وکیل امور قراردادها

نمونه لوایح دفاعیه قراردادها

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد در یک قرارداد پیش فروش، پیش فروشنده شرط کرده بود که پیش خریدار بابت […]

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه در یک قرارداد مشارکت در ساخت، واحد تجاری همکف مشاعی بین مالکین و سازنده بوده […]

نمونه لایحه ابطال تهاتر
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه ابطال تهاتر

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه ابطال تهاتر

نمونه لایحه ابطال تهاتر   در یک پرونده اجرایی، مستاجر ملک تجاری محکوم به تخلیه در قبال پرداخت سرقفلی وی […]

نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث

 نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث در این پرونده پسر کوچک خانواده یک روز بعد از عمل جراحی مادرش، […]

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی   دعاوی مطالبه خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران با چالش هایی مواجه است و […]

تنفیذ صلح نامه عادی
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه

نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه   طبق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، در خصوص معاملات صلح […]

تنفیذ صلح نامه عادی
شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی در برخی موارد یک شخص ملک خود را به دیگری با صلح نامه عادی […]

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست فسخ فعلی و عملی مبایعه نامه

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه دادخواست فسخ فعلی و عملی مبایعه نامه

نمونه دادخواست فسخ فعلی و عملی مبایعه نامه   اگر در یک قرارداد مثلاً مبایعه نامه، فروشنده دارای خیارات قانونی […]

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان قرارداد مشارکت در ساخت

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان قرارداد مشارکت در ساخت در یک قرارداد مشارکت در ساخت، مدت زمان تکمیل ساختمان […]

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان معامله وکیل

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان معامله وکیل

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان معامله وکیل دعوایی به خواسته ی بطلان معامله وکیل از جانب موکل بر این […]

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

لایحه دفاعیه دعوای بطلان معامله وکیل

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

لایحه دفاعیه دعوای بطلان معامله وکیل

لایحه دفاعیه دعوای بطلان معامله وکیل در این پرونده دعوایی از جانب موکل علیه وکیل به خواسته ی صدور حکم […]

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

لایحه دفاعیه در دعوای ابطال فروش سهام

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

لایحه دفاعیه در دعوای ابطال فروش سهام

لایحه دفاعیه در دعوای ابطال فروش سهام در این پرونده خریداران سهام یک شرکت ورشکسته، دعوای ابطال فروش سهام را […]

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه دعوای ابطال مبایعه نامه

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه دعوای ابطال مبایعه نامه

نمونه لایحه دفاعیه دعوای ابطال مبایعه نامه در این پرونده ( ابطال مبایعه نامه ) در راستای قرارداد مشارکت در […]

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای فسخ قرارداد پیش فروش

شنبه ۰۵ بهم ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای فسخ قرارداد پیش فروش

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای فسخ قرارداد پیش فروش در این پرونده ( فسخ قرارداد پیش فروش ) بین پیش […]

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir