وکیل امور قراردادها

وبلاگ

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد در یک قرارداد پیش فروش، پیش فروشنده شرط کرده بود که پیش خریدار بابت […]

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه در یک قرارداد مشارکت در ساخت، واحد تجاری همکف مشاعی بین مالکین و سازنده بوده […]

نمونه لایحه ابطال تهاتر
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه ابطال تهاتر

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه ابطال تهاتر

نمونه لایحه ابطال تهاتر   در یک پرونده اجرایی، مستاجر ملک تجاری محکوم به تخلیه در قبال پرداخت سرقفلی وی […]

تنظیم قرارداد فروش اقساطی کالا
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

تنظیم قرارداد فروش اقساطی کالا

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

تنظیم قرارداد فروش اقساطی کالا

 تنظیم قرارداد فروش اقساطی کالا قرارداد فروش اقساطی کالا یک نوع بیع نسیه است. به این معنی که کل کالا […]

تنظیم قرارداد انتقال سهام
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

تنظیم قرارداد انتقال سهام

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

تنظیم قرارداد انتقال سهام

 تنظیم قرارداد انتقال سهام   قرارداد انتقال سهام شرکت های تجاری سهامی خاص و با مسئولیت محدود تابع قوانین عام […]

نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث

 نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث در این پرونده پسر کوچک خانواده یک روز بعد از عمل جراحی مادرش، […]

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد   وجه التزام و ضمانت حسن انجام تعهد در برخی از قراردادها […]

بررسی شرط وجه التزام گزاف
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

بررسی شرط وجه التزام گزاف

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

بررسی شرط وجه التزام گزاف

بررسی شرط وجه التزام گزاف   وجه التزام در تنظیم قراردادها یک شرط مجازات حقوقی برای طرف متخلف از تعهدات […]

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی   دعاوی مطالبه خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران با چالش هایی مواجه است و […]

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی   در دادگاه ها و محاکم دادگستری صرف محق بودن از حیث ماهوی کافی […]

حق حبس در قراردادها
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

حق حبس تعهدات در قراردادها

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

حق حبس تعهدات در قراردادها

حق حبس تعهدات در قراردادها   در قراردادهایی که هر دو طرف تعهدات متقابل را در برابر یکدیگر به عهده […]

شهادت کذب
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب   در حقوق ایران شهادت شهود به عنوان بینه شرعی و دلیل قانونی […]

تنفیذ صلح نامه عادی
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه

نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه   طبق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، در خصوص معاملات صلح […]

تنفیذ صلح نامه عادی
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی در برخی موارد یک شخص ملک خود را به دیگری با صلح نامه عادی […]

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست فسخ فعلی و عملی مبایعه نامه

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست فسخ فعلی و عملی مبایعه نامه

نمونه دادخواست فسخ فعلی و عملی مبایعه نامه   اگر در یک قرارداد مثلاً مبایعه نامه، فروشنده دارای خیارات قانونی […]

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان قرارداد مشارکت در ساخت

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان قرارداد مشارکت در ساخت در یک قرارداد مشارکت در ساخت، مدت زمان تکمیل ساختمان […]

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir