وکیل امور قراردادها

وبلاگ

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد در یک قرارداد پیش فروش، پیش فروشنده شرط کرده بود که پیش خریدار بابت […]

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه در یک قرارداد مشارکت در ساخت، واحد تجاری همکف مشاعی بین مالکین و سازنده بوده […]

نمونه لایحه ابطال تهاتر
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه ابطال تهاتر

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه ابطال تهاتر

نمونه لایحه ابطال تهاتر   در یک پرونده اجرایی، مستاجر ملک تجاری محکوم به تخلیه در قبال پرداخت سرقفلی وی […]

تنظیم قرارداد فروش اقساطی کالا
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

تنظیم قرارداد فروش اقساطی کالا

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

تنظیم قرارداد فروش اقساطی کالا

 تنظیم قرارداد فروش اقساطی کالا قرارداد فروش اقساطی کالا یک نوع بیع نسیه است. به این معنی که کل کالا […]

تنظیم قرارداد انتقال سهام
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

تنظیم قرارداد انتقال سهام

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

تنظیم قرارداد انتقال سهام

 تنظیم قرارداد انتقال سهام   قرارداد انتقال سهام شرکت های تجاری سهامی خاص و با مسئولیت محدود تابع قوانین عام […]

نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث

 نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث در این پرونده پسر کوچک خانواده یک روز بعد از عمل جراحی مادرش، […]

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد   وجه التزام و ضمانت حسن انجام تعهد در برخی از قراردادها […]

بررسی شرط وجه التزام گزاف
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

بررسی شرط وجه التزام گزاف

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

بررسی شرط وجه التزام گزاف

بررسی شرط وجه التزام گزاف   وجه التزام در تنظیم قراردادها یک شرط مجازات حقوقی برای طرف متخلف از تعهدات […]

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی   دعاوی مطالبه خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران با چالش هایی مواجه است و […]

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی   در دادگاه ها و محاکم دادگستری صرف محق بودن از حیث ماهوی کافی […]

حق حبس در قراردادها
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

حق حبس تعهدات در قراردادها

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

حق حبس تعهدات در قراردادها

حق حبس تعهدات در قراردادها   در قراردادهایی که هر دو طرف تعهدات متقابل را در برابر یکدیگر به عهده […]

شهادت کذب
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب   در حقوق ایران شهادت شهود به عنوان بینه شرعی و دلیل قانونی […]

تنفیذ صلح نامه عادی
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه

نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه   طبق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، در خصوص معاملات صلح […]

تنفیذ صلح نامه عادی
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی در برخی موارد یک شخص ملک خود را به دیگری با صلح نامه عادی […]

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست فسخ فعلی و عملی مبایعه نامه

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست فسخ فعلی و عملی مبایعه نامه

نمونه دادخواست فسخ فعلی و عملی مبایعه نامه   اگر در یک قرارداد مثلاً مبایعه نامه، فروشنده دارای خیارات قانونی […]

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان قرارداد مشارکت در ساخت

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان قرارداد مشارکت در ساخت در یک قرارداد مشارکت در ساخت، مدت زمان تکمیل ساختمان […]

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir