قوانین و مقررات مهم قراردادها

شنبه ۰۱ ارد ۱۳۹۷

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

شنبه ۰۱ ارد ۱۳۹۷

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

  آیین‌ نامه اجرایی قانون پیش‌ فروش ساختمان   هیأت وزیران در جلسه ۷/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و […]

شنبه ۰۱ ارد ۱۳۹۷

قانون پیش فروش ساختمان

شنبه ۰۱ ارد ۱۳۹۷

قانون پیش فروش ساختمان

  قانون پیش‌ فروش ساختمان   جناب آقای دکتر محمود احمدی‌ نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران  عطف به نامه‌ […]