وکیل امور قراردادها

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷

مزایای تنظیم قرارداد در روابط کاری

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷

مزایای تنظیم قرارداد در روابط کاری

  اهمیت و مزایای تنظیم قرارداد در روابط کاری   در بیان اهمیت (تنظیم قرارداد) در روابط کاری و تجاری […]

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷

قراردادگستری به جای دادگستری

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷

قراردادگستری به جای دادگستری

  قراردادگستری به جای دادگستری   این سایت با هدف گسترش فرهنگ (تنظیم قرارداد) در کشور و ارائه خدمات حقوقی […]

انکار امضای چک
چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷

آیا امضای چک قابل انکار است؟؟

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷

آیا امضای چک قابل انکار است؟؟

  آیا امضای چک قابل انکار است؟؟     چک به عنوان یک سند تجاری معتبر در نظام اقتصادی نقش […]

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷

تفاوت چک و سفته

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷

تفاوت چک و سفته

تفاوت چک و سفته چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی […]

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷

اطلاعات عمومی راجع به وکالت و وکیل

چهارشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۷

اطلاعات عمومی راجع به وکالت و وکیل

  اطلاعات عمومی راجع به وکالت و وکیل   امروزه از عنوان (وکیل) دو برداشت می شود :  الف) وکیل کاری  […]

© 1397 - کلیه حقوق متعلق به وب سایت ایران قرارداد می باشد.

طراحی و اجرا : coderoom.ir