وکیل امور قراردادها

نمونه لوایح دفاعیه قراردادها

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد در یک قرارداد پیش فروش، پیش فروشنده شرط کرده بود که پیش خریدار بابت […]

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه در یک قرارداد مشارکت در ساخت، واحد تجاری همکف مشاعی بین مالکین و سازنده بوده […]

نمونه لایحه ابطال تهاتر
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه لایحه ابطال تهاتر

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه لایحه ابطال تهاتر

نمونه لایحه ابطال تهاتر   در یک پرونده اجرایی، مستاجر ملک تجاری محکوم به تخلیه در قبال پرداخت سرقفلی وی […]

نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث

 نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث در این پرونده پسر کوچک خانواده یک روز بعد از عمل جراحی مادرش، […]

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی   دعاوی مطالبه خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران با چالش هایی مواجه است و […]

تنفیذ صلح نامه عادی
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه

نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه   طبق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، در خصوص معاملات صلح […]

تنفیذ صلح نامه عادی
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی در برخی موارد یک شخص ملک خود را به دیگری با صلح نامه عادی […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه دادخواست فسخ فعلی و عملی مبایعه نامه

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه دادخواست فسخ فعلی و عملی مبایعه نامه

نمونه دادخواست فسخ فعلی و عملی مبایعه نامه   اگر در یک قرارداد مثلاً مبایعه نامه، فروشنده دارای خیارات قانونی […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان قرارداد مشارکت در ساخت

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان قرارداد مشارکت در ساخت در یک قرارداد مشارکت در ساخت، مدت زمان تکمیل ساختمان […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان معامله وکیل

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان معامله وکیل

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان معامله وکیل دعوایی به خواسته ی بطلان معامله وکیل از جانب موکل بر این […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

لایحه دفاعیه دعوای بطلان معامله وکیل

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

لایحه دفاعیه دعوای بطلان معامله وکیل

لایحه دفاعیه دعوای بطلان معامله وکیل در این پرونده دعوایی از جانب موکل علیه وکیل به خواسته ی صدور حکم […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

لایحه دفاعیه در دعوای ابطال فروش سهام

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

لایحه دفاعیه در دعوای ابطال فروش سهام

لایحه دفاعیه در دعوای ابطال فروش سهام در این پرونده خریداران سهام یک شرکت ورشکسته، دعوای ابطال فروش سهام را […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه دعوای ابطال مبایعه نامه

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه دعوای ابطال مبایعه نامه

نمونه لایحه دفاعیه دعوای ابطال مبایعه نامه در این پرونده ( ابطال مبایعه نامه ) در راستای قرارداد مشارکت در […]

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای فسخ قرارداد پیش فروش

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای فسخ قرارداد پیش فروش

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای فسخ قرارداد پیش فروش در این پرونده ( فسخ قرارداد پیش فروش ) بین پیش […]

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir