وکیل امور قراردادها
دکمه اشتراک گذاری تلگرام

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد


تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد

 

خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد ، علیرغم شباهت ظاهری آن ها، دو اصطلاح حقوقی است که دارای تفاوت های ماهوی و شکلی در دعاوی مطالبه خسارت می باشند که ما در این جا تفاوت های مهم این دو را توضیح می دهیم تا در تنظیم قراردادها به این تفاوت ها دقت گردد :

خسارت تاخیر در انجام تعهد یک خسارت قراردادی و توافقی و یک نوع وجه التزام مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی است که موضوع آن شامل کلیه تعهدات اعم از تعهدات پولی و غیر پولی می شود و میزان آن بنا به توافق طرفین است و حتماً باید در قرارداد بر آن توافق شود تا مورد پیدا نماید.

خسارت تاخیر تادیه یک نوع خسارت قانونی مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است که به حکم قانون در خصوص تاخیر در پرداخت تعهدات پولی مثل چک و سفته و ثمن و اجاره بها و… به شخص بدهکار تعلق می گیرد و مقدار آن طبق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی است اگر چه طرفین بر آن توافق ننموده باشند. 

خسارت تاخیر در انجام تعهد در ستون خواسته دادخواست به عنوان یک خواسته اصلی باید قید شود و تمبر دادرسی از همان ابتدا بر اساس آن تا تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می گردد ولی در خسارت تاخیر تادیه تمبر دادرسی در ابتدا به آن تعلق نمی گیرد و مضافاً می توان در اثنای دادرسی به موجب یک لایحه آن را درخواست نمود.

خسارت تاخیر در انجام تعهد پولی را نمی توان در دادخواست از زمان تخلف تا تاریخ ایفای تعهد ذکر نمود چرا که دادگاه استحقاق خواهان را تا زمان صدور رای بدوی و یا تجدیدنظر می تواند احراز نماید و برای ما بعد از حکم قطعی باید دادخواست مستقل و مجدد مطرح شود ولی خسارت تاخیر تادیه را می توان به حکم قانون از زمان تخلف تا زمان ایفای دین و پرداخت درخواست نمود و این یک مزیت بسیار زیاد برای خسارت تاخیر تادیه نسبت به خسارت تاخیر در انجام تعهد است.

اگر مبلغ روزانه خسارات تاخیر در ایفای به موقع تعهدات پولی بیشتر از نرخ خسارت تاخیر تادیه اعلامی بانک مرکزی توافق گردد (به فرض که چنین شرطی صحیح باشد) خسارت تاخیر در انجام تعهد محسوب می شود نه خسارت تاخیر تادیه فلذا بدی چنین شرطی در قرارداد این است که خواهان از مزایای خسارت تاخیر تادیه محروم می گردد ولی خوبی آن این است که مقدار آن را می توان چند برابر نرخ تورم تعیین نمود که البته برخی از دادگاه ها توافق بر مازاد نرخ تورم را نمی پذیرند که در این صورت خوبی خاصی برای خسارت تاخیر در انجام تعهدات پولی متصور نیست.

خسارت تاخیر در انجام تعهدات پولی حتی در صورت عدم تمکن مالی مدیون نیز به وی تعلق می گیرد ولی خسارت تاخیر تادیه مشروط به تمکن مالی مدیون است و به همین خاطر وقتی حکم اعسار صادر شود، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اعسار قطع می شود.

نظر تخصصی وکیل قراردادها :

با توجه به تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد ، به نظر من برای تاخیر در پرداخت تعهدات پولی مثل چک و سفته و مبلغ ثمن مبایعه نامه و… در  هنگام تنظیم قرارداد خسارت روزانه تعیین نکنید!! بگذارید همان خسارت تاخیر تادیه بانک مرکزی به آن تعلق بگیرد. مزایای نحوه دادرسی خسارت تاخیر تادیه بسیار بیشتر از مزیت بیشتر بودن نرخ خسارت تاخیر در انجام تعهد است مضافاً که احتمال دارد قاضی توافق بر تعیین نرخ بیشتر از نرخ تورم بانک مرکزی را اصلاً قبول نکند. حتی وقتی که در قرارداد خسارت تاخیر در انجام تعهد تعیین شده باشد و بعداً در هنگام ثبت دعوا بخواهید آن را به خسارت تاخیر تادیه تبدیل کنید، وجاهت قانونی ندارد هرچند که مبلغ خسارت تاخیر در انجام تعهد را تا حد مبلغ خسارت تاخیر تادیه کم کنید.

خسرو صالحی – (وکیل تنظیم قراردادها)

۸۸۹۷۹۵۷۱ ۰۲۱

بیشتر بدانید :   تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد در قراردادها

سوالات کاربران


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir