وکیل امور قراردادها

نکات حقوقی قراردادها

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد

تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد   وجه التزام و ضمانت حسن انجام تعهد در برخی از قراردادها […]

بررسی شرط وجه التزام گزاف
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

بررسی شرط وجه التزام گزاف

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

بررسی شرط وجه التزام گزاف

بررسی شرط وجه التزام گزاف   وجه التزام در تنظیم قراردادها یک شرط مجازات حقوقی برای طرف متخلف از تعهدات […]

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی

خواسته های مرتبط در دعاوی حقوقی   در دادگاه ها و محاکم دادگستری صرف محق بودن از حیث ماهوی کافی […]

شهادت کذب
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب

نحوه ی دفاع در برابر شهادت کذب   در حقوق ایران شهادت شهود به عنوان بینه شرعی و دلیل قانونی […]

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد در قراردادها

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد در قراردادها

تفاوت مدت قرارداد و مدت تعهد در قراردادها   در بسیاری از قراردادها عبارت (مدت قرارداد) ذکر شده است که […]

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

تفسیر شرط ( معامله فسخ خواهد شد ) در قراردادها

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

تفسیر شرط ( معامله فسخ خواهد شد ) در قراردادها

تفسیر شرط ( معامله فسخ خواهد شد ) در قراردادها در برخی مبایعه نامه های عامیانه و غیر حرفه ای […]

نکات ماده 454 و 455 قانون مدنی
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی

نکات مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی ، مهم ترین مستندات قانونی در بحث […]

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد

تفاوت خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد   خسارت تاخیر تادیه با خسارت تاخیر در انجام تعهد […]

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir