پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

تنظیم حقوقی و تخصصی قرارداد ها

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

تنظیم حقوقی و تخصصی قرارداد ها

 تنظیم حقوقی و تخصصی قرارداد ها اولین شرط ایجاد یک رابطه حقوقی امن بین دو طرف، (تنظیم قرارداد) است. برای تنظیم یک قرارداد […]

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

قرارداد مشارکت در ساخت

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت (قرارداد مشارکت در ساخت) یکی از پرکاربرد ترین و در عین حال پیچیده ترین قراردادها است. […]

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

  آیین‌ نامه اجرایی قانون پیش‌ فروش ساختمان   هیأت وزیران در جلسه ۷/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و […]

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

قانون پیش فروش ساختمان

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

قانون پیش فروش ساختمان

  قانون پیش‌ فروش ساختمان   جناب آقای دکتر محمود احمدی‌ نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران  عطف به نامه‌ […]