگر در قرارداد به شما چک می دهد آیا چک خودش است؟

اگر چک دیگری باشد، طرف قرارداد پشت چک را به عنوان ظهر نویس امضاء کند. همچنین رضایت صاحب حساب چک را مطمئن شوید.

اگر خریداران چند نفر هستند و فقط یکی از آن ها چک ثمن را صادر می کند، سایر خریداران هم پشت چک را به عنوان ضامن امضاء کنند.

امضای طرف را در قرارداد با امضای مندرج در چک مقایسه کنید.

وقتی چک می دهید رسید تحویل چک را از طرف مقابل بگیرید و یا در قرارداد تصریح شود.

بعد از امضای قرارداد، هیچ گاه چک ثمن قرارداد را با چک دیگر تعویض نکنید.

حتماً از چک های ثمن قرارداد کپی بگیرید تا در آینده بتوانید تاریخ قرارداد را در مقابل اشخاص ثالث و یا پلیس و مراجع قضایی اثبات نمایید.

۱۱) تحقیق در خصوص اسناد و مدارک مربوط به قرارداد

اسناد و مدارک و مستندات قرارداد از حیث اصالت آن ها باید بررسی شود. اولین قدم در این رابطه مطالبه اصل سند و مدرک از طرف مقابل قرارداد است. مرحله بعدی بررسی جعلی نبودن اصل سند است که به دو طریق انجام می شود. راه اول این که با کارشناس رسمی دادگستری در امور جعل مشاوره حضوری صورت گیرد. راه دوم این که به همراه مالک سند و یا حتی به تنهایی به اداره یا شخص صادرکننده سند مراجعه و حتی الامکان اطلاعات لازم کسب شود.


نویسنده : خسرو صالحی ( وکیل تنظیم قراردادها )

khosro_salehi@yahoo.com

۸۸۹۷۹۵۷۱ – ۰۲۱

بیشتر بدانید :   تاثیر حکم کیفری بر اعتبار قراردادها

سوالات کاربران


۲۱۸ سوال ارسال شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 1. علی رضا گفت:

  با سلام و خسته نباشید

  بنده می خواهم بادوست یکی از دوستان قرار دادی را امضا کنم که دوستم واسط می باشد و طرف حساب دوست دوستم است، در این شراکت من می خواهم یک سری دستگاه را نزد دوست دوستم نگه داری کنم برای مدت ۶ ماه، که دستگاه ها برقی هستند و بر طبق این شراکت من ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان به طرف مقابل بابت هزینه نگه داری واجاره مکان و هزینه های دستگاه می پردازم، من از آن ها خواستم بابت اینکه دستگاه ها در نزد آن ها است یک چک یا سفته بدهند که خیال من راحت باشد، اما قبول نمی کنند و می گویند فقط قرارداد محضری می توانند بدهند، من به دوستم اطمینان دارم اما به دوست دوستم نه، چگونه یک قرار داد بدون چک و سفته را تنظیم کنم که در آینده از نظر حقوقی برای من مشکلی پیش نیاید و طرف مقابل متعهد به پس دادن دستگاه های من در زمان پایان قرار داد از نظر قانون باشد؟، قیمت هر دستگاه در حدود ۱۰ میلیون می باشد و دو دستگاه می باشد.
  اگر امکان پذیر است زود جواب بدهید
  با تشکر

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   سلام
   شرط روزانه مثلا ۱۰۰ هزار تومان خسارت تاخیر در استرداد هر دستگاه نمایید. دوست شما هم میتواند ضامن تضامنی دوستش گردد.

 2. تخت چين گفت:

  ایا تاریخ شروع قرار دادمیتواند دو ماه قبل از تاریخ انعقاد قرارداد باشد

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   بی معنی است چون شروع کار موضوع قرارداد فی نفسه به معنی یک عقد و قرارداد است. بله کتبی شدن قرارداد می تواند بعد از تحقق قرارداد باشد.

 3. تخت چين گفت:

  با تشکر از توضیحات خوب شما

 4. سید گفت:

  سلام و عرض ادب..دوست بنده یه مغازه ی اجاره ای داشتن که ۵ تومن پول پیشش بود و ۷ تومن پول وسایل توش و قرار شد به مدت شیش ماه این پول رو ما بهش بدیم و تو اون مغازه کار کنیم و بعد شیش ماه اگر ناراضی بودیم پول مارو برگردونه…در قبال این پول هم چک و چیزی نداد و گفتن چون مغازه دست شماست دیگه چک دادن معنی نداره…هنوز قرار داد رسمی بینمون امضا نشده و یچیزی رو کاغذ نوشتیم و امضا کردیم…برای محکم کردن این قرار داد چه کارهایی باید انجام بدم و توی دفترخونه باید ثبت بشه‌؟؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   سلام؛
   نیازی به دفترخانه نیست. یکی از مسائل مهمی که باید مشخص باشه این که حالت شراکت در نفع و ضرر داره و یا فقط بهره برداری از مغازه است.

 5. عبادی گفت:

  با سلام
  یک سوالی از خدمتتون داشتم.
  در قراردادهای پیمانکاری و اجاره ماشین آلات، وقتی پیمانکار و موجر خود مالک ماشین آلات نباشند، می توانند قرارداد عقد کنند؟
  در صورت داشتن وکالت نامه از مالک دستگاه با شرایط عقد قرارداد با هر موسسه، آیا وکیل می تواند به اسم و حساب خود قرارداد عقد کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، به جهت اینکه وکیل بتواند از دستگاه مذکور بهره برداری کرده و به اسم و حساب خود قرارداد ببندد، چه مدارک و شرایطی لازم می باشد؟
  با تشکر

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   اصولاً وکیل باید به نام و حساب موکل قرارداد را تنظیم نماید ولی اگر اختیار معامله و فروش به خود را داشته باشد در این صورت می تواند با فرض انتقال به خود، قرارداد را اصالتاً به نام خودش تنظیم و امضاء نماید.

 6. جلال خسروی گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  تفاوت تمدید قرارداد با تنظیم قرارداد جدید چیه ؟

  متمم چه زمانی در قراردادها تنظیم می شود ؟
  ممنون میشم کمکم کنید.

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   تمدید قرارداد یا ناظر به تمدید مدت تعهد متعهد است و یا ناظر به مدت خود قرارداد که متفاوت از مدت تعهد است. تنظیم قرارداد یک مفهوم عام است که مثلاً شامل تنظیم توافق نامه یا متمم تمدید مدت قرارداد نیز می شود. هر زمان نیازی به تغییراتی در توافقات قرارداد باشد، متمم قابل تنظیم است.

 7. امید گفت:

  سلام شما چه موقع وقت دارید با هم چند دقیقه صجبت کنیم؟مشکل بزرگی دارم با صحبت میتونم بگم نمیدونم چطور و چی بنویسم.اولین سوالم هم اینه که قرار داد شفاهی در معامله ماشین سنگین درسته یا نه؟یعنی اعتبار داره یا نه؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   سلام
   معامله شفاهی درسته فقط باید اثبات بشه. میتونید جلسه مشاوره هماهنگ کنید.

 8. هاشم فرج زاده گفت:

  اگرقراردادی یکساله را۱۰ماه تمدیدکنیم قانونامجازهستیم دوباره۳ماه تمدیدکنیم دراین موردبه توضیح مفصل شدیدانیازمندیم.خیلی سپاسگزارم

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   تمدید مکرر مدت قرارداد و یا تمدید مکرر مدت تعهد با توافق طرفین اصولاً بلامانع است.

 9. حسینعلی پورعباسی گفت:

  بسیار جامع و اموزنده بود .ممنون از نگارش جنابعالی
  سوالی در خصوص ماهیت حقوقی الحاقیه به لحاظ زمان جاری و ساری بودن ان دارم. مثلا در قراردادی پیمانکاری بعد از یکسال از شروع قرارداد صورتجلسه ای به امضا طرفین (بعنوان الحاقیه ) میرسد و در ان تغییری را درقیمت یکی از ایتم های قرار داد اعمال میکنند بدون ذکر زمان تسری ان ! ایا با توجه به معنای حقوقی الحاقیه ( پیوست شده) باید از زمان امضا صورتجلسه در قرارداد اعمال شود.

 10. بهرام گفت:

  با سلام
  در مورد قراردادهای همکاری وب سایت های اینترنتی بنده چند سوالی داشتم اگر لطف کنید راهنمایی کنید
  قرارداد همکاری بین سایت های تخفیف گروهی و فروشندگان کالا و خدمات تحت چه عنوانی باید نوشته شود؟
  آیا سایت تخفیف گروهی حکم بازاریاب خواهد داشت؟
  و اینکه اگر جمیع شرایطی که برای یک قرار داد لازم است نوشته شود و به امضای صاحب وبسایت و فروشنده کالا و خدمات برسد کفایت می کند یا باید به صورت رسمی در محضر هم ثبت شود؟
  با تشکر

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   این نوع قراردادها اصولاً مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است و در قالب عنوان توافق نامه هم کفایت می کند. نیازی به محضر نیست.

 11. اميرحسين دهقاني گفت:

  سلام و احترام. بعنوان یه همکار از اینکه بی منت اطلاعات خوبتون رو در اختیار همه قراردادین و مخصوصا ً به سوالات افراد پاسخ دادین سپاسگزارم.

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام خدمت جناب همکار گرامی؛
   سپاس از نظر بزرگوارانه شما…

 12. ناشناس گفت:

  باسلام و خسته نباشی،بنده با دوستی شراکتی کاری راشروع کردیم،ایشان در یک قرارداد بنده را شریک خود دانسته،و درقراردادی دیگر بعنوان پیمانکار از بنده تعهد کاری گرفته،و قرارداد را در یک نسخه و آنهم پیش اوست ،و ب بهانه تنظیم کردن برنگردانده،راهنمایی کنید ممنون میشم

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   باید بر اساس مجموع هر دو قرارداد و اسناد و مدارک موجود و نحوه روابط کاریتان و سایر اوضاع و احوال و … در نهایت تشخیص داد که رابطه شما در قالب چه عقدی است. صرف عنوان عقد مندرج در ابتدای قرارداد به تنهایی دلیل قطعی بر رابطه حقوقی طرفین در قالب آن عنوان نیست.

 13. محمد گفت:

  باسلام بنده بایک کارفرما به مدت ۵ماه و در طول ۷ ماه بصورت روز مزد کار کردم که فقط مقداری از حساب رو به من داده و بقیه حساب رو امروز و فردا میکنه و نمیخواد بده و مجبور شدم ازش شکایت کردم تو اداره کار و بعد از چند جلسه سازش که حضور نداشت جلسه آخر که بعد از بازرسی اداره کار انجام شد حاضر شد ولی گفت که پیش من کار نکردی و فقط موردی برام کار کردی وفقط مبلغ کمی ازم طلب داری و کارشناس هم سعی کرد به توافق برسیم ولی توافق نکردیم
  بعد از آن جلسه با کارفرما توافق کردم که مبلغی ازش بگیرم که بصورت کتبی نوشتیم که اون خیلی طولش داد و توافق نامه دو صفحه شد ولی فقط در ص دوم امضا کردیم در صورتی که همه مشخصات داخل صفحه اول قید شده بود
  که قرار شد در روز اعلام حکم اداره کار در تاریخ تعیین شده پولم روبدهند و من هم شکایتم رو پس بگیرم و فقط کپی قرار داد پیشم هست ایشون الان به تعهدش عمل نکرد
  ایا این تعهد نامه قابل قبول هست و میشه پیگیریش کرد یا نه ؟؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   کپی قرارداد تا زمانی که ادعای جعل یا انکار و تردید به امضای آن نشده است نیز مثل اصل قرارداد معتبر است.

 14. ناشناس گفت:

  سلام و خداقوت .من یک قواره زمین رو به دوستم فروختم قرارداد ما دست نویس بین ما هست وشهود هم نداره ایا این قرارداد باطل هست یا میتونه واسم دردسرساز باشه؟؟چگونه میتونم باطلش کنم؟ضمنا دوستم هیچ مبلغی به من پرداخت نکرده

 15. رضا گفت:

  درود بر شما
  اگر بین دو نفر در یک مورد مشارکت دو یا چند قرار داد نتظیم شود به طوری که ارکان قرارداد باقی مانده و فقط بندهایی اصلاح گردد در چه صورتی قرارداد قبلی معتبر میماند و در چه صورتی باطل است. ممنون

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   همه توافقات معتبر است مگر این که یک شرطی به موجب شرط بعدی نسخ صریح یا ضمنی شده باشد و یا کاشف از عدول از یک حق در توافق قبلی باشد.

 16. مهران فروغي گفت:

  سلام باتشکر ازتوضیحات جناب عالی

 17. احمد گفت:

  با سلام من قرار دادی برای خرید سیب درختی با فردی در ارومیه بستم مبنی بر حمل سیب از مقصد ارومیه به مرز دوقارون افغانستان و ۸فقره چک هر کدام ۲۵م داده ام و قید کردیم که هر موقع ماشین حمل گردید به نام گیرنده من در دوقارون چکها را تقریبی پاس کنم ودر قرار داد قید گردیده در صورت حما نکردن محموله چکها هیچ اقدام قانونی نگردد با نیرنگ و فریب ۴فقره از ان را پاس نمودم و الباقی چکها را طرح دعوا نموده و قبل از شکایت ایشان من شکایت کیفری نمودم ودر جلسه اول دادگاه که انها چکها را اقدام کردن نتوانستم شرکت کنم باید چکار کنم

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   اگر حکم غیابی صادر شد واخواهی کنید و دفاع کنید که شرایط وصول چک ها طبق قرارداد ایجاد نشده است.

 18. آبتین گفت:

  باسلام .جناب وکیل اگریک واحد آپارتمان را به شخصی بفروشی ودر مدت تعیین شده قرارداد با تمام امکانات و انشغابات بدون ایراد ومشکل وبا رضایت کتبی تحویل خریدار گردد.ولی بعد از مدتی شهرداری به دلایلی صدور پایانکار را به دلیل بدهی وسایر مشکلات به تاخیر بیندازد.واین امر موجب تاخیر در صدور سند تفکیکی گردد.وضیت برای فروشنده وخریدار چگونه خواهد بود.(ضمنا آپارتمان فوق از دست سوم به چهارم منتقل شده وسازنده گان اصلی دو نفر شریک هستند.وزمین دارای سند ملکی می باشد.)البته در خصوص تفکیک سند در قولنامه ذکر شده که سند می بایست توسط سازنده گان اصلی به نام خریدار انتقال داده شود و در خصوص تاخیر در صدور سند مسولیتی متوجه فروشنده نیست. لطفا راهنمایی فرمایید. چون خریدار علیرغم قبول شرایط قصد طرح شکایت دارد.

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   اصل تعهد خریدار دوم یا سوم یا چهارم و … به انتقال سند به قوت خود باقی است ولی نهایتا خسارت تاخیر منتفی گردد.

 19. احمد مرادی گفت:

  با سلام
  درخواست تنظیم قرارداد را دارم

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   شما می توانید موضوع مورد نظر خود را از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال فرمایید تا زمان و شرایط آن اعلام گردد.

 20. امیر گفت:

  سلام روزتون بخیر
  بنده در مورد فروش نقدی و چکی کالاهایی مثل کاشی و پارکت که بعد از فروش ، نصب میشود و اگر بعد از فروش و نصب چکهای مشتری برگشت بخورد ما باید چیکار بکنیم . متن قانونی هست که در فاکتورها ذکر بشود و ما رو بعد از فروش چکی کمک بکند ؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   باید قرارداد محکم تنظیم کنید و فروش فاکتوری پر ریسک است.

 21. امیرحسین کحالی گفت:

  با سلام.آیا شخص ثالث که فاقد هرگونه اهلیت وبعنوان اصیل درمعاملعه نبوده ووکالتی هم ازطرف شخص مالک نداشته. میتواند اقدام به فسخ یکی از تعهدات مندرج در قرارداد که برضرر مالک میباشد نماید .اگر چنین اقدامی نموده باشد آیا امضا ثالث برعلیه مالک قابل استنادواعتبارمیباشد.یا درحکم فضولی بوده ومالک میتواند آنرا ردنماید؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   خیر فسخ ایقاع است و ایقاعات به صورت فضولی قابل تحقق نیست بر خلاف معاملات. فلذا فسخ قرارداد بدون وکالت از صاحب حق فسخ، باطل است نه این که غیر نافذ باشد.

 22. فرهاد گفت:

  با عرض سلام
  اگر کسی یک فقره چک به کسی داد و بین هم قراردادی تنظیم کردن که یا پول و یا اصل چک را تحویل شخص مالک چک دهد ولی آن شخص این کار را نکرد مصداق خیانت در امانت طبق ماده ۶۷۴ قانون مدنی میشود؟

  ممنون میشم اگه پاسخ بدید

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   در ماده ۶۷۴ گفته … داده شده … که ظهور در انتقال نیافتن و عدم تملیک دارد ولکن در مورد سوال شما ظهور در انتقال یافتن چک به طرف با شرط پرداخت عوض و پول آن دارد فلذا مشمول ماده ۶۷۴ به نظر نمی رسد.

 23. محسن وظیفه دان گفت:

  اگر در قرار داد بیع تاریخ چکی از بابت باقیمانده ثمن پس از تنظیم سند مورد معامله باشد وشرایطی در باب وصول چکها در قرارداد ذکر شده باشد ایاشرایط وصول ویاعدم وصول چک مورد معامله بعد از تنظیم سند به شروط ضمن عقد تسری داردیا خیر

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   بعد از تنظیم سند رسمی نیز استناد به فسخ و یا سایر شروط قراردادی ممکن است.

 24. مسعود قاسمی گفت:

  سلام . اگر سه نسخه قرارداد با هم اختلاف داشته باشد و مشاور املاک قلم خوردگی و اضافاتی در قرارداد انجام داده باشد قرارداد از لحاظ قانونی چه حکمی دارد و جعل می باشد؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   هر الحاق یا حذفی بعد از امضاء که ضرر رسانده باشد جعل است.

 25. میلاد گفت:

  با سلام
  راهنمایی های شما به عموم عالی بوده ,
  یک سوال داشتم در مورد ثبت شرکت با مسئو لیت محدود , و اینکه در رابطه بین اشخاص(مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره) چه تفاوتی مهمی بین ( وکیل و امین ) وجود دارد . مسولیت کدام بیشتر است -آیا تنها درصد سهم کافیست و یا این موضوع نیز تاثیر خودش را بر مناسبات و ضرر و زیانها میکند.

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام و تشکر؛
   رابطه بین مدیر عامل و عضو هیئت مدیره رابطه وکیل و یا امین نیست بلکه بین مدیران با خود شرکت رابطه امانت و به نوعی وکالت و نمایندگی وجود دارد. بهتر است که صرف نظر از اساسنامه بین شرکاء توافق نامه داخلی و خصوصی تنظیم شود. وکیل نوعی از امین است.

 26. ایررج گفت:

  با سلام و خسته نباشید خدمت جناب وکیل، بنده سه سال پیش مغازه ۱۲ متری رو در پاساژی پیش خرید کردم به مبلغ ۷۰ میلیون که کل مبلغ رو نقدا تحویل فروشنده دادم، اون زمان چون ساخته نشده بود نوشتیم حدودات بعد ساخت مشخص خواهد شد ، توافق ما طبقه دوم بود ولی تو قولنامه طبقه ای ذکر نشده ، کد رهگیری هم از همون بانگاه گرفتم ، بعد چند روز معامله رو فسخ کردیم و عین همون قولنامه اولی رو نوشتیم ولی طرف نتونست پولمو بده و باز مجبور شدم مغازه رو پس بگیرم، ولی دیگه اینبار نرفتیم بنگاه و همون قرار داد اولی که بنامم بود رو بهم داد و قرار دادی دوم که بنام خودش بود رو پاره کردیم ، حال که پاساژ تکمیل شده حاضر به واگذاری نیست و منم شکایتش کردم ، ایا فتوکپی از قرارداد دوم که شد بنامش رو داشته باشه ولی مهر برابر با اصل روش نباشه برا دادگاه قابل قبول هست ، ایا میتونم حقمو ازش بگیرم، ممنون،

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   تا زمانی که امضای روی کپی سند مورد انکار قرار نگرفته است، کپی سند هم معتبر و قابل استناد است.

 27. علیرضا گفت:

  استاد سلام خسته نباشید از این همه وقت و دقت در مباحث ارائه شده آیا برای شما امکان دارد چارتی از تنظیم قرارداد و برگذاری مناقصه در ادارات دولتی را روی سایت قراردهید و نحوه به اجرا گذاشتن ضمانتهای که پیمانکار ارائه داده است بواسطه عدم انجام تهعدات و یا قرارداد با تشکر

 28. موسوی گفت:

  با سلام
  بنده قرارداد استخدامی با موضوع ٫ قرارداد استخدام بعنوان مدیر اجرایی و عضو هییت مدیره ٫ با مدیر عامل شرکتی امضا نموده ایم که در یکی از مفاد آن قرارداد صراحتا ذکر شده ٫ مقرر گردید قبل از شروع بکار ۵ درصد شرکت پس از طی مراحل لازم بصورت رسمی به کارمند(بنده) واگذار گردد ، که تا به این لحظه و پس از گذشت دو ماه این مهم صورت نگرفته است. سوال از خدمتتان اینستکه با توجه به عدم انتقال رسمی سهم مذکور و موضوع قرارداد که در بالا بدان اشاره شد ، آیا قرارداد نافذ شده است یا خیر؟ و آیا سهم مذکور با توجه به ذکر در قرارداد و عدم انتقال بصورت رسمی در اختیار بنده قرار دارد یا خیر؟
  با سپاس از جنابعالی

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   قرارداد معتبر است و تخلف از شرایط آن به اعتبار و نفوذ قرارداد ارتباطی ندارد. به نظر اصل و نفس انتقال سهام به شما انجام نشده است و بحث انتقال رسمی مطرح نیست. در واقع تعهد به اصل انتقال است نه تعهد به انتقال رسمی. مضافا اگر شرکت متعهد شده باشد که سهام را واگذار کند بی معنی است چون سهامدار باید واگذار کند و این در حالی است که قرارداد با شرکت است.

   • موسوی گفت:

    با عرض سلام مجدد
    موردی که در عرایض قبل باید بدان اشاره می کردم و از قلم افتاد اینستکه مدیر عامل شرکت مذکور حدود ۱۵ درصد از سهام شرکت را دارند. ایا باز هم نیاز به جلب نظر سهامداران دیگر بوده است یا با توجه به قرارداد فیمابین ، ۵ درصد از سهام خود ایشان را باید منتقل کنند.
    با سپاس

    • وکیل امور قراردادها گفت:

     با سلام
     دو چالش دارید : اول اگر قرارداد با شرکت باشد معلوم نیست سهام باید از چه کسی منتقل شود مگر تفسیر شود که از مدیر عامل. دوم این که انتقال باید طبق اساسنامه شرکت باشد که معمولا منوط به تصویب هیئت مدیره است.

 29. سینا گفت:

  با سلام وتشکر بابت مطالب فوق العاده کاربردی ای که اشاره کردید.
  من به عنوان یک دانشجوی تازه فارغ التحصیل با موسسه ای وارد مذاکره جهت انجام پروژه ای برای موسسه شده ام که در قبال ارائه خدمات مالی و معنوی موسسه سفته ای سفید به مبلغ ۱۰میلیون تومان را بابت ضمانت طلب کرده است، ایا نکته ای در مورد بندهای مربوط به سفته وجود دارد؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   ضمن تشکر از شما
   روی سفته بنویسید غیر قابل انتقال به شخص ثالث و حواله کرد خط خورد و در قرارداد بنویسید که با اثبات فلان تخلف کارفرما می تواند شخصا سفته را به میزان خسارات وارده به خود وصول کند.

 30. زاهدزاده گفت:

  درود بر شما
  شغل من مشاور املاک است
  آیا در مبایعه نامه گرفتن چک دوبرابر از فروشنده الزامی ست؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   الزامی نیست بلکه توافقی است. ضمنا چک دو برابر بابت چی؟

 31. اشکان گفت:

  باسلام. خانه ای خریده ام با مبایعه نامه خریدار وفروشنده باهم اشنا هستیم مبلغ ثمن معامله یک میلیارد مشخص شد که نوشته شده ثمن نقدا پرداخت شد به خریدار اکنون برای این که روزی مشکلی پیش نیاید به خاطرپرداخت مبلغ یک میلیارد تومان ثمن نقدی توسط خریدار به فروشنده حال می خواهم بدانم سوال اول ایا می توانم در برگه ای دیگر بعنوان متم مبایعه نامه فوق بنویسیم که این بیع محاباتی بوده ثمن واقعی ملک یک میلیارد تومان می باشد و فروشنده با علم واطلاع کافی نسبت به قیمت عرفی وبازاری ملک انرا به یک میلیون تومان فروخت ومبلغ انرا فروشنده نقدا دریافت کرد از خریدار ضمناخیار غبن از فروشنده ساقط وسلب گردیدوفروشنده کلیه دعاوی فرضیه وواقعیه خودرا در این خصوص با خریدار به صلح خاتمه دادوهیچ اعتراض وادعایی ندارد و بعد از ان هر دونفر امضاکنیم سوال دوم ایا حتما باید در این متم به رابطه خویشاوندی هم اشاره شود به خاطر انجام بیع محاباتی

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   اشاره به رابطه خویشاوندی بهتر است . ضمناً بنویسید : خیار غبن فاحش و یا افحش و یا به هر درجه

 32. ناشناس گفت:

  سلام و تشکر إز راهنماییهای گرانمایه شما استاد بزرگوار
  من قراردادی را با فردی امضا کردم مبنی بر اینکه کلاسی را از مدرسه خود به من اجاره دهد. بابت اجاره ها هم یک چک ضمانت انجام تعهدات بدون تاریخ دادم. تمام أجاره ها را پرداخت کردم و قرار شد با توجه به إتمام تاریخ قرار داد در خردادماه برویم و با پرداخت آخرین اجاره قرارداد را فسخ و چکمان را بگیریم. طرف قرارداد بدون اطلاع چک تضمین را به بأنک برده و مبلغی بیشتر از آنچه طلبکار است از بأنک وصول کرده. چک ضمانت شش میلیون بوده، مبلغ اجاره مانده ٢ میلیون و مبلغ وصولی از بأنک ٢/۵ میلیون. در این مورد چه کار میتوانم انجام دهم. از راهنماییتان سپاسگزارم

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   دعوای استرداد وجه مازاد بر طلب.
   چک ضمانت فی نفسه دین و بدهی محسوب نمیشود و با تخلف صادرکننده قابل وصول است. البته اگر بنای طرفین بر این باشد که چک ضمانت به نوعی وجه التزام ماده ۲۳۰ قانون مدنی و جریمه تخلف باشد، در این صورت وصول کل وجه چک مانع قانونی ندارد در غیر این صورت فقط باید به میزان طلب از کل وجه چک برداشت نمود.

 33. سامان گفت:

  با سلام و تشکر بابت راهنمایی هاتون
  اگر مبلغ معینی برای سرمایه گذاری در شرکتی در ازای چک تضمینی به عامل داده شود، آیا مشکلی از بابت پس گرفتن سرمایه در موعد مقرر که در چک درج شده وجود ندارد؟ به عبارتی چکی که به عهده ی بانک است و گمان میکنم به آن چک رمزدار میگویند، کاملا تضمین شده است و نگرانی ای وجود ندارد؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   اگر چک بانکی تضمین شده، وصول آن از حیث موجودی بانک حتمی است ولکن ممکن است نسبت به آن شکایت کیفری سرقت و کلاهبرداری و ربا و… مطرح شود که در این صورت وصول آن به مشکل میخورد.

   • سامان گفت:

    سلام خیلی ممنون از پاسختون، امکان داره با یه مثال ساده مشکل احتمالی رو که بیان کردین، توضیح بدین؟

    • وکیل امور قراردادها گفت:

     دستور قضایی دائر بر عدم وصول چک و توقیف چک و یا حتی جلب و بازداشت کسی که قصد نقد کردن آن را در بانک دارد.

 34. زهرا گفت:

  با سلام یه سوال داشتم از خدمتتون ممنون میشم راهنماییم کنید.
  من نماینده حقوق یه اداره ای (شهرداری) هستم صورتجلسه ای داریم که شخصی تعهد داده که زمینی را به اداره متنوع اینجانب تحویل دهد ولی الان از دادن آن خود داری میکند آیا ما میتوانیم با استناد به آن صورتجلسه زمین را از طرف بگیرم؟با استناد به چه موادی؟ ضمنا صورت جلسه را اون طرف خودش و چند نفر شاهد امضا کردن ولی رئیس اداره امضا نکرده. در ضمن دو تا صورت جلسه هست که در یکی نوشته شده متهد شده در قبال حق مشرفیت وا گذار خواهد شد و در صورت جلسه دیگری قید شده که طرف متعهد می گردد زمینی را به مساحت ۱۰۰۰ متر به شهرداری واگذار نماید آیا ما میتوانیم با استناد یه این صورت جلسه ها زمین را از طرف بگیریم چطور و چگونه؟ ممنون میشم اگه زود تر جواب بدین خیلی واجبه.

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   اگر شرایط بیع را داشته باشد مسلما مثل هر خریداری شهرداری هم میتواند دعاوی الزام به سند و تحویل مطرح کند ولی اگر عوض نداشته باشد، بیع و انتقال صورت نگرفته است. حق مشرفیت، عوض بیع اصولاً تلقی نمی شود چرا که طبق قانون مدنی عوض در بیع نمی تواند حق باشد ولی به هر حال در قالب قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی به عنوان یک واگذاری و انتقال می تواند قابل اقدام در دادگاه باشد.

 35. حمید گفت:

  سلام
  ایا فردی که با ش کتی قرارداد مشاوره منعقد کرده می تواند بخشی از ثمن قرارداد خود را طی قرارداد به فرد دیگری فرارداد ببندد واین قرارداد قوت دارد

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   اگر منظورتان حواله دادن ثمن است که باید رضایت سه طرف باشد یعنی رضایت شرکت محال علیه و شما محیل و آن شخص محتال.

 36. ناشناس گفت:

  سلام
  اگر سهام شرکتی در حین قرارداد به شرکت دیگری واگذار گردد تکلیف چیست و چه کاری باید انجام داد جهت ادامه قرارداد؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   انتقال سهام شرکت خللی به قراردادهای منعقده وارد نمیکند و شخصیت حقوقی آن شرکت به هر حال پابرجا است.

 37. مریم گفت:

  با سلام
  من و همکارانم بابت استخدام در یک شرکت چکی به مبلغ ۳۰میلیون تومان را بابت ضمانت حسن انجام کار تحویل شرکت دادیم ولی هیچ گونه ذکری در چک نشد که بابت چه چیزی این چک داده شد فقط یک نسخه از چک رو بهمون دادن که روی چک نوشته شده تحویل شرکت داده شد! این چک در وجه شرکت نوشته شده! خلاصه این شرکت موفق به کار نشد و الان تعطیل هست یعنی مدیر عامل این شرکت فردی خودخواه و مغرور و بد حساب بود حقوق کارمندا هم نمیداد من بعد از دو ماه انصراف دادم و بقیه همکارا هم الان انصراف دادن و دنبال چک هاشونن ولی متاسفانه جواب هیچ کدوممون رو نمیده! هیچ آدرسی هم به غیر از آدرس شرکتی ک الان تعطیل هست ازش نداریم ! لطفا راهنماییم کنید آیا میتونه چکها رو به اجرا بزاره؟ ما باید چکار کنیم تا به چک هامون برسیم من اصلا از قانون چیزی نمیدونم خواهش میکنم راهنماییم کنید

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   همگی با هم اظهارنامه استرداد چک های امانی به همون آدرس ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها خطاب به شرکت و مدیر عامل شرکت بفرستید که ظرف ۳ روز چک ها را مسترد نماید. بعد از آن باید همگی با هم شکایت کیفری خیانت در امانت مطرح کنید و یا دعوای حقوقی استرداد چک. این موارد کلیات راه است و باید برای بررسی بیشتر مشاوره بروید.

 38. نیما پیشرو گفت:

  از سخاوت شما در ارئه اطلاعات سپاسگزارم.

 39. ناصر گفت:

  باسلام خدمت شما وکیل محترم.
  بنده یک اپارتمان را طی بیع نامه به شخصی واگذار کردم۰البته سند اپارتمان مذکور هنوز صادر نشده و بنا به مشکلاتی زمان مشخصی هم ندارد۰ولی بنده تمام مسائل مربوط با تاخیر سند را در حضور بنگاه اعلام کردم و در بیع نامه هم قید کردیم که من هیچ تعهدی در خصوص تاریخ صدور سند ندارم.و صدور سند منوط به تفکیک آن توسط سازنده اصلی میباشد. وخریدار با همین شرط از بنده خریداری کرده.ضمنا یک فقره چک ضمانت به صورت امانت در بنگاه از من اخذ شد که در قرارداد قید شده.
  حالا سوال من اینه که با این شرایط باز هم مسولیتی در اینده به عهده من خواهد بود.ضمنا خودم دست دوم خریدم.– با تشکر از شما-منتظر جواب هستم

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   با این شرط خسارت به شما تعلق نمیگیرد ولی نمیتوان گفت که دیگر هیچ تعهدی در خصوص سند ندارید. مضافا در دعاوی تنظیم سند طرف اصلی دعوا مالک رسمی است و طرف دعوا قرار گرفتن شما بخاطر رعایت تشریفات دادرسی و اثبات ایادی قراردادی است.

 40. جعفری گفت:

  باسلام وادب ازاطلاعات شماسپاسگذارم اینجانب مخواهم قسمتی از دفتر کارم را به دفتر مهندسی که درضنن دوست هستیم اجاره دهم لطفا در مورد قرارداد راهننایی بفرمایید

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   در اجاره اتاق اداری بهتر است که قید شود از ساعت ۸ صبح تا ۸ عصر و به غیر از روزهای تعطیل تا نظارت مالک کل دفتر بر اتاق اداری محفوظ باشد. مضافا ذکر شود فقط کلید اتاق داده شود نه کلیدهای کل ساختمان و این که با فسخ یا اقاله یا تخلیه قرارداد کل دفتر قرارداد اتاق نیز قابل فسخ باشد و وکالت داشتن مالک در تخلیه اتاق و تعویض قفل و نکات دیگر که لازم است قرارداد محکم تنظیم شود.

 41. توکل اسدی گفت:

  سلام بنده قردادی با یک اداره امضاء کردم بابت اجاره سالن به مدت یکسال قرارشد هزینه اب وبرق را به صورت مساوی بدهیم اما من متوجه شدم که من فریب خوردم که مصرفی برق وگاز من یک دهم انان می باشد راهنمایی فرمایید من چکار کنم

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   اقدام حقوقی توصیه نمیشه و بهتر است با مذاکره این توافق ناعادلانه رو اقاله کنید مضافا فرض بر این است که شما تساوی عرفی در مصرف را نیز در نظر داشتید.
   مع ذلک به لحاظ حقوقی کل قرارداد با خیار غبن مستفاد از ماده ۴۱۹ قانون مدنی قابل فسخ است که در این صورت هم تا بخواهید فسخ کنید، عملا مدت اجاره تمام شده است.

 42. کوچکی گفت:

  عالی بود بسیار ممنونم

 43. مسعود گفت:

  با سلام و احترام خدمت جناب وکیل و با تشکر از مطالب و اطلاعات مفیدی که به اشتراک گذاشته اید.
  بنده قصد دارم یک واحد تولیدی-صنعتی را بصورت اقساط طی هفت چک یک ماهه واگذار نمایم. چک ها را به هنگام امضای قرارداد دریافت کرده و واحد تولیدی را تحویل خواهم داد. لطفا راهنمایی بفرمایید که آیا چک ها یایستی چک خود خریدار بوده و در وجه حامل باشند و یا الزامات دیگری نیز لازم است؟؟ و چه جمله ای در متن قرارداد گنجانده شود که در صورت بلامحل بودن هر کدام از چک ها، بتوانم واحد تولیدی را از فروشنده پس بگیرم؟؟ پیشاپیش بسیار سپاسگزارم.

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   چک ها به نام خریدار و در حضور شما مفاد آن تکمیل و امضاء گردد و در وجه حامل یا شما تفاوت خاصی ندارد. و حتی الامکان فرد معتبر دیگری نیز به عنوان ضامن پشت چک را امضاء نماید. در خصوص برگشت هر کدام از چک ها حق فسخ داشته باشید البته بهتر است متن قرارداد حقوقی تنظیم گردد و صرف درج حق فسخ کافی نیست.

 44. علی گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  آیا قرارداد بدون حضور شاهد اعتبار دارد؟
  آیا قرارداد فقط با امضا و نوشتن نام فرد و تاریخ و اثر انگشت اعتبار پیدا می کند و قابل استناد هست؟

 45. مجید گفت:

  باسلام واحترام :اگر درقراردادجعاله بین بانک واینجانب هیج کدام ازجاهای خالی قرارداد ازقبیل مبلغ جعل…….. زمان ابتدا وانتهای قرارداد……. عملی که باید انجام گیرد……..جریمه تاخیر تادیه……. و ….. پرنشده اند واینجانب وضامنین امضا نموده ایم.بع علت به تعویق افتادن قسط ۱۷ و۱۸ با اینکه دو برابر مبلغ دریافتی وام سند دررهن بانک میبوده است بانک پرونده را به وکیل داده ودادخواست حقوقی برعلیه اینجانب اقامه گردیده است.وبانک فراموش کرده که جاهای خالی مفاد قرارداد را پرکند.آیا این قرارداد ازلحاظ حقوقی اعتباری دارد یا خیر؟ باتشکر

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   اگر بتوان از طریق دفترچه اقساط در نهایت مبلغ قرارداد رو مشخص کرد، صرف پر نشدن جای خالی قرارداد دلیل بطلان عقد نیست.

 46. نادری گفت:

  با سلام و احترام
  با سپاس از توضیحات . مدت قراردادی منقضی میگردد و پیمانکار به تعهدات خود در مدت قرارداد عمل نمینماید. آیا کارفرما میتواند با استیذان از مفاد همان قرارداد ، فسخ قرارداد را ابلاغ نماید؟ولو یک یا دو سال بعد. ضمن اینکه استحضار دارید اعلام فسخ تبعاتی دارد از جمله ضبط ضمانت نامه.

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   مدت قرارداد با مدت تعهد تفاوت دارد. در اکثر قراردادهای غیر حرفه ای مدت قرارداد در واقع همون مدت تعهد است که انقضای آن باعث انحلال و یا حق فسخ نمیشود.

 47. فرهادامینی گفت:

  باتشکروسپاس از مطالب ارزنده وآموزنده جنابعالی که درپیشبرد اهداف سازنده بسیارمهم وشایسته می باشد

 48. زینت صالحی گفت:

  باسلام یک سوال حقوقی…… ایاچک سفید امضا از لحاظ حقوقی یک سند سفید امضا تلقی میگردد یا خیر؟

 49. زینت صالحی گفت:

  باسلام. توضیحات بسیار عالی بود مخصوصا ارکان شکلی وعمومی بخوبی توضیح داده شده بودتشکر میکنم. پیروز باشید

 50. احمدرضا گفت:

  با سلام خدمت جناب وکیل :
  من پدرم قبل پدربزرگم مرحوم شدند. چندسال بعد ایشان مرحوم گشتند و وصیت نامه ایشان مبنی براینکه سهم ارث پدرمان به فرزندانش واگذار گردد پیدا نشد. عموی بنده متنی مبنی براینکه ایشان چنین وصیتی انجام داده اند تنظیم کرده و تمامی وراث آنرا امضا نمودند. می خواستم بدانم آیا این مورد مانند یک سند عادی است؟ واینکه میتوانم درخواست تنفیذ آن را از دادگاه بنمایم؟
  با تشکر فراوان

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   اگر وارثین چنین وصیتی را قبول نموده اند دعوای اثبات وصیت و یا تنفیذ آن حسب مورد قابل طرح به نظر میرسد. متن تنظیمی عموی شما سند وصیت نیست بلکه کاشف از وصیت است.

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.