وکیل امور قراردادها

نکات کلیدی در تنظیم قرارداد
چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷

ضمانت اجرای شرط سلب حق پیش فروش در قرارداد مشارکت در ساخت

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷

ضمانت اجرای شرط سلب حق پیش فروش در قرارداد مشارکت در ساخت

ضمانت اجرای شرط سلب حق پیش فروش در قرارداد مشارکت در ساخت   اگر در قرارداد مشارکت در ساخت، حق […]

بهترین وکیل شما، قرارداد شماست
چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷

توافق بر وضع خیار در صورت تخلف از شرط و امکان انتقال

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷

توافق بر وضع خیار در صورت تخلف از شرط و امکان انتقال

توافق بر وضع خیار در صورت تخلف از شرط و امکان انتقال مبیع قبل از آن   در برخی از […]

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷

مشخصات تنظیم کننده قرارداد

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷

مشخصات تنظیم کننده قرارداد

مشخصات تنظیم کننده قرارداد   شخصی که مسئول و متصدی (تنظیم قرارداد) است، در واقع شما سکان حقوقی کار خود […]

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir