پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

قانون پیش فروش ساختمان

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

قانون پیش فروش ساختمان

  قانون پیش‌ فروش ساختمان   جناب آقای دکتر محمود احمدی‌ نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران  عطف به نامه‌ […]