مقالات کاربردی چک و سفته

نکات چک و سفته
پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

نکات کاربردی چک و سفته در تنظیم قراردادها

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

نکات کاربردی چک و سفته در تنظیم قراردادها

نکات کاربردی چک و سفته در تنظیم قراردادها چک و سفته در قراردادها نقش پرکاربرد دارند. بنابراین در تنظیم قرارداد […]

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

آیا امضای چک قابل انکار است؟؟

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

آیا امضای چک قابل انکار است؟؟

  آیا امضای چک قابل انکار است؟؟   “چک” به عنوان یک سند تجاری معتبر در نظام اقتصادی نقش مهم […]

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

تفاوت چک و سفته

پنج شنبه ۰۶ ارد ۱۳۹۷

تفاوت چک و سفته

تفاوت چک و سفته چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی […]