وکیل امور قراردادها
دکمه اشتراک گذاری تلگرام

نکات کاربردی چک و سفته در تنظیم قراردادها


نکات کاربردی چک و سفته در تنظیم قراردادها

نکات چک و سفته

چک و سفته در قراردادها نقش پرکاربرد دارند. بنابراین باید نکات کاربردی چک و سفته در تنظیم قراردادها را در نظر بگیریم. در این مقاله نکات حقوقی مهم چک و سفته که هر شخصی باید از آن مطلع باشد را بررسی می کنیم. این نکات عموماً تجربه دعاوی و پرونده هایی است که دیگران درگیر آن بوده اند و چه هزینه ها و وقت هایی که در دادگاه ها تلف کردند و شما در چند دقیقه با خواندن یک مقاله از آن تجربیات مجانی استفاده می کنید!!

الف : نکات ماهیتی و ثبوتی

۱- اولین نکته این است که به تفاوت های چک و سفته مسلط باشید تا در تنظیم قرارداد بهترین تصمیم را بگیرید. به طور کلی نمی توان گفت چک یا سفته کدام بهتر است بلکه باید موردی قضاوت کرد. در این مورد به مقاله “تفاوت چک و سفته” در همین سایت مراجعه کنید. (متن مقاله)

۲- در قرارداد ذکر کنید که چک یا سفته بدل از اصل تعهد به پرداخت ثمن نیست و فروشنده می تواند بر اساس خود قرارداد نیز اقدام به مطالبه ثمن نماید. چرا که ممکن است چک یا سفته مفقود شود و در این صورت اگر بخواهید بر اساس خود قرارداد اقدام نمایید، دادگاه نمی پذیرد و حق شما را منحصر در مطالبه بر اساس خود چک یا سفته می داند.

۳- تعویض چک مذکور در قرارداد با چک دیگر باید با رعایت تمام جوانب و سنجیدن آثار حقوقی آن انجام شود. مثلاً اگر در قرارداد بابت ثمن معامله چک گرفته اید و شرط کرده اید که اگر چک پاس نشد، حق فسخ داشته باشید، حال اگر این چک را با چک دیگری تعویض کنید، ممکن است در دادگاه برگشت خوردن چک جدید دلیل بر ایجاد حق فسخ برای شما محسوب نشود.

۴- اگر در معامله خریدار دو نفر است و چک متعلق به یکی از خریداران، حتماً خریدار دیگر هم پشت چک را به عنوان ضامن امضاء کند.

۵- اگر بابت بدهی چک خود می خواهید به تدریج پول را به دارنده چک پرداخت کنید، در این صورت باید اثبات شود که تمام پرداختی های شما به صورت نقدی و یا کارت به کارت بابت این چک بوده است والا دارنده چک بعد از دریافت تمام این پول ها و علی رغم این که وجداناً و شرعاً وجه چک را دریافت نموده است، چک را در دادگاه اقدام می کند و به احتمال زیاد نمی توانید اثبات کنید که پرداختی های شما بابت چک بوده است. فلذا محکوم به پرداخت وجه چک می شوید و ناچاراً برای استرداد مبالغ پرداختی خود باید دعوای استرداد وجه علیه دارنده چک (دریافت کننده) مطرح کنید.

۶- اگر شخصی که شما چکی از او دارید، زودتر از سررسید چک پول به حساب شما واریز یا کارت به کارت کرده و درخواست استرداد لاشه چک را نموده است، در این صورت شما باید قبل از پس دادن چک، اول بررسی کنید که پول از حساب چه کسی به حساب شما کارت به کارت شده است؟؟ صرفاً با دیدن اس ام اس واریز وجه به حسابتان خوشحال نشوید!! چرا که ممکن است پول را شخص دیگری به حساب شما واریز نموده و شما به خیال این که وجه چک را دریافت کرده اید، اصل چک را به صاحب چک پس می دهید ولکن شخص صاحب حسابی که از آن حساب به حساب شما پول واریز شده است، دعوای استرداد وجه علیه شما مطرح می کند!! فلذا برای این که مجبور به متوسل شدن به طرح شکایت کیفری تبانی بین صاحب چک و صاحب حساب نشوید، از همان اول از هویت واریز کننده وجه مطلع و مطمئن شوید.

۷- هیچ گاه با چک کشیدن به کسی پول قرض ندهید. چرا که صدور چک به معنی بدهی به دارنده چک است در حالی که شما قصد قرض دادن به گیرنده چک را دارید. بنابراین به حسابش پول را به عنوان قرض واریز یا کارت به کارت کنید.

۸- اگر نمی خواهید تا مدتی طرف مقابل قرارداد، چک را خرج کند (مثلاً به علت احتمال فسخ یا کشف عیب کالا) به خط زدن عبارت چاپی (حواله کرد) در متن چک اکتفا نکنید بلکه در متن چک بنویسید : غیر قابل انتقال به شخص ثالث.

۹- ممکن است شما در یک معامله ادعای تهاتر یا فسخ یا حق حبس (پرداخت نکردن چک تا زمانی که اول فروشنده خانه را تحویل دهد) داشته باشید و نخواهید چک را پاس کنید ولی دارنده چک، چک را خرج می کند و عملاً با این کار شما را در مقابل کار انجام شده قرار می دهد. در این صورت نمی توانید در برابر شخص ثالث (دارنده جدید) به اشکالات و ایرادات معامله استناد کنید مگر این که بتوانید اثبات کنید خرج کردن چک به طور صوری انجام شده و دارنده جدید شرخر و دست نشانده و هم کاسه طرف قرارداد شما است نه یک دارنده با حسن نیت.

وقتی شرخر علیه شما طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک می نماید، باید یک دعوای مستقل علیه فروشنده به خواسته فسخ قرارداد مطرح کنید و سپس دعوای تقابل علیه شرخر به خواسته استرداد چک و سپس دعوای جلب ثالث در دعوای تقابل علیه فروشنده به خواسته استرداد چک و سپس تقاضای رسیدگی توامان به هر دو دعوای فسخ و استرداد چک. البته بعضی دادگاه ها دعوای تقابل علیه خوانده جدید را هم می پذیرند که در این صورت نیازی به طرح دو دعوا نیست بلکه یک دعوای تقابل علیه خواهان (شرخر) و دارنده قبلی چک کفایت می کند.

نشانه های اثبات شرخر بودن خواهان دعوای مطالبه وجه چک :

– عدم طرح دعوا علیه کسی که از او چک را گرفته است. یعنی فقط علیه صادرکننده شکایت کرده است. در صورتی که هر طلبکار متعارف و واقعی علیه دست قبلی (ظهرنویس) نیز شکایت می کند.

– عدم وجود معامله بین شاکی (شرخر) و ظهر نویس (دست قبلی).

– عدم تناسب شخصیت شاکی با مبلغ چک در مبالغ بالا. مثلاً چک ۵۰۰ میلیونی توسط فرد معتاد یا بیکار طرح دعوا شده است.

– امضاء نکردن انتقال دهنده در ظهر چک در وجه حامل. چرا که هر چند چک در وجه حامل با قبض و اقباض منتقل می شود ولی طلبکار با حسن نیت حتی چک در وجه حامل را هم از انتقال دهنده می خواهد پشت آن را امضاء کند.

– انتقال چک بعد از برگشت خوردن آن. یعنی بعد از صدور گواهی عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری پشت نویسی و منتقل کند. انتقال گیرنده در این حالت در اکثر مواقع شرخر است چرا که هیچ طلبکار متعارف و واقعی، چک مُرده را قبول نمی کند. به همین خاطر ماده ۱۱ قانون صدور چک به چنین فردی اجازه طرح شکایت کیفری نداده است و قانونگذار به چنین فردی بدبین است. خب همین ملاک در دعاوی حقوقی هم وجود دارد و خواهان دعوای چنین چکی دارنده با حسن نیت نیست. البته انتقال چک بعد از برگشت خوردن آن در هر صورت انتقال تجاری نیست و فی نفسه ایراد دارد و نهایتاً انتقال مدنی است حتی اگر انتقال گیرنده آن طلبکار واقعی و با حسن نیت باشد.

– گاهی شرخر ناخودآگاه آدرس خود را در زمان پشت نویسی چک و یا در متن دادخواست همان آدرس انتقال دهنده قید می کند.

۱۰- نکات مهمی که در رابطه با چک تضمین یا چک ضمانت حسن انجام کار در قراردادها باید در نظر داشته باشید :

اولاً : مشخص کنید که چک تضمین یا حسن انجام کار بدل از انجام اصل تعهد و آن کار هست یا نیست. مثلاً هم وجه چک ضمانت اخذ جواز ساخت را می توانید بخواهید و هم الزام سازنده به خود اخذ جواز ساخت.

ثانیاً : مشخص کنید که چک تضمین با خسارت روزانه تاخیر در انجام تعهد قابل جمع است یا نیست.

ثالثاً : اگر شما چک تضمین یا ضمانت حسن انجام کار را صادر کرده اید، می توانید با یک شرط در قرارداد، بار اثبات را برعکس کنید. یعنی شرط کنید که وقتی کارفرما (متعهد له) می تواند بر روی چک اقدام کند که تخلف متعهد را با دلایل موجه اثبات نماید. در صورتی که اگر این شرط نشود، در حالت استاندارد، بار اثبات حسن انجام تعهد به عهده خود متعهد است. چرا که اصل بر عدم انجام تعهد است و فقط دارنده چک کافی است که ادعای تخلف نماید و نیازی به اثبات تخلف ندارد.

رابعاً : حتماً در چک تضمین بنویسید (غیر قابل انتقال به شخص ثالث) تا فقط خود طرف قرارداد بتواند اقدام کند و شما بتوانید در برابر او حسن انجام تعهد خود را اثبات و دعوای استرداد چک مطرح کنید والا اگر چک تضمین را خرج کند، در برابر شخص ثالث نمی توانید به حسن انجام تعهد خود استناد و تقاضای استرداد چک را کنید. چرا که ارتباطی به شخص ثالث ندارد.

خامساً : چک تضمین در رویه اکثر دادگاه ها چک امانی تلقی نمی شود. فلذا اگر طرف مقابل بر خلاف قرارداد چک تضمین را برگشت بزند و اجرا بگذارد، خیلی امیدی به اخذ حکم کیفری خیانت در امانت نیست.

سادساً : در تمام قراردادها می نویسند بابت تضمین حسن انجام تعهدات در حالی که باید به صراحت مشخص شود که تضمین انجام کدام تعهد؟! چرا که کلی گویی در این مورد موجب می شود که مثلاً کوچکترین تخلف از قرارداد مجوز وصول چک تضمین باشد که معقول نیست.

۱۱- در تنظیم قرارداد برای استرداد چک ضمانت اجرا تعیین کنید. مثلاً اگر قرارداد فسخ یا باطل شد، فروشنده باید لاشه چک های ثمن را ظرف سه روز مسترد نماید والا روزانه مبلغ فلان ریال خسارت تاخیر در انجام تعهد دریافت می گردد.

ب : نکات شکلی و اثباتی

۱۲- از چک خود کپی بگیرید و در نسخه کپی چک، رسید دریافت چک را از گیرنده چک بگیرید و حتی الامکان از او بخواهید که تاریخ را نیز درج کند تا هم تحویل چک و هم موعددار بودن چک در دادگاه قابل اثبات باشد.

۱۳- اگر به راستی و درستی شخصیت صادرکننده چک شک دارید، می توانید از او بخواهید که در کپی چک اثر انگشت خود را بزند تا بعداً در دادگاه نتواند صدور چک از ناحیه خود را انکار نماید. چرا که درج اثر انگشت در اصل چک مرسوم نیست و ممکن است بانک ایراد بگیرد. اخذ اثر انگشت در کپی چک به این خاطر است که صاحب حساب ممکن است با سوء نیت امضای اصلی خود را در متن چک درج نکند و شما از این موضوع بی اطلاع باشید.

۱۴- چک خط خورده و چک از قبل نوشته شده و چک از قبل امضاء شده حتی الامکان نگیرید و چک در حضور شما پر و امضاء شود. چرا که ممکن است با اطلاع و تبانی صاحب حساب، چک را شخص دیگری نوشته و امضا کرده باشد تا بعداً صاحب حساب چک در دادگاه به راحتی بتواند ادعای جعل امضاء نماید.

۱۵- یکی از اختلافات مهم چک در دادگاه ها، بحث چک سفید امضاء است. در مواردی صادرکننده چک امضای خود را قبول دارد لکن ادعای سفید امضاء بودن چک را می کند یعنی اول چک امضاء شده و بعداً متن آن (تاریخ و وجه و بابت) پر شده است.

قاعده این است که چک سفید امضاء فی نفسه معتبر و صحیح است. چرا که صادرکننده با سفید امضاء کردن چک، اختیار پر کردن متن چک را به دارنده داده است. لکن اگر دارنده از حدود اختیارش در قرارداد و یا بنای مقرر تجاوز کند، سوء استفاده و خیانت در امانت محسوب می شود و در نتیجه وجه چک قابل مطالبه نیست.

در اختلافات چک سفید امضاء این بحث مطرح می شود که آیا دادگاه حقوقی می تواند به موضوع تجاوز از اختیار رسیدگی کند و یا لاجرم باید شکایت کیفری طبق ماده ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مطرح کرد؟؟ و دیگر این که بار اثبات به عهده کیست؟؟ یعنی آیا صادرکننده چک باید تجاوز دارنده از حدود امانت و اختیار را اثبات کند و یا دارنده چک (پر کننده) باید رعایت امانت را اثبات کند؟؟

فلذا برای پیشگیری از این اختلافات، اگر چک سفید امضاء صادر یا دریافت می کنید، باید سقف و حدود اختیار را در قرارداد قید کنید که مشکلی پیش نیاید.

نکته مهم دیگر این است که در مواردی صادرکننده چک دسیسه چینی می کند و چک را به نحوی می نویسد که سفید امضاء جلوه داده شود. مثلاً اول امضای بزرگ زده باشد و بعد از آن متن چک را طوری نوشته که کمی از نوشته ی متن چک روی امضای چک بیفتد تا بعداً در دادگاه ادعای سفید امضاء بودن مطرح کند. باید مواظب چنین کلک هایی باشیم. همچنین می توان برعکس عمل کرد و برای جلوگیری از ادعای سفید امضاء بودن، از صادرکننده خواست که کمی از امضایش روی نوشته بیفتد.

۱۶- انکار امضای چک و یا ادعای جعل امضای چک از ناحیه صادرکننده موضوع مهم و شایع در دعاوی چک است که در این خصوص به مقاله اینجانب تحت عنوان “آیا امضای چک قابل انکار است” در همین سایت رجوع نمایید. (متن مقاله)

۱۷- اگر صادرکننده در دادگاه حقوقی ادعای جعل امضاء مطرح نمود، جعل امضای چک ملازمه با سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری دارد. در این صورت دفاع کنید که چرا صادرکننده در همان زمان شکایت کیفری سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری مطرح ننموده است؟؟ یقیناً کسی که امضایش جعل شده، پیگیر کار خود است و شکایت سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری را نیز همراه با ادعای جعل مطرح می کند نه این که بگذارد و بگذرد و تازه در دادگاه حقوقی در برابر دعوای دارنده چک صرفاً یک جمله بگوید امضای من جعلی است!! اگر ادعای جعل دارد لزوماً باید سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری را نیز اثبات کند.

۱۸- اگر چک را از ظهرنویس می گیرید، حتی الامکان از رضایت صاحب حساب چک مطمئن شوید. چرا که ممکن است چک امانی یا مسروقه باشد. حتی گاهی ممکن است بین صادرکننده و شخصی که شما چک را از او گرفته اید (دارنده اول و ظهرنویس) شکایت صوری خیانت در امانت نسبت به چک مطرح باشد تا صادرکننده بتواند به استناد حکم کیفری، در برابر شما از مسئولیت مبرا شود. در این صورت اگر حکم کیفری صادر شده باشد، شما در مقابل کار انجام شده قرار گرفته اید!! و نمی توانید به آن حکم کیفری اعتراض ثالث نمایید.

۱۹- می توانید در ذیل امضای خود در چک، تاریخ صدور را درج کنید تا موعددار بودن چک به راحتی قابل اثبات باشد ولی ممکن است طرف مقابل از شما نپذیرد. البته با بانک نیز هماهنگ کنید که نقص امضاء نگیرد.

۲۰- وقتی چک را از صادرکننده می گیرید، چند بار مندرجات آن را با وسواس بررسی کنید تا اشتباهی در مبلغ و تاریخ عددی و حروفی و ریال و تومان و نقطه ها نباشد.

۲۱- وقتی حکم دادگاه به نفع شما در خصوص چک صادر می شود، چند بار حکم دادگاه را با مشخصات و شماره و مبلغ چک تطابق دهید تا اگر در رای دادگاه اشکال تایپی وجود داشته باشد، بلافاصله تقاضای صدور رای اصلاحی کنید. در خیلی موارد طرف خوشحال که حکم به نفعش صادر شده، تازه در مرحله اجرای احکام متوجه شده است که یک صفر یا نقطه در رای تایپ نشده و دوباره از اول مجبور به درخواست رای اصلاحی و ابلاغ و تجدیدنظر و اجراییه شده است!! یعنی دو سال عقب افتادن فقط بخاطر تایپ نشدن یک صفر در رای و دقت نکردن در همان زمان ابلاغ رای.


خسرو صالحی (وکیل پایه یک دادگستری و وکیل قراردادها)

khosro_salehi@yahoo.com

۸۸۹۷۹۵۷۱ – ۰۲۱

بیشتر بدانید :   آموزش کاربردی قراردادها

سوالات کاربران


۹۷ سوال ارسال شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 1. محسن تاجیک گفت:

  با سلام و احترام
  ضمن تشکر و سپاس و قدردانی از زحمات شما عزیزان، پیشنهاد میکنم در خصوص قانون پیش فروش ساختمان نیز مطالب خوبی مانند این مطلب، بنویسید.
  خداوند به شما اجر نیکو دهد

 2. نادر گفت:

  باسلام وعرض ادب من یک قرارداد کارتنظیم کردیم برای وصول مطالبات مبلغ صد میلیون تومن سفته گرفتند که درقراردادقیدشد بابت وثیقه وتعد انجام کار آیا درصورت اجرای سفته من میتوانم بااین قرارداد مانع از اجرای سفته شوم باتشکر

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   مشخص است که اگر وصول سفته طبق قرارداد باشد که قابل اقدام باشد و اگر بر خلاف قرارداد باشد خیر البته اگر به شخص ثالث منتقل و خرج کنند کار شما دشوار می گردد.

 3. ناشناس گفت:

  با سلام, آیا خود چک در امور اجاره دلیل بر انجام اجاره هست؟ بدین صورت که اگر چک تحویل موجر شود اما در نهایت منجر به تنظیم سند رسمی جهت اجاره نشود و ملک هم مورد استفاده مستاجر واقع نشود و دارنده هم چکها را اجرا گذارد, و پس از اقامه دعوا خیانت در امانت آیا دارنده میتواند به نوشته روی چک مبنی بر اینکه(چک به جهت اجاره میباشد) اشاره کند و عقد اجاره را بین خود اثبات کند؟برای مطالعه در این زمینه به چه منبعی میتوان رجوع کرد؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   بله میتواند حداقل به عنوان یک اماره و نشانه بر اثبات عقد اجاره باشد و در کنار سایر امارات قضایی برای قاضی علم حاصل نماید.

 4. sma گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  من قصد مشارکت در یک کاری را دارم که سرمایه از من و کار از دیگری است و باید قرداد مضاربه بسته بشه
  چه نکاتی باید در اینجور قراردادها رعایت بشه ؟
  گرفتن چک و سفته باید به چ شکلی باشه که تضمین بازگشت سرمایه باشه و مشکلی پیش نیاد

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   سلام؛
   مهم ترین بحث در قرارداد شما این که مشارکت مدنی است و یا فقط مضاربه است. باید دقیقاً مشخص بشه و یک قرارداد محکم تنظیم کنید. صرف چک و سفته گرفتن بدون قرارداد محکم فایده ندارد.

 5. عزیزی گفت:

  سلام من یک فقره چک بابت خرید خودرو دادم که پس از چندی باحضور شاهدین معامله فسخ شده ولی چک پس نگرفتیم وایشان بر روی چک اقدام نموده اند لطفا راهنمای کنید

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   بعد از فسخ قرارداد، چک ثمن امانت نزد فروشنده محسوب می شود و اقدام به وصول آن توسط فروشنده جرم خیانت در امانت است.

 6. حمید گفت:

  سلام خیلی عالی بود وجود وکلا متعهد و متخصص چون شما مایه دلگرمی است موی باشید

 7. شبنم گفت:

  سلام .ممنون از سایت مفیدتون
  یه سوال داشتم ماداریم یه خونه میخریم که چون هنوز سند ش حاضر نیست نمیتونیم وام رو دریافت کنیم وبرای اینکه بتونیم ملک خونه باشیم؛تصمیم داریم ابتدا کل پول خونه روبه فروشنده بدیم و بعد که سند حاضرشدو وام به فروشنده تعلق گرفت وجه اضافه رو ازش پس بگیریم؛چه تضمین راحت و ساده ای میتونیم برای پرداخت وجه وام از فروشنده بگیریم؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   باید یک قرارداد محکم بنویسید. یک فرد معتبر هم متضامناً مسئول و متعهد به اجرای تعهد فروشنده گردد.

 8. مسعود گفت:

  با سلام
  من میخوام با شخصی غریبه در شهر ایشون که با ما فاصله زیادی داره ، شراکت کنم و شرکت بزنیم ( به صورت ۵۰-۵۰ ) و ایشون گفته برای ضمانت پولی که بهش میدم ، ماشین آلات رو به نام من میکنه . به نظرتون قبول این ضمانت منطقیه ؟ چیکار باید بکنم ؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   به این نحو خیر. در واقع ماشین آلات باید یکی از تضامین شما باشه و حق شما رو منحصر به تملک ماشین آلات نکنه.

   • مسعود گفت:

    با تشکر از پاسختون
    به نظرتون باید چه تضامینی از شریکم بگیرم

    • وکیل امور قراردادها گفت:

     یک نفر فرد معتبر نیز ضامن تضامنی تعهداتش بشه. علاوه بر اینکه ماشین آلات رو به عنوان وثیقه دارید، قید نمایید که این تضامین مانع از حق مراجعه طلبکار به سایر اموال بدهکار نمی گردد.

 9. رضا گفت:

  با سلام و تشکر بسیار از مطالب آموزنده جنابعالی:
  من ضامن وام ۹ میلیون تومانی دوستم در یک موسسه شدم و چک ۱۵ میلیون تومانی بابت ضمانت اصل و سود از من نیز گرفتند با ندادن اقساط چک را برگشت زده و از حقوق ماهانه من به اندازه ۱۵ میلیون کسر به اجرای احکام دادگاه واریز شده است موسسه چک برگشت خورده را عودت نمیدهد و مدعی است هنوز وام تسویه کامل نشده است و بیش از ۱۲ میلیون دیگر مطالبه میکند .برای گرفتن چک ضمانت برگشت خورده که تماماً از حقوقم کسر شده چه مسیری بابت طی کنم.

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   ابتدا اظهارنامه استرداد چک ارسال نمایید و سپس دعوای استرداد چک مطرح کنید.

 10. محمدی گفت:

  با سلام.بنده یک وامی میخواهم بگیرم به مبلغ ۱۵ تومان.کسی که میخواهد ضامن بنده بشود میگویید که ۲۰ تومان سفته باید به من بدی!میخواستم بدونم که سفته رو چه جوری باید بنویسم که بعدا برایم مشکلی پیش نیاید؟ا

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   اگر اصولی می خواهید کار کنید باید یک (قرارداد ضمان) بین خودتون بنویسید. صرف نوشتن جملاتی در سفته کافی نیست. در هر صورت باید حواله کرد آن خط بخورد و غیر قابل انتقال به غیر را هم در آن بنوسید.

 11. حامد گفت:

  ضمن عرض سلام و تشکر .مطالب شمارو خوندم و مفید بود برام.تشکر میکنم.
  سوالی دارم.بنده در یک شرکت هواپیمایی کار میکنم که در ابتدا یک سفته پنج میلیون تومانی بابت حسن انجام وظیف از ما خواستن و حالا که میخوان مارو کلاس تایپ هواپیما بفرستند دوباره سی و پنج میلیون دیگه از ما سفته میخوان و این در واقع به قول خودشون برا اینه که شما نرید شرکت دیگه ای کار کنید و این در حالیه که پول کلاس تایپ الان کلا پنج میلیون تومنه و بابت این سفته هیچ رسید و قراردادی به ما نمیدن و مارو مجبور میکنن که در تاریخ سر رسید بنویسیم عندالمطالبه.حالا تکلیف ما چیه ؟ ایا راهی هست که روی سفته چیزی بنویسیم یا کاری بکنیم اینل نتونن از ما بابت کلاس پنج میلیونی سی و پنج میلیون بگیرن .لطفا راهنماییم کنید.ممنون

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   همانگونه که در مقاله نوشتم حداقل کار این است که عبارت حواله کرد خط بخورد و روی سفته بنویسید غیر قابل انتقال به ثالث و حداقل باید روی کپی سفته رسید کنند که دریافت کردند.

 12. ارزو گفت:

  بسیار عالی
  درود بر شما

 13. سعید گفت:

  سلام
  قصد فروش تعدادی شترمرغ به فردی را دارم.
  قرار گذاشتیم قراردادی یک ساله تهیه و چکی یک ساله به مبلغ قیمت شترمرغ ها از وی دریافت کنم.
  چند سوال دارم:
  ۱-آیا اعتباری به این گونه چک ها هست؟ اگر پاس نشد چه باید کرد؟
  ۲- آیا تهیه قرارداد با امضای دو طرف کافی است؟
  ۳-برای اطمینان از عدم ایجاد مشکل در قرارداد چه پیشنهادی می فرمایید.
  صمیمانه از شما سپاسگزارم

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   اگر چک پاس نشد باید راه دشوار و طولانی دادگستری رو پیش گرفت. بنابراین پیشنهاد من این است که یک قرارداد حقوقی محکم فروش تنظیم نمایید تا ریسک کار به حداقل برسد.

 14. عادل گفت:

  با عرض سلام وخسته نباشید بنده میخوام با یکی شریک بشم وسرمایه از منه یعنی در اختیارش میزارم و فروشندگی و گرفتن پول نقدو چک از مشتری از اونه و اون در عوض سرمایه من برای ضمانت پول من به من آیا چک بده یا سفته بعدشم هزینه نوشتن قرارداد چقدر میشه اگه زحمتشو بکشین با تشکر.

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   باید یک قرارداد مشارکت مدنی و یا قرارداد مضاربه و سرمایه گذاری حسب مورد آن تنظیم شود.

 15. کریمی گفت:

  درود بر جناب خسروی و ممنون از توضیحات بسیار خوبتون. چکی حامل و بدون تاریخ را برای تضمین پرداخت چند فقره چک خرد به شخص الف دادم که اونم چک مزبور را به ثالث انتقال و در نهایت منجر به صدور اجرائیه و پرداخت محکوم به شد. حال شخص الف نسبت به دریافت وجه چک های خرد هم اقدام کرده و النهایه موفق به دریافت وجه اون چک ها هم شده است. آیا ممکنه که با استشهادیه ثابت نمود که چک درشت منتقل شده بابت تضمین بوده و شخص الف به اندازه ای متضرر نشده که جک درشت را منتقل و وجه اون را دریافت کرده است.

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   اگر بتوانید تضمینی بودن چک را اثبات کنید با توجه به وصول چک های اصلی و خسارت تاخیر تایه آن ها ، پرداخت چک تضمین وجاهت نداشته چون خسارت برگشت خوردن چک های اصلی طبق شاخص بانک مرکزی باید محاسبه شود نه بیشتر البته نظر مخالف هم وجود دارد.

 16. احمد گفت:

  سلام شب بخیر . ممنون از مطالب بسیار مفیدی که در سایت قرار داده اید . یک سوال از حضور شما دارم ،در حال انجام خرید یک ملک هستم و قرار است ۶۰ درصد قیمت آن را به هنگام تنظیم بیع نامه به وکیل فروشنده پرداخت نمایم (فروشنده خارج از کشور است ) آیا می توانم برای حصول اطمینان و بالابردن ضریب اعتماد درخواست چک تضمنی به همان مبلغ از وکیل فروشنده کرده و در نزد مشاور املاک تا زمان انتقال سند قرار بگیرد اگر این کار عملی چک چگونه نوشته شود؟ ممنون از راهنمایی شما

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   مهمترین شرطی که باید در قرارداد درج کنید این که :
   ۱/ وکیل ضامن تضامنی کلیه تعهدات موکل خود و خسارات قرارداد است.
   ۲/ وکیل صحت و نفوذ عقد از هر حیث و جهت از جمله حیات موکل و اعتبار وکالتنامه و حدود اختیارات و مصلحت موکل و عدم تصرف خود موکل و … را تضمین می نماید و همین طور مالکیت بلامعارض موکل خود را در غیر این موارد متضامنا با موکل خود علاوه بر استرداد ثمن به نرخ روز مکلف به پرداخت مثلا حداقل ۵۰۰ میلیون تومان خسارت کشف فساد کلی یا جزئی عقد است.
   یک چک به مبلغ …. ریال برای حسن انجام تعهدات و خسارات قراردادی از شخص وکیل هم بگیرید نه این که چک به میزان پیش پرداخت چون این طور تفسیر میشود که گویی به معنی فسخ شدن قرارداد است که برعکس به ضرر شما می شود.

 17. شهاب گفت:

  سلام.سپاس از راهنماییتون.

 18. tanhat گفت:

  جناب وکیل مطالب بسیار اموزنده بود

 19. tanhat گفت:

  بسیار اموزنده بود

 20. محسن گفت:

  با سلام، بنده یک خودروی سواری در اختیار راننده گذاشتم تا در قبال کار بر روی آن مبلغی را ماهانه به من پرداخت کند. یک چک تضمین با پشتنویسی ضامن و یک قرارداد تک نسخه هم تکمیل شد. اما حالا راننده از پرداخت مبلغ اجاره طفره میرود و در مورد خساراتی هم که گاها به ماشین وارد میشود مسئولیت کامل آنرا به عهده نمیگیرد(علی رغم اینکه کلیه جزییات در قرارداد آمده). آیا می توان چک را به اجرا گذاشت و اقدام کیفری کرد (روی چک بابت تضمین قید نشده، البته در قرارداد قید شده که آنهم یک نسخه و نزد خودم میباشد). در صورتی که شکایت حقوقی کنم چقدر زمان میبرد تا به نتیجه برسد؟آیا قرارداد تک نسخه مزیتی دارد؟ چه مشکلات دیگری ممکن است در آینده پیش آید و برای جلوگیری از این مشکلات چه می توان کرد؟ با تشکر فراوان از لطف شما

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   شکایت کیفری در نهایت به نتیجه نمی رسد. از طریق حقوقی اقدام کنید. انکار قرارداد ماجراجویی است.

 21. آرش گفت:

  با سلام
  در بعضی شرکتها که بابت مطالبات میخواهیم چک دریافت کنیم چند رسید بابت یک فقره چک میخواهند امضا بگیرند. آیا امضا کردن چند برگ رسید بابت یک فقر چک عادی هست یا قانونا باید به ازای هر چک یک رسید امضا کرد ؟
  با تشکر

 22. عبار گفت:

  یعنی خدا پدر و مادر شمارو بیامرزه … چقد واضح و درست توضیح دادید

  دست مریزاد …. خدا بهت خیر بده جناب وکیل … استفاده کردیم از مطلب ت …

 23. جعفر گفت:

  سلام
  دو سوال داشتم لطفا راهنمایی کنید
  ۱- (تا اونجایی که اطلاع دارم) سفته ای که به صورت برگ عادی شکایت میشه احتیاج به پرداخت هزینه واخواست نیست
  (اگه درسته) من یک پرونده داشتم در برج ۹ سال ۹۴ قاضی بخاطر پرداخت نکردن هزینه واخواست( بعد از دو جلسه در برج ۱۰ و برج ۱۲) در برج ۱رای به بسته شدن پرونده داد
  بخاطر یک وکیل که اطلاعات غلط داد اعتراض نکردم و از نو شکایت کردم ( هزینه واخواست و دادخواست رو ریختم)
  آیا الا میتونم بخاطر رای اون قاضی پرونده رو به دیوان عدالت کشور شکایت کنم؟!؟
  ۲- در پرونده دوم قاضی پرونده رو به کارشناس دادگستری داده و به نحوی ( هنوز قاضی رای نداده) کارشناس دادگستری بدون هیچ مدرکی (و حتی در نظریه کار شناسی نوشته شده طبق اظهارات خوانده) سفته ها امانی میباشد( در صورتی ک چهار سفته بوده و یک سفته در تاریخ سر رسید سفته ها پاس شده)
  آیا امانی بودن یا نبودن سفته در اختیارات دادگستری و کارشناس دادگستری میباشد؟!؟
  میشه لطف کنید جواب رو به ایمیل م بفرستید

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   سلام؛
   واخواست سفته واجب نیست نهایتا واخواست نکردن موجب میشود که سفته تجاری تلقی نشود. امانی بودن در صلاحیت کارشناس نیست و خود قاضی باید تشخیص دهد.

 24. طاها گفت:

  سلام روز جنابعالی بخیر
  اینجانب قصددارم بمدت یک سال بدون دریافت مبلغ مجوز فعالیت خود را دراختیار یکی از همکارانم قراردهم .تاایشان بمحض تهیه مبلغ امتیازنسبت به خرید آن اقدام کند.
  برای تضمین قرارداد با توجه به اینکه قانونا ایشان صاحب مجوز محسوب میشوند.چه اقدامی بایدانجام دهم.

 25. daryaram گفت:

  با سلام
  به دنبال تنظیم یه قرارداد خصوصی بودم به مطالب شما برخوردم . ممنون از شما به دلیل نگارش متن و نکات بسیار کاربردی ودقیق.

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   تشکر از نظر لطف شما…

   • ناشناس گفت:

    سلام من با یک نفر بازاری معامله انجام دادم و ۱۲۰ م ( چهار فقره)سفته ازش دارم ۳۰ م( یک فقره)را در تاریخ سر رسید سفته ها پاس کرد ولی برای ۹۰م( سه فقره) دیگه زمان خواست و بعد از چند ماه چون پرداخت نکرد من ازش شکایت کردم ولی الان میگه من پولش رو به برادرش پس دادم و این سفته ها امانی میباشن ( معاملات و چک و واریزی های این شخص به برادر من قبل از تاریخ تحویل سفته ها به من میباشن روی سفته ها تاریخ تحویل سفته و تاریخ سر رسید سفته ها با دست خط خود آن شخص نوشته شده) حالا دادگستری پرونده رو به کارشناس حساب داری داده
    آیا نظر و رای دادن در رابطه با امانی بودن ویا نبودن سفته در اختیارات دادگستری یا کارشناس دادگستری میابشد؟!؟

    • وکیل امور قراردادها گفت:

     سلام
     خیر . احراز رابطه نمایندگی با دادگاه است و مضافا باید ابتدا دعوای اثبات وکالت و نمایندگی علیه شما و برادرتان مطرح کند. همین جوری کیلویی نمیشه در غیاب برادر شما پرداخت های به برادر شما به عنوان پرداخت به شما تلقی شود. پرونده ایراد شکلی دارد.

 26. حسینی گفت:

  جناب صالحی سلام.
  بابت اطلاعات ارزشمندی که در سایت خود ارائه می کنید خیلی تشکر میکنم و یه قدر دانی هم بابت وقتی که برای پاسخ به سوالات صرف می کنید.
  برای شخصی ۲ عدد وام گرفتم، هر کدام ۱۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۵ میلیون تومان، مجموعا ۳۰ میلیون تومان.
  یک عدد به نام پدرم و ضمانت همکار پدرم و یک عدد به نام خودم و ضمانت پدرم.این پول را به شخص قرض دادم. این شخص به دلایل مالی که دارد نمی تواند دسته چک بگیرد و فاقد دسته چک می باشد. فقط خواهرش دسته چک دارد و با اون دسته چک کار میکنه.
  بابت ضمانت چکار کنم؟ درمورد گرفتن چک یا سفته اگر راهنمایی بفرمایید متشکرم.
  نیاز به قرارداد هم هست؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام و تشکر
   بیشتر از بحث چک یا سفته تنظیم یک قرارداد محکم حقوقی ضرورت دارد. بابت ضمانت هم حداقلش این که خواهرش چک خودش را در حضور شما امضاء و صادر و طرف هم پشت چک را به عنوان ضامن امضاء نماید.

   • حسینی گفت:

    قرار داد محکم حقوقی را باید از جایی تهیه کنم؟هزینه اش چقدر است؟

    • وکیل امور قراردادها گفت:

     با سلام
     باید موضوع کاری خود را ارسال کنید تا قرارداد آن تنظیم گردد و هزینه بر اساس نوع و پیچیدگی قرارداد است.

 27. علی گفت:

  باعرض سلام وادب احترام .قبل از بیان سوالم لازم می دانم که کمال قدر دانی وتشکر را از حضرتعالی داشته باشم.
  عرض کنم بنده پیمانکاراجرای ساختمان هستم با مدیر عامل شرکتی قرار داد بستم که ۵۰درصد از دستمزدم را درزمان تحویل صورت وضعیت و۵۰درصد دیگر را ۲ماه بعد از تحویل صورت وضعیت دریافت نمایم. بنده ۳۰ میلیون تومان کار کردم وصورت وضعیت ارایه کردم ولی ۱۰ میلیون تومان در یافت کردم والباقی را بعد از گدشت ۴ ماه هنوز پرداخت نکرده وبنده به خاطر بدهی به کارگرها مجبورشدم کار را تعطیل کنم . جدیدا پیشنهاد ادامه کار رابه من داده وگفته ماهی دو میلیون تومان را بهت می دهم به شرطی که کار را ادامه بدی و برای اینکه اعتماد کنی یه چک به مبلغ کل طلبت و کارکد جدید وبه تاریخ اول مهر ۹۶ بهت میدهم واین را صورت جلسه میکنیم ….

  .سوال من از محضر حضرتعالی این هست که نوشته چک به چه صورتی نوشته شود که فردا اگر ماهی دو میلیون را نداد بتوانم اقدامی بکنم وکلاه سرم نرود .

  سوال دوم اینکه من در صورت جلسه به چه مواردی باید حواسم جمع باشد .
  ممنونم وپیشاپیش سپاسگذارم منتظر جواب می مانم

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   بنویسید که اگر هر قسط طلب را نداد کل مبلغ طلب تبدیل به حال و یکجا میشود.

 28. ناشناس گفت:

  سلام و خسته نباشید . شرکتی دارم که به موجب قرارداد با شرکتی دیگر چک شخصی خودم را صادر کرده ام . مدت قرارداد یکسال بوده که که در میان سال بعلت نداشتن سفارش کار کم شده و بنده نیز با شرکت کار نکردم ولی به موجب آن اظهار نامه ای بابت جبران خسارت به آنها داده ام که در عوض و تلافی چک مرا بدون اشاره به قرار داد برگشت زده اند که من ورود ثالث از طرف شرکتم به پرونده کرده ام . حال با توجه به اینکه هیچ گونه خسارتی از بابت قرار داد به شرکت وارد نکرده ام ایا میتوانند چک مرا از طریق دادگاه وصول کنند

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   باید دادخواست استرداد چک مطرح گردد. البته اگر چک را خرج کنند کارتان دشوار می گردد.

 29. مهدی گفت:

  سلام خسته نباشید.بنده در یک شرکت کار میکنم سفته ای به شرکت جهت حسن انجام کار داده ام.البته روی سفته ذکر نشده و فقط در قرارداد ذکر شده که برای انجام حسن انجام کار استوهمچنین روی سفته تاریخ زده ام تاریخ روزی که سفته را امضا کردم ..میخواستم ببینم ایا بعدا این سفته را میتوانند اجرا بگذارند؟

 30. ناشناس گفت:

  با سلام و تشکر
  سوال : در معامله ای مشتری بابت ضمانت پرداخت ثمن چکی با قید ” برای ضمانت و به صورت امانت ” به فروشنده تحویل داده و اکنون از پرداخت ثمن به میزان یک دهم مبلغ مندرج در چک امتناع می ورزد به نظر شما و با توجه به اینکه قراردادی برای تعیین وجه التزام و شرایط وصول چک ضمانت موجود نیست و تنها دلیل فروشنده فاکتور فروش و رسید تحویل جنس است ، آیا طرح دعوی با خواسته مطالبه وجه چک ضمانت برای مشتری امکان طرح شکایت خیانت در امانت را فراهم می آورد؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   خیر
   اولا موضوع کاملا حقوقی است و ذکر کلمه امانت بر چک ضمانت تاثیری ندارد. ثانیا خود دادن و گرفتن چک یک نوع معامله است و خریدار باید عدم تخلف خود را در خصوص ثمن اثبات کند.

 31. ناشناس گفت:

  ممنون

 32. بهنام گفت:

  سلام
  ممنون از مطالب خوبتون
  سوال:من می خوام یه کاری رو انجام بدم کارفرما میخواد در قبال پیش پرداخت از من یه چک بگیره در ضمن ما قرارداد نداریم و به صورت فاکتوری کار میکنیم با توجه به این که کارفرما قدرتمنده چطور عنوان چک رو بنویسم که بعد از انجام کار نتونه نامردی کنه وچک رو هم به اجرا بذاره

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   حداقل محکم کاری اینه که عبارت چاپی حواله کرد خط بخورد و بنویسید غیر قابل انتقال به شخص ثالث.

 33. كامبيز گفت:

  با عرض سلام
  بنده به یکى از دوستانم به دلیل اینکه چک براى انجام معامله اى نیاز داشت یک فقره چک به مبلغ ١۵ میلیون در وجه او صادر کردم و در برگه اى جداگانه نوشتیم که چک شماره فلان را اینحانب به عنوان امانت به ایشان دادهام که هر دو طرف امضا و اثرانگشت زدیم ولى حالا رفته و چک را برگشت زده و قصد اقامه دعوا دارد، در این مورد چه کارى میتوانم انجام دهم؟با تشکر

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   ابتدا اظهارنامه رسمی مطالبه و استرداد چک امانی و سپس شکایت کیفری خیانت در امانت و یا دعوای حقوقی استرداد چک.

 34. ناشناس گفت:

  با سلام و خسته نباشید فراوان
  ابراهیمی از کرج-مشاور املاک
  جناب وکیل در بعضی مواقع پیش می اید که در زمان قرارداد مبلغ ثمن معامله توسط خریداردردستگاه پوزداخل املاک به حساب بنده واریز و بنده به فروشنده چک میدهم جهت انجام گرفتن معامله.ایا این کار برای بنده مشکل ساز نمیشود در اینده-اگر مشکل ساز نمیشود متن چک را به چه صورت بنویسیم بهتر می باشد.
  با تشکر فراوان از شما

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   سلام
   این کار بسیار خطرناک است و حتی عین این مورد را در جریان بودم که متصدی بنگاه به جرم خیانت در امانت متهم شد. مضافا ممکن است در اداره مالیات به عنوان درآمدتان محسوب شود. کلا این روش را کنار بگذارید. مواردی که خیلی خاص بود رو با تلگرام بفرست تا راه بهتر پیشنهاد بدم.

 35. مهدی گفت:

  با سلام خدمت مدیر محترم . معامله ی ماشین با فردی انجام دادم و بعد از چند روز فسخ کردم . مالک ماشین بابت پولم به من چک داد. مقابل در وجه… نوشته است که ((حامل بابت برگشت پرشیا آقای فلانی )) . خواستم ببینم برای نقد کردن به مشکلی بر نمیخورم؟ با تشکر

 36. ابراهیمی گفت:

  سلام و خسته نباشید فراوان
  بسیار عالی بود
  با تشکر
  ابراهیمی-مشاور املاک

 37. احمد گفت:

  سلام.باتشکراززحمات شماکه واقعادرخورتحسین است.لطف بفرماییدچک درتضمین ساخت ومفادقرارداد درمشارکت ساخت باوجودتاخیر۲۵ماهه ازتاریخ تحویل ووجود ماهیانه۱۰۰۰۰۰۰تومان بابت تاخیرتحویل ووجود تخلف ازمفاد قرارداد ازبابت مصالح کسری پارکیینگ.فروش سهم سازنده خارج ازموعد قرارداد(معامله فضولی)توسط سازنده قابل وصول است

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   ضمن تشکر از شما
   چک تضمین با تخلف سازنده قابل مطالبه است ولکن ابهامی که هست این که کدام تخلف و یا این که آیا چک تضمین با اصل تعهدات قابل جمع است.

 38. محمد گفت:

  سلام.بایکی از همکاران قرار داد سوری جهت خرید آ هن نوشتم در دوبرگ یکی دومیلیارد ویکی سه میلیارد تا بتونه از تسهیلات بانکی استفاده کنه تاریخ چکهایم برج یازده نودو چهار بوده .در عمل هیچ معامله ای نبوده وخودش هم پولی نداشته که ههمچین خریدی کرده باشه تا به من بفروشه.بعد از دوماه چکهای من را نمیده وبابتش مبلغی پول میخواد.تحت هیچ شرایطی در هیچ انباری هم به من هیچی تحویل نداده.توچکهایم قید شده بابت قرارداد شماره….که دوماه از تاریخ قرارداد میگذره.الان میتونه برای چکها اقدامی انجام بده جهت وصول

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   باید دعوای اعلام بطلان بیع به جهت صوری بودن و استرداد چک ها را مطرح نمایید.

 39. سحر گفت:

  با سلام و سپاس از مطالب آموزنده و نکات ریزی که عنوان کردید.
  من هنوز وارد مسائل چک و سفته نشدم. و خوشحالم که با شما آشنا شدم تا حواسم رو بیشتر جمع کنم.
  با تشکر فراوان

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   ممنون و تشکر
   خوشحالم که این مطالب (که همگی تجربه رایگان دعاوی افراد است) باعث پیشگیری از اختلافات و عبرت ما گردد.

 40. علی گفت:

  سلام و خسته نباشید…سفته ای دست یکی از اقوام بسیار مورد اطمینان و نزدیک داشتیم به مبلغ ۵ میلیون تومان که آنرا به او کارت به کارت کردبم و رسیدش هم موجوده.ولی او از پس دادن سفته به ما خودداری کرد و الان سفته دست شرخر هستش..در صورت شکایت شرخر باید چکار کنیم؟؟آیا میتونیم اثبات کنیم که بدهکار نیستیم

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   دو راه دارید : یا اثبات پرداخت نمایید و تبانی بین فامیل خود و شرخر و صوری بودن خرج کردن سفته را اثبات نمایید و یا شکایت کیفری خیانت در امانت علیه فامیل خود مطرح کنید که اگر حکم بگیرید در این صورت حتی اگر نتوانید شرخری آن شرخر را اثبات کنید بازهم حکم کیفری در برابر دارنده فعلی سفته قابل استناد است. در هر دو صورت باید در برابر دادخواست سفته دادخواست تقابل استرداد سفته علیه هر دو نفر مطرح کنید.

 41. هانیه گفت:

  سلام
  خسته نباشید یه سوال داشتم
  من جای مشغول به کار شدم و مبلغ سی میلیون تومان سفته دادم حالا از انجا امدم بیرون و امضامو رو سفته خط زدم میخاستم بدونم سفته من باطله یا نه؟؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام
   خط زدن امضای سفته لزوما به معنی بی اعتباری آن نیست چه بسا خط زدن جعل تلقی شود.

 42. سید هادی گفت:

  با سلام و خسته نباشید یه سوال داشتم من برای کار یه سفته ی سه میلیون تومانی دادم ولی قرار داد ندارم حالا میخوام دربیام از اون کار ولی صاحب کتر میگه باید یه نفر به جای من باید بیاد بعد من برم من چطور میتونم سفته رو پس بگیرم و هم حقوقمو؟؟؟؟

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   استرداد سفته بدون دلیل موجه قانونی ممکن نیست و بهتر است مصالحه و سازش کنید.

 43. احمدی گفت:

  سلام بابت مطالب آموزندتون بسیار سپاسگزارم. یک سوال دارم چکهایی در یک قرارداد گرفتیم را گم کردیم چه باید کنیم؟ چه شکایتی باید تنظیم شود لطفا عملی راهنمایی بفرمایید.

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   ابطال چک و مطالبه مبلغ قرارداد بر اساس خود قرارداد.

 44. زینت هاشمی گفت:

  درود بر شما، مطالب سایت بسیار آموزنده و کاربردی است. پس از مدتها جستجو بالاخره یک سایت مفید پیدا کردم و از این بابت از شما بسیار سپاسگزارم.

  • وکیل امور قراردادها گفت:

   با سلام؛
   ممنون و تشکر از شما
   چنین نظرات بزرگوارانه ای ما را در مسیرمان مصمم تر می کند.

 45. ازاده گفت:

  سپاس بسیار جناب وکیل
  به نکات ظریف و کاربردی اشاره فرمودید

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.