وکیل امور قراردادها

نکات حقوقی قراردادها

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد
شنبه ۲۷ بهم ۱۳۹۷

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد

شنبه ۲۷ بهم ۱۳۹۷

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد   وجه التزام و ضمانت حسن انجام تعهد در برخی از قراردادها […]

بررسی شرط وجه التزام گزاف
شنبه ۲۷ بهم ۱۳۹۷

بررسی شرط وجه التزام گزاف

شنبه ۲۷ بهم ۱۳۹۷

بررسی شرط وجه التزام گزاف

بررسی شرط وجه التزام گزاف   وجه التزام در تنظیم قراردادها یک شرط مجازات حقوقی برای طرف متخلف از تعهدات […]

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی
شنبه ۲۷ بهم ۱۳۹۷

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی

شنبه ۲۷ بهم ۱۳۹۷

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی   در دادگاه ها و محاکم دادگستری صرف محق بودن از حیث ماهوی کافی […]

شهادت کذب
شنبه ۲۷ بهم ۱۳۹۷

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب

شنبه ۲۷ بهم ۱۳۹۷

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب   در حقوق ایران شهادت شهود به عنوان بینه شرعی و دلیل قانونی […]

شنبه ۲۷ بهم ۱۳۹۷

تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد در قراردادها

شنبه ۲۷ بهم ۱۳۹۷

تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد در قراردادها

تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد در قراردادها   در بسیاری از قراردادها عبارت (مدت قرارداد) ذکر شده است که […]

شنبه ۲۷ بهم ۱۳۹۷

تفسیر شرط ( معامله فسخ خواهد شد ) در قراردادها

شنبه ۲۷ بهم ۱۳۹۷

تفسیر شرط ( معامله فسخ خواهد شد ) در قراردادها

تفسیر شرط ( معامله فسخ خواهد شد ) در قراردادها در برخی مبایعه نامه های عامیانه و غیر حرفه ای […]

نکات ماده 454 و 455 قانون مدنی
شنبه ۲۷ بهم ۱۳۹۷

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی

شنبه ۲۷ بهم ۱۳۹۷

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی ، مهم ترین مستندات قانونی در بحث […]

شنبه ۲۷ بهم ۱۳۹۷

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد

شنبه ۲۷ بهم ۱۳۹۷

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد   خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد […]

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir