وکیل امور قراردادها

نمونه لوایح دفاعیه قراردادها

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد

نمونه دادخواست ابطال شرط ضمن عقد در یک قرارداد پیش فروش، پیش فروشنده شرط کرده بود که پیش خریدار بابت […]

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه

نمونه دادخواست ابطال تقسیم نامه در یک قرارداد مشارکت در ساخت، واحد تجاری همکف مشاعی بین مالکین و سازنده بوده […]

نمونه لایحه ابطال تهاتر
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه ابطال تهاتر

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه ابطال تهاتر

نمونه لایحه ابطال تهاتر   در یک پرونده اجرایی، مستاجر ملک تجاری محکوم به تخلیه در قبال پرداخت سرقفلی وی […]

نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث

 نمونه لایحه ابطال معامله وارث با مورث در این پرونده پسر کوچک خانواده یک روز بعد از عمل جراحی مادرش، […]

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی

نمونه دادخواست مطالبه خسارت معنوی   دعاوی مطالبه خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران با چالش هایی مواجه است و […]

تنفیذ صلح نامه عادی
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه

نمونه لایحه تنفیذ صلح نامه   طبق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، در خصوص معاملات صلح […]

تنفیذ صلح نامه عادی
جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی

نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه عادی در برخی موارد یک شخص ملک خود را به دیگری با صلح نامه عادی […]

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست فسخ فعلی و عملی مبایعه نامه

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه دادخواست فسخ فعلی و عملی مبایعه نامه

نمونه دادخواست فسخ فعلی و عملی مبایعه نامه   اگر در یک قرارداد مثلاً مبایعه نامه، فروشنده دارای خیارات قانونی […]

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان قرارداد مشارکت در ساخت

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان قرارداد مشارکت در ساخت در یک قرارداد مشارکت در ساخت، مدت زمان تکمیل ساختمان […]

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان معامله وکیل

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان معامله وکیل

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای بطلان معامله وکیل دعوایی به خواسته ی بطلان معامله وکیل از جانب موکل بر این […]

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

لایحه دفاعیه دعوای بطلان معامله وکیل

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

لایحه دفاعیه دعوای بطلان معامله وکیل

لایحه دفاعیه دعوای بطلان معامله وکیل در این پرونده دعوایی از جانب موکل علیه وکیل به خواسته ی صدور حکم […]

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

لایحه دفاعیه در دعوای ابطال فروش سهام

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

لایحه دفاعیه در دعوای ابطال فروش سهام

لایحه دفاعیه در دعوای ابطال فروش سهام در این پرونده خریداران سهام یک شرکت ورشکسته، دعوای ابطال فروش سهام را […]

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه دفاعیه دعوای ابطال مبایعه نامه

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه دفاعیه دعوای ابطال مبایعه نامه

نمونه لایحه دفاعیه دعوای ابطال مبایعه نامه در این پرونده ( ابطال مبایعه نامه ) در راستای قرارداد مشارکت در […]

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای فسخ قرارداد پیش فروش

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای فسخ قرارداد پیش فروش

نمونه لایحه دفاعیه در دعوای فسخ قرارداد پیش فروش در این پرونده ( فسخ قرارداد پیش فروش ) بین پیش […]

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir